Förste forskningsingenjör -tryckta organiska elektroniksystem

Arbetsbeskrivning

Linköpings universitet ledigförklarar en anställning som Förste forskningsingenjör i organisk elektronik. Tjänsten avser 50% av heltid och är tidsbegränsad till 12 månader.

Beskrivning av ämnesområdet
Vid Laboratoriet för organisk elektronik (LOE), utforskar vi elektroniska och optiska egenskaper hos organiska material och organisk-oorganiska hybridsystem. Av särskilt intresse är att använda kopplingen mellan elektroniska och joniska laddningar för att utveckla nya enheter och systemkoncept för tillämpningar inom energi, sakernas internet, hälsovård och biologi. Geografiskt bedriver vi forskningen vid renrummet i Täppan och vid Printed Electronics Arena, båda på Campus Norrköping. Våra forskningsteman omfattar syntes, materialvetenskap, teori och modellering, apparater, system och applikationer. Projekt närmare slutanvändare och kommersialisering sker i nära samarbete med ACREO Swedish ICT. LOE omfattar för närvarande cirka 60 forskare och forskarstuderande uppdelade i flera undergrupper, var och en ledd av en ansvarig forskningsledare.

Arbetsuppgifter
Denna tjänst avser forskning och studier av material och komponenter för tryckta organiska elektroniksystem som syftar till att utvinna energi ur den infraröda delen av solstrålningen. Vidare förväntas forskningsingenjören undersöka stabilitetsproblem och hastighetsoptimering av tryckta elektrokemiska transistorer. Resultaten ska sammanfattas och beskrivas i en form som är lämplig för vetenskaplig publicering.

Behörighet
Behörig att anställas som förste forskningsingenjör är den som avlagt doktorsexamen eller har en dokumenterad utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. Med annan yrkesskicklighet avses relevant yrkesskicklighet förvärvad utanför högskolan. Annan yrkesskicklighet kan endast förekomma i fråga som behörighetsgrund vid tillsättning av en anställning där innehavaren ska undervisa i en professionsutbildning där beprövad erfarenhet är väsentlig.

Fackliga kontaktpersoner
För kontakt med fackliga kontaktpersoner se www.liu.se/jobba/lediga-jobb/fackliga-kontaktpersoner  

Lika villkor
Flertalet av våra första forskningsingenjörer inom Institutionen för teknik och naturvetenskapär män, därför ges kvinnor företräde vid tillsättning av denna anställning, vid i huvudsak lika meriter i övrigt.

För mer information om anställningen:
www.liu.se/jobba


Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Linköpings Universitet
  • 1 plats
  • Tillsvidare
  • Heltid
  • Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange löneanspråk i ansökan.
  • Heltid/ Ej specificerat
  • Publicerat: 21 november 2016

Liknande jobb


4 december 2020

Elektronikingenjör

Elektronikingenjör

4 december 2020