Forskare vid Institutionen för husdjurens utfodring och vård

Arbetsbeskrivning

Institutionen för husdjurens utfodring och vård
Institutionen för husdjurens utfodring och vård (HUV) bedriver grundläggande och tillämpad forskning om fodermedel, djurens ämnesomsättning samt om inhysning och skötsel. Målet är att skapa en uthållig och lönsam produktion med god djuromsorg som ger livsmedel med hög kvalitet. Vår forskning avser såväl lantbrukets produktionsdjur som sport- och sällskapsdjur. HUV ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom ämnesområdena näringsfysiologi, fodervetenskap, skötselfrågor och akvakultur. HUV erbjuder en inspirerande forskningsmiljö där vi studerar metaboliska processer, näringsutnyttjande och skötsel hos djur i olika produktionssystem.

Den forskning som är inriktad på mjölkproduktion handlar huvudsakligen om mjölkkor. Vi har särskilt fokus på idisslarnas inverkan på miljön, djurvälfärd och djurhälsa samt skötselsystem. Vårt mål är att bidra med utbildning och framgångsrik forskning inom idisslarnas näringsförsörjning och skötsel som leder till uthållig och lönsam produktion, såväl nationellt som globalt.

Anställningen omfattar att utföra och utveckla forskning inom ämnet skötsel av idisslare. Den person som rekryteras kommer arbeta inom forskningsprojektet ”Ko och kalv tillsammans i automatisk mjölkproduktion”, som syftar till att utvärdera långtidseffekter av ko-kalvhållning. Vi söker en kandidat som är intresserad av skötsel av både kor och kalvar.

Arbetsuppgifter:
Forskningsprojekten kommer utföras i SLUs försöksbesättning utanför Uppsala och på kommersiella gårdar. Arbetet kommer omfatta perioder med intensivt arbete, utanför kontorsarbetstid. Utöver forskningsarbetet kommer du att delta i handledning av examensarbeten samt undervisa studenter på grundutbildnings- och avancerad nivå. Undervisningen kommer i första hand att omfatta ämnesomsättning, djurhälsa och djurvälfärd hos idisslare, samt skötsel av mjölkkor.

Kvalifikationer:
För att komma ifråga för tjänsten krävs masterexamen i husdjursvetenskap, veterinärmedicin eller biologi, samt doktorsexamen i husdjursvetenskap eller veterinärmedicin med fokus på fysiologi, djurhälsa och skötsel av mjölkkor. Befattningen kräver djup kunskap om, och intresse för, fysiologi och skötselfrågor på besättningsnivå, med fokus på metabolism, djurhälsa, och fertilitet. Stor vikt läggs vid erfarenheter av fysiologiska mått och sensorsystem i forskning, och forskningen kommer även beröra mått på aktivitet, beteende och välfärd.

För tjänsten krävs erfarenhet av försöksplanering och av att driva flerdisciplinära forskningsprojekt. Du måste ha erfarenhet av arbete med stora produktionsdjur, och praktiskt arbete i försöksbesättningar där sensorsystem används är meriterande. Då arbetet till stor del bedrivs självständigt på mjölkgårdar är det viktigt att du har god samarbetsförmåga både inom forskningsgruppen och med externa samarbetspartners, därför kommer stor vikt läggas på personlig lämplighet för arbetsuppgifterna. Internationella forskningsutbyten samt erfarenheter av anslagsansökningar är meriterande.

Sökande måste även kunna undervisa och kommunicera med omgivande samhälle på såväl svenska som engelska. Då tjänsten innefattar undervisning är dokumenterad erfarenhet av undervisning samt pedagogisk vidareutbildning meriterande. För tjänsten krävs att man har körkort (klass B).

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Tillsvidareanställning

Omfattning:
100%

Tillträde:
Snarast efter överenskommelse

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast 2021-09-14.

Ansökan ska skrivas på svenska och innehålla:

1) Sammanfattning av forskningserfarenhet som indikerar hur kvalifikationer och krav för tjänsten uppfylls, samt beskriver framtida planer (max 6000 tecken inklusive mellanslag)

2) Curriculum Vitae inklusive fullständig publikationslista där det tydligt framgår om publicering skett i faktagranskad tidskrift eller inte,

och

3) kontaktuppgifter till två referenspersoner. 

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Sveriges lantbruksuniversitet
  • 1 plats
  • Tills vidare
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 31 augusti 2021
  • Ansök senast: 14 september 2021

Liknande jobb