Forskare med inriktning genetiska analyser

Forskare med inriktning genetiska analyser

Arbetsbeskrivning

Institutionen för vilt, fisk och miljö
Anställningen är placerad vid institutionen för Vilt, Fisk och Miljö vid SLU i Umeå. Institutionen erbjuder en kreativ och stimulerande miljö och bedriver internationellt erkänd tillämpad och grundläggande forskning, utbildning och miljöövervakning i följande ämnesområden: restaureringsekologi, akvatisk ekologi, molekylär ekologi och zooekologi (se https://www.slu.se/institutioner/vilt-fisk-miljo/forskning/amnesomraden/ ). Institutionen har en stor andel internationella medarbetare samt väletablerade nationella och internationella samarbeten med möjligheter för givande utbyten.

Mer information finns på institutionens hemsida: https://www.slu.se/institutioner/vilt-fisk-miljo/

Institutionen för vilt, fisk och miljö, SLU, Umeå, söker en forskare för att arbeta med och utveckla applikationer inom framförallt genetik och tillhörande statistiska analyser för att studera vilda vertebrater.

Anställningen avser arbete inom ämnesområdet molekylär ekologi.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Arbetsuppgifter:
Forskaren kommer att ansluta till den molekylärekologiska gruppen vid institutionen. Arbetet omfattar framförallt forskning och uppdrag inom ämnesområdet. I arbetsuppgifterna kan komma att ingå både våt- och torrlabsanalyser, inklusive fältarbete. Forskaren förväntas bidra till den vetenskapliga miljön vid institutionen genom aktivt deltagande i relevanta aktiviteter.

Kvalifikationer:
Vi letar efter en motiverad, självständig och teamorienterad person. Arbetet kräver förmåga att sträva mot gemensamma mål, ibland med externt eller internt beslutade slutdatum.

Krav på den sökande omfattar erhållen doktorsexamen inom biologi (ekologi) där genetiska data varit en viktig del av totalen. Vi söker en person med utmärkt förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska. Den sökande har goda kunskaper om och praktisk erfarenhet av arbete genetisk arbete både in vitro och in silico. Beprövad erfarenhet av försöksplanering, av att säkra egen finansiering, av att leda projekt och logistik utom Sverige, samt fackgranskade vetenskapliga publikationer är också krav.

Kraftigt meriterande är erfarenhet av sekvensering- och SNP-applikationer, samt erfarenhet av att tolka dylika data. Så också beprövad erfarenhet av att från genetiska data extraherade från eDNA eller andra icke-invasiva metoder adressera frågeställningar på populations och individnivå, ffa spridning, släktskap och fortplantningsframgång. God erfarenhet av arbete inom R-miljön är därutöver viktigt. Meriterande är också erfarenhet av internationellt arbete inom tropikerna.

Placering:
Umeå

Anställningsform:
Tillsvidareanställning

Omfattning:
100%

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2023-06-09.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen.

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Sveriges lantbruksuniversitet
  • 1 plats
  • Tills vidare
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 26 maj 2023
  • Ansök senast: 9 juni 2023

Liknande jobb


9 juni 2023

Postdoktor (2 år) i barrträdsgenomik

8 juni 2023

Projektassistent

10 maj 2023