Förskollärare på Zakrisdals förskola, vikariat

Förskollärare på Zakrisdals förskola, vikariat

Arbetsbeskrivning

Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om hållbar tillväxt och god livskvalitet. Kom och väx med oss!


Barn- och ungdomsförvaltningen ansvarar för förskola och skola för cirka 13 200 barn och elever och är kommunens största förvaltning med drygt 2 400 medarbetare. Vi har förskolor, familjedaghem, öppna förskolor, förskoleklasser, grundskolor, grundsärskolor, fritidshem och kulturskola och arbetar även med barn- och elevhälsofrågor. Vi rustar barnen för framtiden.Beskrivning
Zakrisdals förskola är en förskola med 3 avdelningar.

Förskolan har en härlig gård med både kuperad och plan mark att leka på.

Utemiljön är i fokus och nyttjas dagligen. Alla i arbetslaget samverkar för att skapa en gemensam trivsel och trygghet för barnen på förskolan.Vi strävar efter att vår verksamhet skall hålla en hög kvalitét där barn och föräldrar ska känna sig trygga och mötas av en välkomnande atmosfär och där det finns utrymme för delaktighet och inflytande.

Vi har ett förhållningssätt mot barnen och varandra som bygger på̊ ICDP/Vägledande samspel. Det handlar om att skapa goda relationer och utveckla lyhördhet och positivt samspel med barnen som en grund för trygghet och lärande.

Vi har ett utforskande arbetssätt där barnen ges inflytande och får vara delaktiga genom att pedagogerna är öppna för barnens frågor och nyfikna på̊ att tillsammans utforska och undersöka frågor och fenomen utan att komma med färdiga svar.Arbetsuppgifter
Zakrisdals förskola är en mötesplats där viktiga relationer byggs för att kunna utvecklas i en positiv gemensam miljö. Vi söker en förskollärare med stor arbetserfarenhet som kan vara med och stötta flera arbetslag med sin kunskap. Basen kommer att ligga på en avdelning där det finns behov av specialpedagogiska insatser men innehåller även arbete på de två andra där man täcker upp nedsättningar i tjänst.Kvalifikationer
Vi söker dig som:

- är legitimerad förskollärare med flera års erfarenhet

-har kunskap inom NPF, vana att använda tecken som stöd och bildstöd i vardagen.

-visar på en nyfikenhet och kan komma med kreativa lösningar kring barn med särskilda behov.

- har ett tydligt fokus på barns lärande och tror på det kompetenta barnet och att lärande sker i trygg miljö.

-är engagerad och har god samarbetsförmåga

- har förmågan att ta egna initiativ, kommunicera och vara flexibel.

-har god förmåga att kommunicera med vårdnadshavare

- tar ditt uppdrag på allvar, har metoder och ser din roll som aktiv i att vara med och utveckla en stimulerande lärmiljö.

- är väl förtrogen med förskolans styrdokument och ha god förmåga att omsätta detta i både teori och praktik.

- har förmågan att sprida arbetsglädje, ett gott bemötande och tycker om att skapa relationer till såväl små som stora.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och ett professionellt och trevligt bemötande gentemot såväl barn som vuxna.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Artiklar i detta ämnet

  1. Skolans ansvar för fostran
  2. Utbildningsmaterial för att skydda barns hörsel

Sammanfattning

Liknande jobb


Förskollärare till förskolan Baraem

Förskollärare till förskolan Baraem

14 maj 2021