Forskningsingenjör

Arbetsbeskrivning

Institutionen för experimentell medicinsk Vetenskap/Lund Universitet.
Teknisk ledning av laboratoriet, administration och tekniskt handhavande av djurmodeller (mus), mikroskop, två-foton-imaging, översyn av djuravel, experimentellt arbete med fokus på imaging, immunhistokemi och flödescytometri. Planering, genomförande och analys av experiment baserade på avancerad optisk avbildningsteknik (fluorescens, två-foton live imaging av levande djur), FACS analys och immunhistokemiska analysmetoder. Handhavande och kirurgiska ingrepp på experimentdjur (i första hand mus och råtta).


Önskvärda kvalifikationer

Vi söker en kandidat med bakgrund inom immunologi och live cell/intra-vital 2-photon imaging, med ett kompletterande intresse för tvärvetenskapliga miljöer och frågor relaterade till immunologi/autoimmunitet och cellular dynamics.


Krav för anställningen:
- Doktorsexamen i biologi eller bioteknik.
- Utmärkta kunskaper i live cell/intra-vital 2-photon imaging.
- Erfarenhet av djurhantering, inklusive smådjurskirurgi.
- Erfarenheter av avel och genotypbestämning av möss.


Vidare ska kandidaten ha praktisk erfarenhet av FACS-sortering, flödesanalys och vanliga immunologiska metoder. Som blivande medlem i en tvärvetenskaplig forskargrupp förväntas kandidaten själv ansvara för projektplanering och analys. Vederbörande kan komma att ingå i ett flertal projekt i forskargruppen.

Sammanfattning

Liknande jobb


BioInvent söker Translationell Forskare

BioInvent söker Translationell Forskare

10 juni 2020

Postdoctoral fellow in mucus biology

Postdoctoral fellow in mucus biology

3 juni 2020

Postdoktor i in vivo cancerforskning

Postdoktor i in vivo cancerforskning

26 maj 2020