Forskare inom biologiska molekylers transport till och fördelning i hjärnan

Forskare inom biologiska molekylers transport till och fördelning i hjärnan

Arbetsbeskrivning

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 46.000 studenter, 7.300 anställda och en omsättning på 7,3 miljarder kronor.
Institutionen för farmaci vid Uppsala universitet har en interdisciplinär miljö som är central inom läkemedelsområdet.

Med forskning i frontlinjen, utbildning i toppklass och omfattande samverkan med det omgivande samhället utgör vi en viktig motor i utvecklingen av det farmaceutiska området. I den här inspirerande miljön sker forskning av internationellt hög klass med stor betydelse. Bland våra centrala kompetenser är in vitro ADME modeller, avancerade in vivo-metoder, modellering och simulering, liksom patientrelaterade och samhälleliga aspekter på allt från individens läkemedelsanvändning till läkemedelspolitik.

Våra vetenskapliga fokusområden i urval:

- Galenisk farmaci och nanoteknologi
- Farmakoekonomi
- Farmakoepidemiologi
- Farmakokinetik
- Farmakometri
- Farmakoterapi
- Klinisk farmaci
- Läkemedelsformulering
- Läkemedelstillförsel
- Molekylär galenisk farmaci
- Nanoteknologi
- Samhällsfarmaci

Mer information https://farmaci.uu.se/

Projektbeskrivning: Forskaren kommer att arbeta i gruppen för translationell farmakokinetik och farmakodynamik (tPKPD; https://farmaci.uu.se/research/translational-pkpd/). Gruppen arbetar med grundläggande och funktionella aspekter av farmakokinetik och farmakodynamik, särskilt vad gäller läkemedelstransport till hjärnan. Vi är särskilt intresserade av läkemedelstransport över CNS-barriärerna till hjärnan av både små och stora molekyler. Detta är av största vikt för att optimera läkemedelsutvecklingen och främja effektiv behandling av CNS sjukdomar.

Forskaren kommer att fokusera på in vivo karakterisering och validering av nya transportörmekanismer i blod-hjärnbarriären och deras potential att medverka till transport av biologiska läkemedel till hjärnan. Inriktningen är en del av det-EU IMI2-RIA-finansierade projektet  IM2PACT - Investigating Mechanisms and Models Predictive of Accessibility of Therapeutics Into The Brain (http://im2pact.org/). IM2PACT är ett internationellt konsortium av 27 partners från akademi och industri – bland dem flera forskare vid Uppsala universitets medicinska och farmaceutiska fakulteter. Syftet är att generera ny kunskap om blod-hjärnbarriären och dess betydelse vid behandling av neurodegenerativa och metabola sjukdomar. Projektet ger därför också en värdefull kontaktyta med ett internationellt nätverk av forskare.

Arbetsuppgifter: Till arbetsuppgifterna hör framför allt att planera och utföra in vivo prekliniska farmakokinetiska studier, att utföra bioanalys av biologiska läkemedel t. ex. med ELISA, LC-MS/MS och att utföra farmakokinetisk dataanalyser. Dessutom ingår att samarbeta med andra forskare inom IM2PACT-konsortiet samt att skriva och publicera artiklar. Här ingår också att presentera resultaten på nationella och internationella konferenser. Inom tjänsten kan också handledning av mastersstudenter ingå.

Kvalifikationskrav: Behörig att anställas är den som avlagt doktorsexamen (PhD) inom farmakokinetik, farmaceutiskt, biomedicinsk, medicinskt eller angränsande område, eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen inom angivna områden. Särskild vikt läggs på in vivo färdigheter i preklinisk forskning, inklusive ett FELASA C-certifikat, erfarenhet med in vivo farmakokinetiska studier och farmakokinetisk dataanalys.  Den sökande måste kunna arbeta både oberoende och ta egna initiativ, men också vara en del i ett team. Betoning läggs på personlig lämplighet. God kommunikationsförmåga på engelska, både skriftlig och muntlig, är ett krav.

Önskvärt/meriterande i övrigt: Kunskap om struktur och funktion av CNS-barriärer inkluderande blod-hjärnbarriären, blod-CSF barriären o dyl vid hälsa och sjukdom, liksom en förståelse för transportmekanismer över barriärerna är meriterande, liksom erfarenhet av att studera biologiska läkemedel (t ex antikroppar eller peptider).

Ansökan ska innehålla:

- Personligt brev gällande lämplighet, intresse för positionen och forskningsintresse
- CV med publikationslista
- Kontaktuppgifter till minst två referenspersoner (email och telefonnummer)

Examensbevis, samt annan relevant dokumentation.

Lön: Individuell lönesättning.

Tillträde: 2021-01-04 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning 2 år.

Anställningens omfattning: 100%

Upplysningar om anställningen lämnas av: professor Margareta Hammarlund-Udenaes e-mail mhu@farmaci.uu.se, tel 018-471 4300, eller av HR-generalist Pernilla Larsson, pernilla.larsson@farmaci.uu.se, tel 018-471 5394.

Välkommen med din ansökan senast den 20 november 2020, UFV-PA 2020/3667.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Kontaktpersoner på detta företaget

Anders Grundström, Saco-rådet
018-471 5380
Carin Söderhäll, TCO/ST
018-471 1997
Stefan Djurström, Seko
018-471 3315

Sammanfattning

Besöksadress

75200 box 256
None

Postadress

box 256
Uppsala, 75200

Liknande jobb


Forskare

Forskare

14 april 2021

Scientist - Drug Product Delivery

Scientist - Drug Product Delivery

14 april 2021

Postdoktortjänst inom bioetik och preferensstudier

Postdoktortjänst inom bioetik och preferensstudier

14 april 2021

Gästföreläsare i arbetsterapi

Gästföreläsare i arbetsterapi

14 april 2021