Förskollärare till Kinnarps Förskola

Arbetsbeskrivning

Just nu söker vi en pedagog till Kinnarps Förskola.

Vill du vara med på vår resa? Välkommen med din ansökan

Här arbetar du för att  - tillsammans med barn, deras familjer och kollegor -  göra förskolan till barnens egen arena. Du arbetar i en utbildning där gemensamma pedagogiska ställningstaganden utgör grunden och där värdeorden VÄLKOMNANDE, UTFORSKANDE, DEMOKRATI och HÅLLBARHET genomsyrar allt.

Vill du vara med och fortsätta att utveckla barnens arena?

Vad kan vi erbjuda dig?
Förskolorna i område Floby-Kinnarp ska bedriva en utbildning där barns inflytande är vägledande och allas olikheter ses som en tillgång. Genom att arbeta projektinriktat och med pedagogisk dokumentation samt ett reflekterande arbetssätt kan man skapa förutsättningar för barnen i deras nyfikenhet och lust att lära samt driva arbetet framåt. Förskolans läroplan (Lpfö 18) är det centrala styrdokumentet för utbildningen i förskolan. Läroplanen anger den värdegrund som verksamheten skall utgå ifrån samt mål och riktlinjer.

Här ingår du i meningsfulla sammanhang, både som en viktig del i ett arbetslag och med möjlighet att delta i våra olika fokusgrupper för nätverkande. Som ny i yrket erbjuds du mentorskap under ditt första anställningsår. Varje arbetslag får också kontinuerlig handledning av områdets utvecklare samt möjlighet till att arbeta med områdets ateljerista i utbildningen.

Vad söker vi hos dig?
Du strävar emot att ha en helhetssyn över hur alla komponenter inom förskolan påverkar varandra - från trygghet och omsorg till utbildning och organisation.

Du antar ett medforskande förhållningssätt - nyfiken på barns hypoteser och delaktig i kunskapandet samt visar en vilja att pröva dina idéer för att skapa de bästa förutsättningarna för lärande, utan att veta resultatet på förhand.

Du är legitimerad förskollärare.

Upplysningar
Området består av fem förskolor delat på två rektorer. Ami Millqvist ansvarar för Yllestad, Åsarps och Kinnarps förskolor. Carina Olsson har ansvaret för Floby och Odensbergs förskolor. Rektorerna arbetar tillsammans i ett ledningsteam utifrån gemensamma pedagogiska ställningstaganden som finns dokumenterat i områdets utbildningsplan. Planen är framtagen tillsammans med områdets pedagoger och revideras årligen.

 Vi vill att alla barn och elever är trygga och tror på sin egen förmåga. Vårt mål är att alla elever ska nå kunskapsmålen

I Falköpings kommun skapas nu en ny skolorganisation och vi gör stora satsningar på våra förskolor och skolor – både på landsbygden och i tätorten. Vi utvecklar organisationen, bygger om och bygger nytt. Allt för att våra barn och unga ska få förutsättningar för en så bra och likvärdig skola som möjligt och samtidigt skapa attraktiva arbetsplatser för våra pedagoger.Framtiden nästa – för skolan och oss på FalbygdenFalköpings kommun
Falköpings kommun eftersträvar att vara en inkluderande arbetsgivare och värdesätter de kvalitéer som mångfald tillför våra verksamheter för att skapa en hållbar utveckling. Vår gemensamma värdegrund utgår ifrån att vi som medarbetare är till för Falköpingsborna. Vi erbjuder meningsfulla och viktiga arbeten, goda utvecklingsmöjligheter och ett gott arbetsklimat med engagerade kollegor.


Övrigt
För att hantera ansökningar använder vi Varbi. Du söker jobbet genom länken i annonsen. Om du av något skäl inte kan söka så (t.ex. skyddad identitet), vänligen ta kontakt med annonsens kontaktperson för alternativ sökväg.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Artiklar i detta ämnet

  1. Skolans ansvar för fostran
  2. Utbildningsmaterial för att skydda barns hörsel

Sammanfattning

Liknande jobb


Förskollärare till förskolan Smultronvägen 7

Förskollärare till förskolan Smultronvägen 7

19 maj 2022

Förskollärare, Åkers förskoleenhet

Förskollärare, Åkers förskoleenhet

19 maj 2022

Förskollärare, Marielunds förskola

Förskollärare, Marielunds förskola

19 maj 2022

Förskollärare, Sunnanängs förskola

Förskollärare, Sunnanängs förskola

19 maj 2022