Förskollärare med utvecklingsuppdrag

Förskollärare med utvecklingsuppdrag

Arbetsbeskrivning

Inom Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Utbildnings- och arbetslivsförvaltningens 2200 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland.

Från och med augusti kommer två förskoleområden, Gråbo och Terra Nova, i sydöstra Visby slås ihop till ett område och ledas av rektor och biträdande rektor. Det nya området, Sydöstra Visbys förskolor består av fem enheter med två till sex avdelningar samt öppen förskola och Omsorg på obekväm arbetstid.

ARBETSUPPGIFTER
Som förskollärare med ett särskilt utvecklingsuppdrag, pedagogisk utvecklingsledare, inom Sydöstra Visbys förskolor kommer du ingå i ledningsgruppen tillsammans med rektor, biträdande rektor och specialpedagog. Du förväntas driva det pedagogiska arbetet framåt och verka för ökad kvalitet genom att tillsammans med rektor, biträdande rektor, lärare och arbetslag leda verksamheten mot uppställda mål utifrån läroplan, gällande styrdokument, de kommunala målen och förskoleområdets visioner.

Du arbetar även med planering och genomförande av kompetensutveckling genom till exempel reflektionsgrupper och på kompetensutvecklingsdagar. Tillsammans med ledningsgruppen och lärare utvärderar och analyserar du det systematiska kvalitetsarbetet på enhets- och områdesnivå för att öka kvaliteten på utbildningen och för att alla barn i vårt område ska få en god utbildning och undervisning, som ständigt utvärderas, analyseras och utvecklas. Målet är att skapa hög kvalitet och likvärdighet inom området. En annan viktig del i arbetet blir att handleda och stötta de arbetslag som behöver stöd vid olika tillfällen och av olika anledningar, i samarbete med specialpedagog när det är aktuellt.

Du kommer även att ha ansvar för sammanställning, analys och uppföljning av till exempel enkäter och resultat från screening i förskoleklass. Planera och genomföra aktiviteter för föräldrasamverkan, till exempel föräldraråd, föräldramöten och andra aktiviteter som gynnar inflytande och insyn i verksamheterna. För att kunna driva utvecklingen är det även viktigt att du håller dig väl uppdaterad på aktuell forskning och ständigt omvärldsspanar samt har en förmåga att förmedla detta till alla medarbetare.

KVALIFIKATIONER
Vi ser att du som söker har en pedagogisk högskoleutbildning och mångårig erfarenhet av pedagogiskt arbete i förskolan som förskollärare. Vi ser även att du har erfarenhet av att leda grupper i utvecklingsarbete, gärna har läst ledarskapsutbildning eller annan dokumenterad erfarenhet av ledarskap. Du ska vara väl insatt i förskolans styrdokument och ha stor kunskap om tillgängliga lärmiljöer, språkutvecklande arbete i förskolan, jämställdhet och systematiskt kvalitetsarbete. Meriterande är vidareutbildning inom något eller några av områdena språkutveckling, tillgängliga lärmiljöer och jämställdhet.

Eftersom rollen som pedagogisk utvecklingsledare innebär att du kommer att arbeta i ledningsteam samt ha många kontakter med medarbetare är din sociala förmåga viktig. Du måste tycka om att samarbeta och att tillsammans med andra hitta möjligheter till utveckling. Du behöver även känna dig bekväm i att arbeta självständigt och på uppdrag av rektor. Eftersom du ska leda både mindre och stora grupper är det viktigt att du är en god kommunikatör och pedagog. Du behöver besitta en väl utvecklad förmåga att kommunicera i tal och skrift och vara en god och nyfiken lyssnare samt kunna skapa engagemang och delaktighet. Du besitter en god pedagogisk insikt, kunskap och erfarenhet och har förmåga att förmedla detta.

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

ÖVRIGT
Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver komma i anspråk för medarbetare med företrädesrätt samt att tjänsteunderlaget kvarstår.

Inom Region Gotland strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.
 
Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på http://gotland.com/flytta-hit/
 
På Instagram kan du via @viarregiongotland följa våra medarbetare i sina dagliga arbeten.

Artiklar i detta ämnet

  1. Skolans ansvar för fostran
  2. Utbildningsmaterial för att skydda barns hörsel

Kontaktpersoner på detta företaget

Ulrika Tiderman

Förskolechef Ulrika Tiderman
0498-263412
För- och grundskolechef Mats Hanell
0498-26 98 03

Sammanfattning

Besöksadress

Visborgsallén 19 Visby
None

Liknande jobb


Förskollärare (Vikariat)

23 september 2021

Förskollärare gärna med montessorierfarenhet

23 september 2021

Förskollärare

Förskollärare

23 september 2021

Vik. Förskollärare till Kubens förskola

Vik. Förskollärare till Kubens förskola

23 september 2021