Forskare inom kvantitativ genetik

Arbetsbeskrivning

På Institutionen för husdjursgenetik är vår vision ett bättre nyttjande av husdjursgenetiska resurser. Institutionen har 55 medarbetare och finns i Veterinärmedicinskt och husdjursvetenskapligt centrum (VHC) på Ultuna. Vi forskar inom molekylärgenetik, bioinformatik, kvantitativ genetik och tillämpad genetik på lantbrukets djur, sport- och sällskapsdjur. Vi undervisar studenter i flera utbildningsprogram på SLU.För fullständig annons se: www.slu.se/lediga-tjanster
Arbetsuppgifter: Du kommer vara vetenskaplig och administrativ ledare för Avdelningen för kvantitativ genetik. Avdelningen består för närvarande av en rekryterad professor, en gästprofessor (20%), fyra forskare, två post-docs och åtta forskarstuderande. Till att börja med kommer du att medverka i ett par pågående forskningsprojekt men med tiden ska du utveckla egna externfinansierade projekt. Till forskningen hör också att handleda forskarstuderande och studenter som gör masterprojekt. Du kommer även undervisa i genetik på kandidat- och masternivå. Som avdelningschef blir du medlem i institutionens ledningsråd och kommer direkt under institutionens prefekter i linjeorganisationen.Kvalifikationer: Du har doktorsexamen i kvantitativ genetik, statistisk genetik, husdjursavel eller motsvarande, och flera års erfarenhet av relevant arbete efter doktorsexamen. Du är en skicklig ledare och har lätt för att arbeta tillsammans med såväl juniora som seniora kolleger med olika bakgrund. Du har god förmåga att leda vetenskapliga samarbetsprojekt. Erfarenhet av mångvetenskapliga projekt är en merit. Andra meriter är många vetenskapliga publikationer av hög kvalitet och stor framgång när det gäller forskningsansökningar. Du är docent eller har kommit så långt i karriären att du kan ansöka om en docentur inom två år på tjänsten. Är du inte svensktalande förväntar vi oss att du vill lära dig svenska. Utomordentlig förmåga att uttrycka sig muntligt och skriftligt på engelska är krav, liksom intresse för att kommunicera med samarbetspartners och intressenter från näringslivet. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Sveriges Lantbruksuniversitet Uppsala
  • 1 plats
  • Tillsvidare
  • Heltid
  • Månatlig löneutbetalning
  • 100% Tills vidare. (SLU tillämpar provanställning)
  • Publicerat: 9 februari 2017

Liknande jobb


Postdoctor in evolutionary biology

Postdoctor in evolutionary biology

22 mars 2021

Postdoktor i evolutionsbiologi

Postdoktor i evolutionsbiologi

22 mars 2021