Förskollärare Eldslösa förskola

Arbetsbeskrivning

Vi finns till för dem som bor och verkar i Mjölby kommun. Med drygt 27 900 invånare möter vi dagligen människor i olika åldrar och livssituationer, från barnet på förskolan till våra äldre på äldreboendet, från enmansföretagare till stora internationella företag. Våra 2500 medarbetare hjälper, stöttar och servar människor på ett eller annat sätt under hela deras liv. Vill du också bli en av oss?

Vill du vara en del i vårt fortsatta arbete med att utveckla en förskola som bidrar till optimalt lärande för varje barn både kunskaps- och känslomässigt? Vi söker nu en ny kollega till vår förskola där nytänk och engagemang välkomnas!

I utbildningsförvaltningen finns över 20 förskolor för barn 1-5 år i kommunal regi samt ett antal fristående förskolor. Som alternativ finns även familjedaghem. Mjölby kommun satsar på att en stor andel av personalen ska vara högutbildad.

Eldslösa förskola är belägen på östra sidan i Mjölby stad och ligger i ett bostadsområde. Förskolan har sex avdelningar. Vi arbetar med kollegialt lärande inom vår gemensamma organisation där ytterligare en förskola ingår

Vårt utvecklingsområde och personalens kompetensutveckling fokusera på leken. Som en del i detta utvecklingsarbete sker kompetensutvecklingen genom leklyftgrupper där man träffar andra medarbetare i kommunen för kollegialt utbyte.

ARBETSUPPGIFTER
Förskolläraren planerar, genomför, dokumenterar och utvecklar den pedagogiska verksamheten tillsammans med arbetslaget för förskolebarnen enligt läroplanen och verksamhetens styrdokument. Målen för verksamheten utgår från Förskolans läroplan, Skollagen och Skolförordningen. Undervisningen i förskolan ska ske under ledning av förskollärare och syfta till barns utveckling och lärande genom inhämtande och utvecklande av kunskaper och värden.

Förskollärare ska leda de målstyrda processerna och i undervisningen ansvara för att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet, att planering och genomförande utgår från läroplanen och från det kunnande och de erfarenheter som barnen tidigare har tillägnat sig, att spontant uppkomna aktiviteter och intressen, vardagliga aktiviteter och rutiner i förskolan blir en del av undervisningen, samt att utveckla pedagogiskt innehåll och miljöer som inspirerar till utveckling och lärande och som utmanar och stimulerar barnens intresse och nyfikenhet samt håller kvar deras uppmärksamhet.

Förskolläraren är verksam inom förskolans verksamhetsområde på en eller flera förskolor och arbetsleds av rektor i förskolan.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är legitimerad förskollärare.
Du är medveten om ditt ledarskap och har en god förmåga för samarbete samt att organisera och strukturera.
Ditt förhållningssätt genomsyras av engagemang, kreativitet och nyfikenhet.
Du har tillit till barnets kompetens, som tas tillvara som en viktig resurs i lärprocesserna. Du är tydlig och lyhörd i ditt sätt att kommunicera och förväntas vara en god förebild med ett respektfullt bemötande. Du tar ett aktivt ansvar för att skapa goda relationer med barn, vårdnadshavare och kollegor.

Vi erbjuder dig som förskollärare i Mjölby kommun ett positivt klimat för utveckling av förskolans verksamhet med en gemensam vision och utvecklingsplan för alla förskolor. Du får delta i ett ambitiöst introduktionsprogram med specialutbildade mentorer och får arbeta i en organisation där du har stor möjlighet att påverka såväl verksamheten som din egen arbetssituation.

Ett lokalt samverkansavtal som ger alla förskollärare garanterad pedagogisk utvecklingstid varje vecka.

ÖVRIGT
Mjölby kommun tillämpar rökfri arbetstid.

Vi undanber oss all extern rekryterings- och annonseringshjälp i samband med denna annons.

Artiklar i detta ämnet

  1. Skolans ansvar för fostran
  2. Utbildningsmaterial för att skydda barns hörsel

Kontaktpersoner på detta företaget

Susanne Christensen
0142-85141
Elisabeth Andersson
0142-85399
Bo Regnell
0142-12723
Pär Palmgren
0142-85282
Ivo Riiga
0142-85049
Tor Ekström
0142-85600
Zlatko Jankovic
0142-85247
Jenny Brandin
0142-85601
Bo Axestam
0142-85042
Helen Pettersson
0142-41843

Sammanfattning

Besöksadress

59580 Mjölby
None

Postadress

Burensköldsv. 11
Mjölby, 59580

Liknande jobb


Förskollärare med förmånligt arbetstidsavtal

Förskollärare med förmånligt arbetstidsavtal

6 maj 2021

Förskollärare

6 maj 2021