Forskningsassistent (tidsbegränsad anställning)

Forskningsassistent (tidsbegränsad anställning)

Arbetsbeskrivning

vid Stockholms Resilienscentrum. Sista ansökningsdag: 2021-01-14.

Stockholms Resilienscentrum (SRC) är en internationellt ledande centrumbildning vid Stockholms universitet som arbetar med tvärvetenskaplig forskning, undervisning och samverkan om resiliens och hållbar utveckling. SRC är en ung och dynamisk organisation med många internationella samarbeten. Sammantaget har SRC ca 130 anställda.

Projektbeskrivning
Seeds of a Good Anthropocene (SOGA) projektet - https://goodanthropocenes.net/ - inleddes 2014, av forskare vid Stockholm Resilience Center (SRC) i Sverige, Center for Complex Systems in Transition (CST) i Sydafrika och McGill University i Kanada. SOGA började med ett litet bidrag från Future Earth / NSF och har nu engagerat över 30 forskare över hela världen och har övergått till ett forskningsnätverk finansierat av flera projektbidrag.

Vi har byggt en öppen databas med över 500 ”frön”. Frön definieras som lokala initiativ och åtgärder (teknik, projekt, institutioner, företag eller organisationer) som är marginella i dagens samhälle men som har potential att bidra till en rättvis, välmående och hållbar framtid.

Arbetsuppgifter
Forskningsassistenten kommer att bidra till projektet genom att samla in data om ”frön” (via en bred litteratursökning och intervjuer). Forskarassistenten kommer dessutom att använda befintliga analytiska ramverk för att koda data och lagra den i en databas för framtida analyser. Detta kräver att man är noggrann och kan kombinerar kvalitativ syntes med arbete med Excel och R. Huvudfokus kommer ligga på två specifika SOGA-delprojekt:

Det första associerade projekt fokuserar på matsystemrelaterade ”frön” i Stockholm-Mälarregionen i Sverige. Regionen har många initiativ och innovationer kring olika aspekter av hållbara matsystem, liksom ett ökande konsumentintresse för hälsa och hållbarhet. I den här regionen har vi redan arbetat för att samla in matsystemrelaterade frön och använt dem för att utforska transformationsvägar mot mer hållbara och motståndskraftiga livsmedelssystem.

Det andra associerade projektet, drivs av Global Resilience Partnership (www.globalresiliencepartnership.org/), och fokuserar på att skapa ny förståelse för hur lokala och regionala initiativ, innovationer och metoder (frön av resiliens) kan bygga olika transformativa vägar för att uppnå fred och stabilitet i utsatta regioner.

Kvalifikationer
Sökande antas ha en svensk universitetsexamen (eller motsvarande examen från annat land) i relevant disciplin och/eller fält (tex. interdisciplinär hållbarhetsforskning, konflikt och fredsforskning, livsmedelssystem).

Vidare förväntas den sökande ha mycket god samarbetsförmåga, goda färdigheter när det gäller att syntetisera och analysera kvantitativa och kvalitativa data, viss erfarenhet i att genomföra forskningsintervjuer och datahantering. Erfarenhet av litteratursökningar och litteratursammanställningar är meriterande.

Då det mesta av kunskapen som ska sammanställas utgörs av engelska dokument ser vi att kandidaten ska ha mycket goda engelska språkkunskaper.

Anställningsvillkor
Anställningen avser heltid på 100 % under tolv månader. Tillträde enligt överenskommelse.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Upplysningar om anställningen lämnas av Albert Norström, albert.norstrom@su.se, eller Garry Peterson, garry.peterson@su.se.

Fackliga företrädare
Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. Intervjuer sker löpande så skicka din ansökan så snart som möjligt.

Bifoga endast personligt brev och CV. Kopior på betyg och intyg tar du med vid en eventuell intervju.

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!


Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Stockholms universitet
  • 1 plats
  • 6 månader eller längre
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 11 december 2020
  • Ansök senast: 14 januari 2021

Liknande jobb


Posatdoctoral Position in Belowground Ecology

15 oktober 2010

Provutvecklare i biologi

18 november 2010

Förskollärare, Björketorpskolan

22 september 2010

Naturtypsansvarig hav och kust

14 oktober 2010