Forskare med fokus på filamentösa cyanobakterier och kvävefixering

Forskare med fokus på filamentösa cyanobakterier och kvävefixering

Arbetsbeskrivning

Institutionen för vatten och miljö
Institutionen för vatten och miljö (www.slu.se/vatten-miljo) är ett kompetenscentrum för tillämpad miljöforskning med ett nationellt ansvar för övervakning av miljötillståndet i svenska sjöar och vattendrag med avseende på vattenkemi, miljöförorening och akvatisk biota. Forskningen vid institutionen fokuserar på geokemiska och hydrologiska processer, akvatisk ekologi och biodiversitet, samt akvatisk ekotoxikologi och miljökemi. Institutionen har drygt 130 anställda varav ca hälften utgörs av forskare/doktorander och den andra hälften av teknisk och administrativ personal. Vi ingår i SLU:s Mark-Vatten-Miljöcentrum på Campus Ultuna i Uppsala. Den breda kompetensen bland de 300 personerna i klustret i kombination med en välutrustad infrastruktur skapar en unik plattform för forskning av hög kvalitet samt miljöövervakning och utvärdering. 
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Arbetsuppgifter:
Forskningen omfattar två somrar av fältmätningar av kvävefixering och kvävekretslopp i Bottniska viken. I arbetet ingår att designa och utföra fältprovtagning med hjälp av stabila isotopinkubationer för encells- och bulkmätningar av kvävets kretslopp. Du förväntas ta en ledande roll i genomförandet och planeringen av fältexpeditionerna samt efterföljande analyser med hjälp av secondary-ion mass spectrometry (SIMS), elemental analyzer isotope ratio mass spectrometry (EA-IRMS) och molekylära analyser (metagenomik och metatranskriptomik). Projektet är även direkt kopplat till biogeokemiska modellerare vid Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI) och därför kommer jobbet även innefatta tolkning av modellresultat samt hantering av storskaliga data. Det innefattar även nära samarbete med länsstyrelser och andra intressenter längst med Bottniska viken.

Kvalifikationer:
Den sökande behöver ha en doktorsexamen i naturvetenskap med inriktning mot marina vetenskaper. Kandidaten ska vara tidig i karriären med genomförd postdoktorutbildning, gärna vid ett annat universitet än där doktorsexamen avlades. Doktorsexamen bör även ha erhållits för högst fem år sedan.

Personen behöver ha en stark publikationshistorik inom området cyanobakterieekologi och kvävefixering för att visa erfarenhet av den typ av analyser som krävs för projektet. Erfarenhet av mikroskopi av att identifiera filamentösa cyanobakterier är också en förutsättning. Du bör även ha stor erfarenhet av fältarbete i Östersjön, inklusive stabila isotopinkubationsexperiment och provanalys med SIMS och EA-IRMS. Löpande och dokumenterat samarbete med modellerare på SMHI är meriterande. Personen ska ha dokumenterad kommunikation med intressenter längs Bottniska vikens kust och gärna även med forskare i andra länder runt Östersjön.

Innehavaren av tjänsten ska kunna kommunicera flytande (skriftligt och muntligt) på både engelska och svenska. Det finns också ett krav på att ha dokumenterade kurspoäng inom högskolepedagogik från ett svenskt universitet för att kunna handleda studenter under projektets gång.

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Tillsvidareanställning. SLU kan komma att tillämpa provanställning.

Omfattning:
100%

Tillträde:
2022-07-01

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2022-06-03.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Sveriges lantbruksuniversitet
  • 1 plats
  • Tills vidare
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 20 maj 2022
  • Ansök senast: 3 juni 2022

Liknande jobb


Vikarierande marinbiolog

Vikarierande marinbiolog

1 juli 2022

19 maj 2010

Miljöhandläggare med marin inriktning

23 februari 2010

Biolog

1 juni 2010