Förskollärare

Arbetsbeskrivning

Vill du bli vår nya kollega? I Motala, Östergötlands sjöstad, är vi öppna, stolta och nyskapande. Vår kommun är rätt plats för att bidra, utvecklas och trivas. Hos oss får du arbeta med engagerade kollegor, utveckla dig inom ditt område och jobba med det viktigaste som finns.

Vi gillar dig – och vi hjälper dig att utvecklas. Vår mission är att barn och vuxna tillsammans ska utvecklas till kreativa, positiva individer som väljer livsglädje. Därför erbjuder vi en bred och djup verksamhet där vi ger dig möjligheterna, oavsett vilka mål du har. Motala ska vara en attraktiv och innovativ del av östgötaregionen där det är enkelt att bo och verka. Det är också vår drivkraft inom bildningsförvaltningen.

Verksamhet Förskola är en del av Bildningsförvaltningen. Vi arbetar för en likvärdig förskola där alla barns rätt till utbildning står i fokus, vi tydliggör yrkesroller och ansvar för förskollärare och barnskötare. I varje geografiskt område finns specialpedagoger. Vår vision är att förskolan ska stödja varje barn oavsett förutsättningar så att alla ges möjlighet att utvecklas mot målen. Vårt mål är att erbjuda ett stödjande lärande i en inspirerande och trygg miljö som möter individens och samhällets behov. Hos oss sker kompetensutveckling och nätverkande kontinuerligt. Vi har en sammanhållen övergripande kompetensutvecklingsplan och fem studiedagar per år. Alla våra förskolor har arbetskläder, både för inom – och utomhusbruk, ett led i vårt arbete att höja frisknärvaron i verksamheten.

Förskoleenhet Baltzar består av förskolorna Vättern och Trollsländan. Vättern ligger i centrala delarna av Motala och arbetar med ett urforskande arbetssätt genom olika teman som utgår från barnens intressen och läroplanens mål. Förskolan har en estetisk profil. Det finns goda möjligheter att vistas i olika naturmiljöer på mycket nära avstånd.

Förskolorna i Baltzar arbetar i mindre barngrupper där två personal arbetar tillsammans och förskolläraren ansvarar för undervisningen. Förskolläraren har pedagogisk utvecklingstid, en timma i veckan. Utvecklingsdagar finns regelbundet under året då byts arbetslaget av för tre timmars reflektion. Nätverk finns för förskollärare och arbete med systematiskt kvalitetsarbete har tydlig struktur.ARBETSUPPGIFTER
Som förskollärare ansvarar du för undervisningen i förskolan genom att bidra till att läroplanens mål och intentioner förverkligas i verksamheten. Du är en kompetent pedagogisk ledare som tillsammans med arbetslaget ska du planera, genomföra och dokumentera det pedagogiska arbetet i förskolan.

Som pedagog hos oss får du:
• Tid för egen reflektion
• Delta i yrkesdialoger med andra förskollärare
• 5 studiedagar/år
• Kontinuerlig kompetensutveckling
• Pedagogisk utvecklingstid med arbetslaget för arbete med ett tydligt systematiskt kvalitetsarbete
• Mentor under förta året om du är nyutbildad

KVALIFIKATIONER
Du som söker har förskollärarlegitimation, lärarutbildning med inriktning mot förskola eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Du ska även ha erfarenhet av arbete som förskollärare inom förskola, alternativt ha annan erfarenhet av arbete med barn och/eller ungdomar som arbetsgivaren bedömer relevant.
I din roll som förskollärare ska du ha goda kunskaper om förskolans uppdrag och vara väl bekant med förskolans läroplan och övriga styrdokument. Utifrån det ska du ha förmågan att anpassa din undervisning till barnen och låta dem vara delaktiga i utformningen av undervisningen. Du ska på ett kvalitetsmedvetet sätt skapa goda förutsättningar för barnets utveckling och lärande, samt dokumentationen av densamma.
I din roll som förskollärare ska du gestalta en god förebild. Du är relationsskapande och samarbetar väl med de kontakter som förekommer i din yrkesroll anpassat till situationen.

Vi söker dig, förskollärare, med goda förväntningar på ditt eget bidragande till vår verksamhet. Ett estetiskt kunnande och intresse är meriterande. Vi lägger också stor vikt vid att dina kompetenser kompletterar våra. Du är bra på att skapa engagemang och driv i arbetsgruppen och att få med dina kollegor på tåget. Vi förväntar oss ett aktivt medarbetarskap där du vill vara med och påverka och driva såväl vår verksamhet framåt, som din personliga och yrkesmässiga utveckling.

ÖVRIGT
Tillsättning sker under förutsättning av vederbörliga beslut.

Notera vikten av att du söker tjänsten digitalt via www.offentligajobb.se

Vi undanber oss all extern rekryterings- och annonseringshjälp i samband med denna annons.

Artiklar i detta ämnet

  1. Skolans ansvar för fostran
  2. Utbildningsmaterial för att skydda barns hörsel

Sammanfattning

Liknande jobb


Förskollärare inför hösten 2021

Förskollärare inför hösten 2021

15 januari 2021

Barnskötare/Förskollärare

15 januari 2021

Förskollärare Sofieberg

Förskollärare Sofieberg

15 januari 2021

Förskollärare till Barnens Lilla Academia, Uppsala

Förskollärare till Barnens Lilla Academia, Uppsala

15 januari 2021