Förskollärare till Stora Skedvi för- och skolområde

Arbetsbeskrivning

Säters kommun, en av Dalarnas vackraste och mest nära städer präglas av både småstad och landsbygd. Säter ligger i hjärtat av Dalarna med närhet till bra kommunikationer.
I Säter hittar du lugnet, nära till jobbet, nära till skolan. En rikare fritid och en tryggare tillvaro.
Stora Skedvi är ett av kommunens tre förskole- och skolomområden som ligger i en vacker miljö på landsbygden längs med Dalälvens strand. Här jobbar du nära de olika verksamheterna i förskola, fritidshem och skola engagemanget och gemenskapen är stor. På Stora Skedvi för-och skolområde arbetar vi med ett 1-12- års perspektiv där den rödatråden och barnen/elevernas individuella utveckling och lärande står i fokus.
Visionen för Stora Skedvi för- och skolområde är;
• En förskola och skola där barn, elever och vuxna trivs
• Fokus på det livslånga lärandet
• Kunskapsutvecklingen har en röd tråd från ettåringen till tolvåringen
• Barnens/elevernas individuella utveckling och behov i fokus för hög måluppfyllelse
• Behörig och kompetent personal
• Kolligalt lärandet samt inkluderande lärmiljöer är grundpelare
• Förskolan och skolan ett nav i kommundelen
• Sammanhållen förskole- och skolgång en framgångsfaktor till hög måluppfyllelse

Både Stora Skedvi skola och förskola befinner sig i en stark och expansiv utvecklingsfas. I takt med växande invånarantal har byggnation av en helt ny förskola samt om- och utbyggnation av skolan påbörjats. Byggnationen kommer att pågå under 2017 då nybyggnationen av förskola, tillbyggnad av skola, ny matsal, personalutrymmen samt idrottshall kommer att stå i fokus. Under 2018 kommer sedan den gamla delen av skolan att renoveras.


ARBETSUPPGIFTER
Vi söker dig som vill arbeta som förskollärare på Stora Skedvi för-och skolområde och vara med att lägga grunden för den nya förskolan som är under byggnation. Som förskollärare har du tillsammans med övriga pedagoger ett särskilt ansvar att leda de målstyrda processerna så att läroplanens mål och intentioner uppfylls. Du kommer att ansvara för det pedagogiska innehållet och att det målinriktade arbetet främjar varje barns utveckling och lärande.
Vi erbjuder dig goda förutsättningar för att lyckas med ditt uppdrag: Ett väl sammansvetsat arbetslag, specialpedagog knuten till förskolan och skolan, tillgång till modern teknik, kontinuerlig fortbildning.


KVALIFIKATIONER
För att lyckas i rollen ser vi att du är utbildad förskollärare gärna med fördjupning eller erfarenhet av språkutvecklande arbetssätt samt inkluderande lärmiljöer. I ditt arbete har du förmåga att omsätta modern pedagogisk teori i praktiskt arbete och vi förväntar oss att du har ett professionellt förhållningssätt gentemot barn, föräldrar och övrig personal.
Eftersom vi är ett engagerat team som arbetar aktivt med att bli Dalarnas bästa förskola och skola så ser vi att även du är en driven och engagerad person med framåtanda och med förmåga att tänka nytt. Vidare är du flexibel, lyhörd och du har lätt för att samarbeta utifrån ett helhetsperspektiv.
Du har förmåga att leda och skapa delaktighet och eftersom du kommer att ha många kontakter är det viktigt att du har lätt för att samarbeta och att du kommunicerar i tal och i skrift på ett tydligt sätt. Du kan dokumentera i skrift och bild för att synliggöra lärprocesserna och utveckla kvaliteten i verksamheten.
Välkommen med din ansökan!


ÖVRIGT
För att kunna ge bästa möjliga service till våra kommuninvånare eftersträvar vi en personalsammansättning som speglar mångfalden i Säters kommun. Vi ser gärna sökande som bidrar till detta.

Säters kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

För att underlätta vår handläggning av inkomna ansökningar använder vi en elektronisk ansökningsblankett som går via Offentliga Jobb AB. Vi tar inte emot ansökningar via e-post eller i pappersformat. Lämnade uppgifter behandlas enligt Personuppgiftslagen (SFS 1998:204).

Artiklar i detta ämnet

  1. Skolans ansvar för fostran
  2. Utbildningsmaterial för att skydda barns hörsel

Kontaktpersoner på detta företaget

Vision Susanne Norman

Karin Åberg, förvaltningschef
0225-55201
Per Wikström, Skolledarna
0225-55 178
Krister Svensson, LR
0225-55428
Gunnar Lundgren, Lärarförbundet
0225-55 426
Kommunal
0225-503 22
Gunilla Gunnarsson, Vision
0225-55 411
Anette Westrin, chef för Elevhälsa och rektor fö
0225-55 251
Jenny Nyberg, Vårdförbundet
070-9689333
Sofia Bergqvist, Lärarförbundet
0243-784 60

Sammanfattning

Besöksadress

Rådhuset, Åsgränd 2 Säter
None

Postadress

Box 300
Säter, 78327

Liknande jobb


Förskollärare till Västra Tuvevägen 50

Förskollärare till Västra Tuvevägen 50

24 november 2020

Förskollärare till Norrgårdens förskola

Förskollärare till Norrgårdens förskola

24 november 2020

24 november 2020