Förskollärare till Regnbågens förskola

Förskollärare till Regnbågens förskola

Arbetsbeskrivning

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Enskede Årsta Vantör är en av 14 stadsdelsförvaltningar i Stockholms stad. Som en del av Stockholms stad erbjuder förvaltningen förskola och fritid, omsorg om äldre och funktionsnedsatta, socialtjänst, förebyggande och trygghetsskapande arbete, stadsutveckling och parkskötsel till våra 100 000 stockholmare som bor i stadsdelsområdet.Vi står inför spännande utmaningar när Enskede Årsta Vantörs stadsdelsområde växer och helt nya stadsdelar byggs. Cirka 25 000 nya lägenheter planeras här till år 2030.Vi strävar hela tiden efter att Enskede Årsta Vantör ska vara ett stadsdelsområde för alla. Våra fokusområden är: Attraktiv arbetsgivare, jämställdhet och bemötande.Vi erbjuder dig möjlighet att arbeta i en visionsstyrd och utvecklingsinriktad verksamhet. Här kommer du att kunna bidra till samhällsnyttan i en växande stadsdel där vi ser olikheter och mångfald som en resurs.

Utbyggnaden av vårt stadsdelsområde kräver ett innovativt nytänkande och bjuder på många intressanta utmaningar och möjligheter till att bidra till utvecklingen i förskolan för rätt person.Arbetsplatsbeskrivning
Rågsveds kommunala förskolor består av fem förskolor med unika karaktärer för varje förskola samtidigt som styrningen och ledningen är tydlig och enhetlig.

Enheten består av ca 300 barn och 78 medarbetare. Enhetens ledning består av rektor, biträdande rektor, pedagogisk ledare samt administratör. Ledningsorganisationen har som främsta uppgift att stödja, uppmuntra och utmana varje medarbetare och därmed skapa bästa möjliga förutsättningar för dig att utvecklas i ditt uppdrag. Dessutom finns möjlighet till stödfunktioner såsom handledning av specialpedagog inom stadsdelen.  

Vi arbetar mål- och resultatorienterat och strävar efter en likvärdig förskola. Målet är att alla barn utvecklas, leker och lär optimalt, utifrån sina förutsättningar. Nu söker vi en  förskollärare till Regnbågens förskola som vill bidra med sin kunskap, nyfikenhet och kreativitet till förskolans utbildning. På förskolan kommer du att verka i ett sammanhang där vi ser medarbetaren som vår viktigaste resurs och arbetslaget som en nyckel till en fortsatt hög måluppfyllelse.

Rågsveds förskolenhet medverkar i ett forskningsprogram som heter Flerstämmig undervisning i förskolan. Det innebär att förskollärarna i enheten bidrar till och får ta del av forskning kring undervisningsbegreppet, vilket ger oss möjlighet till spännande insikter och ett kreativt utforskande kring vad undervisning kan innebära för förskolans verksamhet.

Arbetsbeskrivning
Att arbeta som förskollärare innebär unika – och betydelsefulla – möjligheter att påverka och bidra till barns utveckling. Rågsveds förskolors pedagogiska idé bygger på ett utforskande arbetssätt, där din nyfikenhet och kreativitet är en viktig förutsättning för barnens möjligheter att leka, lära och utvecklas. Dokumentationer av olika slag ligger till grund för arbetslagets - och barnens - reflektioner för att synliggöra de lärande- och tankeprocesser som pågår, så att nästa steg i det pedagogiska arbetet kan tas. Vi ser också den pedagogiska dokumentationen som en självklar del i vårt systematiska kvalitetsarbete och vår verksamhetsutveckling.

Som förskollärare på Regnbågens förskola kommer du att verka i ett sammanhang där det pågår utveckling och lärande - såväl bland barn som vuxna.  Vi utvecklar ständigt vår lärande organisation, där vi i olika sammanhang möts för att engagera och inspirera varandra, för att utveckla vår verksamhet.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har förskollärarutbildning samt en förskollärarlegitimation alternativt inväntar din legitimation. Det är meriterande om du har erfarenhet från yrket. Datorvana samt goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift krävs.

Du har kunskap och en idé om hur du tillsammans med dina kollegor ska förverkliga läroplanens mål och värdegrund. Du har ett tydligt barnperspektiv och arbetar för barnens delaktighet, inflytande och självständighet över sin dag på förskolan. Du har ett undervisande förhållningssätt  och drivkraft att utveckla den pedagogiska miljön utifrån undervisningens innehåll. I din yrkesroll är du engagerad, professionell och initiativtagande. Du är också ansvarstagande och strukturerad, med god förmåga att planera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt.

Din samarbetsförmåga är mycket god och du är tillmötesgående i ditt bemötande av barn, vårdnadshavare och kollegor. Du hanterar konflikter på ett lyhört och konstruktivt sätt. Vidare har du god förmåga att kommunicera i såväl tal som skrift. Du tycker om att leda och motivera andra, och delar med dig av dina erfarenheter och kunskaper. Vi kommer att lägga stor vikt vid de personliga egenskaperna.

Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.

Artiklar i detta ämnet

  1. Skolans ansvar för fostran
  2. Utbildningsmaterial för att skydda barns hörsel

Kontaktpersoner på detta företaget

Anneli Bohman Förskolechef
076-12 145 97
Marie Dimow
0850820025
Liselott Olsson
0850820077
Ulla Almegård
0850814598
Anneli Bohman
0850814597
Karin Fernqvist-Glaving
508 14 208
Karin Åberg, Avdelningschef
08-50820495, karin.aberg@stockholm.se
Nozha Amezeane, HR-konsult
08-50811716, nozha.amezeane@stockholm.se
Christina Agewall, Biträdande avdelningschef
08-50820109, christina.agewall@stockholm.se
Eva Lindström Förskolechef
0850820273

Sammanfattning

Besöksadress

Slakthusplan 8A
None

Postadress

Slakthusplan 8A
Stockholm, 11221

Liknande jobb


1 oktober 2020

1 oktober 2020

Vill du bli vår nya förskollärare?

1 oktober 2020

Förskollärare

1 oktober 2020