Förskollärare till Malmens förskola

Förskollärare till Malmens förskola

Arbetsbeskrivning

Är du en kreativ förskollärare som vill ha nya spännande utmaningar? Välkommen att söka tjänsten hos oss!

Malmens förskola ligger i centrala Kumla nära till naturen. Vi är en mångkulturell förskola där barnen alltid är i fokus och alla ges möjlighet att utveckla en förståelse för andras kultur och värderingar. För att barnen ska få möjlighet till att utvecklas behövs engagerade och drivna pedagoger. Eftersom vi är varandras arbetsmiljö strävar vi efter ett klimat som präglas av mod, respekt, tydlighet och hjälpsamhet. För att nå dit krävs ett nära ledarskap som kännetecknas av personlig mognad och tydlighet samt att du som medarbetare bidrar med ett aktivt medarbetarskap.

I Kumla kommun erbjuder vi förmåner som friskvårdsbidrag, arbetskläder och utbildning i ICDP. Det finns stödresurser i form av pedagogisk handledare, kurator, specialpedagoger och IKT pilot. Vi satsar även på systematiskt kvalitetsarbete (SKA) för alla pedagoger med Kunskap i fokus. På Malmens förskola finns det utvecklingspedagoger, VFU handledare och digitaliseringsstödjare.

ARBETSUPPGIFTER
Att arbeta som förskollärare innebär unika och betydelsefulla möjligheter att påverka och bidra till barns utveckling och lärande.
Som förskollärare har du huvudansvar för varje barns/hela barngruppens utveckling och lärande. Det är viktigt att du har en helhetssyn på omsorg, kunskap och lärande och arbetar processinriktat med pedagogisk dokumentation som arbetsverktyg. Tillsammans med arbetslaget ska du verka för att barn och vårdnadshavare upplever innebörden av de demokratiska principerna, som bygger på solidaritet och människors lika värde.

Tjänsten är förlagd på en äldre barns avdelning, 3-5 år. I din roll som förskollärare ingår bland annat att tillsammans med arbetslaget planera så att verksamheten är anpassad både till det enskilda barnet och till gruppens behov. Du ansvarar för att verksamheten dokumenteras, följs upp och utvärderas. Som förskollärare ansvarar du även för utvecklingssamtalens genomförande samt att vårdnadshavare är delaktiga i utvärderingen av verksamheten.

Som nyanställd kommer du få en introduktion samt tillgång till en mentor om så önskas. Varje vecka finns det avsatt tid för arbetslagsreflektion samt egen reflektion.

KVALIFIKATIONER
Du har förskollärarexamen eller lärarexamen mot yngre åldrar med förskollärarbehörighet.
Du har mycket goda kunskaper i det svenska språket och kan använda språket i så väl tal som skrift.

Det är meriterande att du kan använda digital teknik som pedagogiskt verktyg i arbetet med barnen.

Stor vikt läggs på personlig lämplighet.

Intervjuer kan komma att ske löpande.
Välkommen med din ansökan!

ÖVRIGT
Du söker tjänsten via Offentliga jobbs elektroniska ansökningsblankett. Tillsättningen av tjänsten kommer grunda sig på de uppgifter du lämnar och därför är det av största vikt att du är noggrann när du fyller i din ansökan.

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemannings- och rekryteringsföretag.

Kumla kommun är en tillväxtkommun som ligger centralt i Örebro län och har drygt 22 000 invånare. I kommunen finns framgångsrika företag, ett rikt kultur- och fritidsutbud, god kommunal service samt utmärkta kommunikationer. Kumlas Vision 2025 innebär att vi alltid strävar efter att vara lite bättre. Genom att växa smart, satsa på barn och unga, ta hand om våra invånare och att ta tillvara på den närhet som finns blir vi lite bättre.

Vi känner oss stolta över vårt Kumla! För att se lite av det som hände under 2021 klicka här:
https://youtu.be/pJ5INELoEXU

Artiklar i detta ämnet

  1. Skolans ansvar för fostran
  2. Utbildningsmaterial för att skydda barns hörsel

Kontaktpersoner på detta företaget

Verksamhetschef F-5 Ann-Sofie Vennerstrand
019-58 80 96
Tf förvaltningschef Annika Hallberg
019 58 83 00
Förskolechef Christina Bennermalm
019-58 80 31
Rektor Linda Meriloo
019- 58 87 60
Rektor Haga/Ekeby Leif Dickens
019- 58 85 51
Rektor JN-gymnasiet och Vuxenutbildningen Gunnar Andersson
019-58 87 84 el. 076-7688784
Rektor Lena Karlsson
019- 58 84 00
Rektor Erica Rosenkvist
019-588493, 072-5857566
Rektor Skogstorpskolan åk 6-9 Gunilla Kalmnäs
019-58 87 70
Rektor Lena Sörbö
019-58 84 38

Sammanfattning

Besöksadress

Stadshuset, Torget 69280 Kumla
None

Postadress

Torget 1
Kumla, 69280

Liknande jobb


Förskollärare

Förskollärare

1 juli 2022

Förskollärare till Åvikens förskola

Förskollärare till Åvikens förskola

1 juli 2022