Forsknings- och utbildningschef, Region Värmland

Forsknings- och utbildningschef, Region Värmland

Arbetsbeskrivning

Region Värmland är till för att alla i Värmland ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi är cirka 8000 medarbetare som arbetar med hälso- och sjukvård, tandvård, regional utveckling och kollektivtrafik.


Hälso- och sjukvården är Region Värmlands största verksamhet. Tillsammans med våra patienter stärker vi folkhälsan och utvecklar hälso- och sjukvården så att den kan bidra till en livskvalitet i världsklass för Värmlands befolkning. Vi driver 30 vårdcentraler med mödra- och barnhälsovård och många andra specialistmottagningar. I Värmland finns akutsjukhus i Arvika, Karlstad och Torsby.Om verksamheten
I Centrum för klinisk forskning och utbildning (CKFU) samlas Region Värmlands kliniska forskning och utbildning.

Genom att förlägga verksamheterna i en centrumbildning stärker Region Värmland förutsättningarna både för klinisk forskning och utbildning. Att CKFU stödjer och stimulerar klinisk forskning och forskarutbildning är i sin tur till gagn för befolkningens hälsa och välbefinnande, och bidrar till en kunskapsbaserad och ändamålsenlig hälso- och sjukvård.

Verksamhetsförlagd utbildning för medicin- och vårdutbildningarna är också ett stort och viktigt uppdrag.

Inom CKFU finns även ansvaret för Health technology assessment (HTA) funktionen, Värmlands biobank, medicinsk pedagogik och folkhälsoepidemiologisk forskning. CKFU bedriver utbildnings- och seminarieverksamhet, ger råd och stöd, förvaltar och fördelar regionala forskningsmedel samt skapar kreativa mötes- och arbetsplatser för forskare och studenter.

CKFU är en verksamhet inom område vårdkvalitet. Övriga verksamheter som ingår i området är läkemedelscentrum, kliniskt träningscentrum, sjukhusbiblioteken, kunskapsstyrnings- och patientsäkerhetsenheten.

Arbetsbeskrivning
Som FoU-chef ansvarar du för den strategiska utvecklingen av forskning och utbildning inom Region Värmland, bland annat genom en nära samverkan med universitet och andra regioner. Värmland satsar långsiktigt och strategiskt på både klinisk forskning och utbildning, att vara FoU-chef i Värmland är ett stimulerande och utvecklande arbete med stora påverkansmöjligheter.

Som FoU-chef leder du och driver arbetet för CKFU tillsammans med enhetscheferna för Centrum för klinisk forskning (CKF), Forskningsstöd kliniska studier och Centrum för klinisk utbildning (CKU). Du är närmaste chef för enhetscheferna och inom verksamhetsområdet finns bland annat studierektorer, forskningsledare och administrativ personal.

Du är regionens representant i lokala, sjukvårdregionala och nationella grupperingar. Du medverkar bland annat i områdesledningen för vårdkvalitet och i kunskapsstyrningsrådet, som ansvarar för det lokala strategiska arbetet med evidens- och kunskapsbaserad vård. FoU-chefen är Region Värmlands representant som forskningshuvudman och du är hälso- och sjukvårdsdirektörens sakkunnige i forskningsfrågor.

Tjänsten är på heltid med möjlighet att bedriva egen forskning eller möjlighet att arbeta viss del kliniskt enligt överenskommelse.

Som chef i regionen får du tillgång till såväl ledarskapsutbildningar som individuellt stöd i din roll som chef/ledare.

Kvalifikationer
Vi söker en person som brinner för forskning och utbildning och som har förmåga att förena dessa båda perspektiv för patientens bästa. Allt för en god och säker kunskaps- och evidensbaserad vård.

Vi ser att du har dessa kompetenser:

- En medicin-/vårdutbildning med erfarenhet av ledande roller inom klinisk forskning och utbildning, gärna med patientnära fokus.
- Erfarenhet av vårdverksamhet och politiskt styrda organisationer.
- Förmåga att, genom tydlighet och samverkan, entusiasmera och motivera forskningsaktiva och forskningsintresserade medarbetare.

Disputerad, docent eller professorskompetens är meriterande.

Då det kan förekomma resor i tjänsten så är B-körkort önskvärt.

Välkommen med din ansökan!

https://www.regionvarmland.se/berattelser


Övrigt

I samband med eventuell anställning kan vi komma att be dig som sökande att lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister. Inför anställning inom psykiatrisk vård, vård av funktionshindrade, vård av barn eller ungdomar gör arbetsgivaren en kontroll i polisens misstanke och belastningsregister. Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning.


Har du skyddad identitet och vill göra en ansökan ber vi dig att kontakta Rekryterings- och administrativa enheten HR via Regionens växel 010-831 50 00. Då får du hjälp att lämna in din ansökan utan att den hanteras i rekryteringsverktyget. Tänk på att endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.


Inför rekryteringsarbetet har Region Värmland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Sammanfattning

Liknande jobb


Director MAX IV

Director MAX IV

21 december 2022