Forskare/analytiker med inriktning supply chain management

Forskare/analytiker med inriktning supply chain management

Arbetsbeskrivning

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut, är ett av Europas främsta institut för tillämpad forskning inom försvar och säkerhet. FOI är en myndighet under Försvarsdepartementet och vi har till uppgift att bedriva forskning, metod- och teknikutveckling samt utredningsarbete för totalförsvaret och till stöd för nedrustning, icke-spridning och internationell säkerhet. Verksamheten bedrivs på uppdrag av i första hand Regeringskansliet, Försvarsmakten, Försvarets materielverk (FMV) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). På FOI är vi cirka 1000 anställda, varav drygt 800 arbetar direkt med forskning och utveckling. Våra kompetenser spänner över hela fältet från naturvetenskap och teknik till samhälls- och statsvetenskap.

Har du ett brinnande intresse för supply chain management? Vill du arbeta med intressanta och utvecklande arbetsuppgifter som bidrar till samhällets funktion och utveckling inom försvar och säkerhet? Då kan du vara vår nya medarbetare!

Vad bidrar du med i arbetet hos oss?
Huvudsakligt fokus för en analytiker med inriktning supply chain management ligger inom områdena strategisk materielförsörjning och logistik inom totalförsvaret. Som analytiker strukturerar och analyserar du frågeställningar som är kopplade till totalförsvarets resurser, processer och resultat i syfte att utarbeta beslutsunderlag som förbättrar dessa verksamheter. Arbetet utförs tillsammans med kollegor och i förekommande fall med uppdragsgivare med hjälp av i huvudsak logistiska teorier och metoder. Vi arbetar inom en stor bredd av områden och dessa utvecklas och förändras över tiden.

En stor del av arbetet sker i projektform med arbetsgrupper vid FOI eller hos uppdragsgivarna. I perioder kan du komma att vara utplacerad på hel- eller deltid, t.ex. i våra operationsanalytiska grupper hos Försvarsmakten inom logistik. Uppgifterna innebär inte sällan att snabbt kunna ta fram ett underlag i en akut fråga för uppdragsgivaren, men kan också innebära långsiktiga arbeten med gott om tid för fördjupning och reflektion. Uppgifterna ställer höga krav på förmåga att lösa komplexa problem, ett tvärvetenskapligt synsätt med integrering av metod- och sakkunskap från olika områden, samt förmåga att samverka nära uppdragsgivarna såväl som med andra aktörer. Då vårt arbete styrs av uppdragsgivarnas behov är det av stor vikt att i tid leverera användbara resultat. Som analytiker kan du komma att arbeta i flera projekt parallellt och kan ha rollen som projektledare i vissa av dem och som projektdeltagare i andra. I arbetsuppgifterna ingår också att leda seminarier/workshops, att genomföra intervjuer samt att presentera studieresultat inför åhörare.

Har du den kompetensprofil vi behöver?
Du har akademisk examen motsvarande minst master- eller magisterexamen med inriktning mot supply chain managment eller logistik. Alternativt minst master- eller magisterexamen inom annan inriktning men med minst tre års erfarenhet av forskning, utredningar eller analysarbete inom området supply chain management/logistik. Meriterande är även erfarenhet från hälso- och sjukvården. Vidare har du god förmåga till framställning i tal och skrift på svenska och engelska.

Vi ser gärna att du har erfarenhet av ett tvärvetenskapligt arbetssätt med integrering av metod- och sakkunskap från olika områden. Vi ser att du har erfarenhet av att leda och driva arbeten i projektform. Det är även meriterande om du har erfarenhet av arbete inom statlig myndighet likväl som erfarenhet av arbete inom försvars- och säkerhetssektorn eller om du på annat sätt kan påvisa goda kunskaper om och intresse för totalförsvarsfrågor.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Förutom att passa in i beskrivningen ovan är du en lagspelare med god förmåga att samarbeta med såväl kollegor som uppdragsgivare. Du har mycket god analytisk förmåga och kan analysera och dra slutsatser av komplexa skeenden samt såväl numeriska som språkliga underlag inom både längre och snävare tidsramar. Du är självgående och tar ansvar för ditt arbete som du effektivt driver vidare genom ett strukturerat arbetssätt för att leverera efterfrågade resultat i tid. Vidare har du god förmåga att anpassa dig till nya roller och omständigheter och du ser möjligheter i förändringar. Du har även en hög grad av uthållighet och arbetar på fokuserat även vid bakslag tills projekt är avslutade eller resultat uppnådda.

Vad erbjuder vi dig?
På FOI får du möjlighet att arbeta med frågor som är viktiga för både totalförsvaret och hela samhället. Tillsammans med andra får du möjlighet att skapa nya infallsvinklar och lösningar på komplexa frågor och se resultaten förverkligas hos våra uppdragsgivare. Din expertis bidrar till att viktiga samhällsfunktioner som exempelvis det civila och militära försvaret, samt Sveriges krisberedskap Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap blir effektivare, kunnigare och starkare inom sina respektive områden.

Du kommer att ingå i enheten Försvarsekonomi som tillhör avdelningen Försvarsanalys. Läs gärna mer om vad vi gör:  https://www.foi.se/om-foi/organisation/forsvarsanalys.html

Tjänsten är en tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning.

Vi arbetar medvetet för en hållbar och inkluderande arbetsmiljö med en bra balans mellan arbete och privatliv. Utöver detta erbjuder vi en rad förmåner. Läs mer om hur det är att jobba hos oss:  https://www.foi.se/jobba-hos-oss.html

Vill du vara med och söka svaren för en säkrare värld?

Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev via ansökningsknappen  senast den 18 april 2022. 

För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta Anders Strömgren, enhetschef Försvarsekonomi. Fackliga företrädare är Anders Tavemark (SACO) och Ann Ödlund (OFR/S – ST). Samtliga nås på 08-555 030 00.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585). Inför säkerhetsprövning kommer den slutkandidat som är aktuell för tjänsten behöva lämna in vidimerade kopior på av oss angivna utbildnings-/examensbevis samt tjänstgöringsintyg som styrker de kunskaper och erfarenheter som är relevanta för tjänsten.

Då vi är en myndighet betraktas inlämnade ansökningshandlingar som allmän handling och kan på begäran lämnas ut till utomstående enligt offentlighets- och sekretesslagen.

Kontaktpersoner på detta företaget

Peter Klum

Johan Falk
+46 13378000
Gustav Tolt
+46 378000
Mårten Armgarth
+46 13378282
Maria Wickell

Anna Olsson

Mathilda Nilsson
+46 073-818 28 30
Lisa Butti
+46 8 55503000
Anna Olsson
+46 70-2373562
Kennet Lidström

Sammanfattning

Besöksadress

Gullfossgatan 6
None

Postadress

Gullfossgatan 6
Stockholm, 16490

Liknande jobb


2 maj 2023

Ekonom

Ekonom

14 april 2023