Forskare - Mikrobiell ekologi i anaerob miljö

Forskare - Mikrobiell ekologi i anaerob miljö

Arbetsbeskrivning

Institutionen för vatten och miljö
Institutionen (www.slu.se/vatten-miljo) arbetar med tillämpad miljöforskning och miljöanalys med ett nationellt ansvar för övervakning av miljötillståndet i sjöar och vattendrag. Forskningen vid institutionen fokuserar på akvatisk ekologi och biodiversitet, geokemiska och hydrologiska processer, samt miljökemi och akvatisk ekotoxikologi. Institutionen har c:a 120 anställda, varav hälften är forskare/doktorander och hälften är teknisk personal, och ingår i SLU:s Mark-Vatten-Miljöcentrum på Campus Ultuna i Uppsala. Den breda kompetensen bland de 300 personerna i klustret i kombination med en välutrustad infrastruktur skapar en unik plattform för forskning av hög kvalitet samt miljöövervakning och utvärdering.
Arbetsuppgifter:
Du kommer att ingå i en ny forskargrupp verksam inom akvatisk mikrobiell ekologi och biogeokemi. Vi studerar mikroorganismer och deras processer i sjöar och andra akvatiska ekosystem med hjälp av molekylära, cellulära och isotopbaserade metoder. Tekniker såsom storskalig metagenomik och enkelcellsanalys används i stor utsträckning och forskningen inkluderar såväl fältarbete som kontrollerade experiment i laboratoriemiljö. Våra fokusområden just nu är mikrobiell omvandling av kol, kväve och kvicksilverföreningar, men vi har även pågående projekt med inriktning på mikrobiella processer i polarområden och djupa grundvatten, samt symbiotiska interaktioner mellan mikroorganismer och olika värdorganismer.

Du kommer att delta i två kopplade forskningprojekt som syftar till förbättrad förståelse av mikrobiella samhällens mångfald, interaktioner och funktion i miljöer där syre inte kan användas för respiration; ett internationellt samarbetsprojekt om laxens tarmflora och hur den påverkas av olika typer av födointag, och mångvetenskapliga studier av nordliga våtmarker där mikroorganismernas betydelse för omsättningen av organiskt material är i fokus.  En rad avancerade molekylära metoder kommer att användas i forskningen, såspom enkelcellsgenomik, sekvensering av metagenom och metatranskriptom, metabolomik och systembiologiska modeller. Du kommer att åtnjuta en hög grad av självständighet, men förväntas samarbeta med en grupp av experter från Sverige och övriga Europa. Du kommer att kunna påverka studiernas utformning och metod och förväntas rapportera dina resultat i vetenskapliga publikationer. Du förväntas även handleda studentprojekt och bidra till utvecklingen av olika labfunktioner.

Kvalifikationer:
Ett grundläggande krav för att söka denna tjänst är doktorsexamen eller motsvarande examen inom biologi, bioteknik eller liknande ämne. Sökande skall dessutom ha starka meriter inom mikrobiologi och/eller miljögenomik, samt måste ha tillräcklig dokumenterad erfarenhet och kunskap för att kunna använda moderna DNA/RNA-baserade metoder för funktionell analys av komplexa mikrobiella samhällen. Mer avancerad utbildning och färdigheter inom biokemi, systembiologi eller bioinformatik är meriterande. Vi kräver dessutom goda kunskaper och färdigheter i engelska språket (skriftligt/muntligt) och förmåga att effektivt och tydligt kommunicera forskningsresultat i form av vetenskapliga publikationer.

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning 24 månader

Omfattning:
100%

Tillträde:
Enligt överenskommelse

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2020-08-31.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Sveriges lantbruksuniversitet
  • 1 plats
  • 6 månader eller längre
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 13 augusti 2020
  • Ansök senast: 31 augusti 2020

Liknande jobb


Posatdoctoral Position in Belowground Ecology

15 oktober 2010

Provutvecklare i biologi

18 november 2010

Förskollärare, Björketorpskolan

22 september 2010

Naturtypsansvarig hav och kust

14 oktober 2010