Förskollärare till Marbäcks och Örtagårdens förskolor

Förskollärare till Marbäcks och Örtagårdens förskolor

Arbetsbeskrivning

Svedala kommun växer och rustar nu för framtiden. Hos oss arbetar du i en expansiv kommun som värdesätter öppenhet, hållbarhet, engagemang och mod. Tillsammans bygger vi en attraktiv kommun där vi har många spännande utmaningar framöver. Med höga ambitioner och verksamheter i framkant arbetar vi mot vår gemensamma vision - Alla ska lyckas. 

Svedala förskolor är i en spännande utvecklingsfas och arbetar för en likvärdighet över hela kommunen. Som ett led i detta arbete driver vi gemensamma utvecklingsarbeten.

Uppdrag
Vår enhet består av två förskolor: Marbäcks och Örtagårdens förskolor. Förskolorna är indelade i arbetslag som består av minst två förskollärare samt barnskötare. Varje arbetslag leds av en arbetslagsledare. På Marbäcks förskola delar vi även lokaler med kommunens OB-omsorg.

Vår enhets gemensamma utvecklingsmål är: ”Alla barn har möjlighet att tillgodogöra sig kunskaper, färdigheter och förmågor inom läroplanens alla målområden, utifrån sina egna förutsättningar och behov.”

Vi har en väl genomarbetad organisationsstruktur för kollegialt lärande och möten. Det ger oss möjlighet att i olika fokusgrupper samarbeta med kollegor på hela enheten för att utveckla vår verksamhet utifrån läroplan och barngruppernas behov. 

Vi använder Unikum som dokumentationsverktyg, både på grupp- och individnivå, samt bedömer barnens progression gentemot läroplansmålen för att utvärdera vår undervisnings kvalitet.

Som förskollärare i vår organisation har du tillsammans med ditt arbetslag ett ansvar för att möjliggöra undervisning och utbildning i mindre undervisningsgrupper. Du kommer vara mentor för en del av barnen, vilket innebär ett särskilt ansvar för dokumentation av barnets lärande samt kontakt med vårdnadshavarna.
 
Vi erbjuder dig en tjänst där du får möjlighet att fortsätta utvecklas genom systematiskt kvalitetsarbete och gemensamma utvecklingsarbeten. Utifrån ett professionellt förhållningssätt och ett arbete baserat på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet strävar vi tillsammans efter att alla ska lyckas.

Läs om vårt arbete för att alla ska lyckas: http://forskola.kvutis.se/

Kompetens
Vi söker dig som är genuint engagerad i förskolläraruppdraget och vill utveckla både dig själv och verksamheten. Vi vill också att du ska kunna ta ansvar som arbetslagsledare.

Du är legitimerad förskollärare och:


• Har ett genuint engagemang för förskolans uppdrag
• Agerar utifrån en helhetssyn för verksamhetens bästa
• Tar initiativ och föreslår nya arbetssätt
• Agerar respektfullt gentemot omgivningen
• Delar med dig av din kunskap
• Fattar nödvändiga beslut inom ramen för ditt ansvar som förskollärare
• Agerar som ambassadör för verksamheten
• Anpassar ditt arbetssätt utifrån ändrade förutsättningar
• Tar ansvar för det gemensamma resultatet och gör det som behövs för att verksamheten ska uppnå sina mål

Du är arbetslagsledare och:


• Säkerställer att arbetslaget har ett systematiskt kvalitetsarbete
• Är en förebild i arbetet med utbildning hela dagen
• Bidrar till förskolans utveckling genom ett kollegialt lärande, arbetar för öppenhet, engagemang, hållbarhet och mod.
• Ansvarar för att tid avsätts för pedagogiska diskussioner på samplaneringarna
• Är lösningsfokuserad utifrån ett helhetsperspektiv och ser ditt arbetslag som en del av helheten
• Är länken mellan arbetslag och rektor
• I samverkan med kollegorna i arbetslaget ansvarar för att de uppgifter som åligger arbetslaget blir utförda, jämnt fördelade, uppföljda och utvärderade.
• Stöttar arbetslaget i sitt uppdrag utifrån läroplanen
• Ansvarar för att det råder ett öppet och positivt klimat i arbetslaget där allas åsikter tas till vara och alla känner sig delaktiga
• Är en positiv förebild för sina kollegor samt en god ambassadör för förskolan

Vi erbjuder arbetskläder, digitala arbetsverktyg, friskvård och möjlighet till Förmånscykel. 

Arbetstid/varaktighet
Tillsvidareanställning på heltid. Tillträde enligt överenskommelse fr o m 10 jan 2022.

Lön
Individuell lönesättning tillämpas.

Varmt välkommen med din ansökan!

Artiklar i detta ämnet

  1. Skolans ansvar för fostran
  2. Utbildningsmaterial för att skydda barns hörsel

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Svedala kommun
  • 3 platser
  • Tills vidare
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 4 oktober 2021
  • Ansök senast: 17 oktober 2021

Liknande jobb


2 december 2021

2 förskollärare till Gnarp skola

2 förskollärare till Gnarp skola

2 december 2021

Förskollärare till Sandhorvan Böda

Förskollärare till Sandhorvan Böda

2 december 2021

2 december 2021