Forskningsassistent i turismvetenskap – social integration II

Forskningsassistent i turismvetenskap – social integration II

Arbetsbeskrivning

Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism har verksamhet på Campus Sundsvall och Campus Östersund. Verksamheten inkluderar forskning och utbildning inom ämnena: företagsekonomi, juridik, nationalekonomi, statistik, geografi och turismvetenskap.Forskning inom turism bedrivs och kommuniceras via ETOUR, som är Sveriges ledande turismforskningscentrum https://www.

miun.se/etour. Verksamheten innefattar forskning, utbildning, samt dialog och samverkan med turistnäringens aktörer.

Arbetsuppgifter:
Anställningen som forskningsassistent i turismvetenskap inkluderar arbete i ett pågående forsknings-och samverkansprojektet; Supporting Social Integration of Immigrants through Engagement in Outdoor Recreation and Events inom samverkansavtal med Östersunds kommun. Arbetet inkluderar datainsamling, resultatsammanställning och analys, rapportskrivning, populärvetenskaplig och vetenskaplig resultatspridning samt samverkan med omgivande samhälle.

Institutionen sätter stort värde på en god och väl fungerande arbetsmiljö. Anställningen är placerad i Östersund och kräver fysisk närvaro på arbetsplatsen.

Behörighet och bedömningsgrunder:
Behörig för anställningen som forskningsassistent är den som har avlagt examen på avancerad nivå (magister- eller mastersexamen) i turismvetenskap eller kulturgeografi. Erfarenhet av arbete inom forskningsprojekt och vetenskapligt skrivande är ett krav liksom goda kunskaper i engelska.

Meriterande är kunskap och erfarenhet av turism och social integration, friluftsliv och evenemang liksom dokumenterad erfarenhet av samverkan med omgivande samhälle. God muntlig och skriftlig kommunikationsförmåga är meriterande liksom branschvana inom turism och kunskaper i främmande språk. Stor vikt läggs vid kunskaper och erfarenhet av egen datainsamling, inkluderande perspektiv och social integration inom turism.

Personliga förmågor:
Vi ser att du har god förmåga att ta egna initiativ samt kan arbeta självständigt och har god samarbetsförmåga liksom förmåga att kommunicera med personer med olika etniska bakgrunder. Stor vikt fästs vid analytisk förmåga.

Anställning: Visstidsanställning på 100 % under 12 månader med tillträde 2022-02-01, dock längst till och med 2023-01-31. 

Stationeringsort: Östersund

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Upplysningar: Information om anställningen lämnas av prefekt Daniel Laven, tfn. 010 142 8620 eller studierektor Rosemarie Ankre, tfn. 010 1427836.

Ansökan:
Till ansökan ska bifogas styrkt meritförteckning, referenser och beskrivning av vetenskapligt arbete som är av betydelse för tjänsten.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2021-12-24.

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.


Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.


Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt.


Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Sammanfattning

Liknande jobb


24 januari 2022

Forskningsspecialist för Centre of Excellence for Sustainable Health

Forskningsspecialist för Centre of Excellence for Sustainable Health

24 januari 2022

24 januari 2022

Postdoktor inom Teknisk neuronik

Postdoktor inom Teknisk neuronik

24 januari 2022