Förste socialsekreterare

Förste socialsekreterare

Arbetsbeskrivning

Som en del av Region Gotland ansvarar socialförvaltningen för socialtjänst, äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning på hela Gotland. Våra cirka 1700 medarbetare är med och skapar en effektiv verksamhet som har kunden i centrum.Vilka är vi?
"-Vi är ett glatt och engagerat gäng som har högt i tak.

Vi jobbar med transparens, delaktighet och tycker om utvecklingsarbete. Vi jobbar nära våra barn och deras nätverk för att hitta gemensamma lösningar och möjligheter med barnets bästa i centrum. När det är svårt och utmanande tar vi hjälp av varandra. Kom och jobba med oss, här får du förutsättningarna att trivas och utvecklas! /Camilla, Malin, Andreas, Susanne, Joséphine, Rita och Torsten".
Så säger socialsekreterargruppen på familjehemsteamet som nu söker en ny arbetsledare.

Familjehemsteamet är placerat inom Enheten för familjehem och familjerätt inom Socialförvaltningens individ- och familjeomsorg och ansvarar för allt arbete kring de familjehemsplacerade barnen.
Teamet består av:
• Familjehemssekreterare – några med särskilt ansvar för rekrytering, utredning och utbildning av nya familjehem och kontaktfamiljer och resten med ansvar för stöd och handledning av befintliga familjehem och jourhem samt löpande kompetensutvecklingsinsatser till målgruppen. Gruppen arbetsleds av en 1:e familjehemssekreterare.
• Socialsekreterare som ansvarar för uppföljningsarbetet med de placerade barnen och kontakten med deras föräldrar och nätverk. Gruppen arbetsleds av en 1:e socialsekreterare. Till vår hjälp har vi en administrativ assistent och en socialassistent som avlastar oss de arbetsuppgifter som kan utföras av annan, så att tid frigörs så mycket som möjligt till vårt huvuduppdrag; det sociala arbetet.

All personal har utbildning i Signs of Safety. Det innebär att vi jobbar med att barn, familjer och nätverk ska vara delaktiga i och ta ansvar för hur problem kan lösas. Med hjälp av Signs of Safetys förhållningssätt och verktyg kan vi skapa bättre förutsättningar för hållbara lösningar för dem vi möter.

Då vår nuvarande 1:e socialsekreterare lämnar oss för annat uppdrag söker vi nu dig som vill vara med och driva detta viktiga arbete vidare tillsammans med vårt fantastiska team av kompetenta och härliga medarbetare. Vi erbjuder extern handledning, arbetstid 38,75 h/v, flextid samt friskvårdstimme.

Dina arbetsuppgifter
Som 1:e socialsekreterare på familjehemsteamet har du det övergripande ansvaret för handläggningen av de familjehemsplacerade barnen.

I uppdraget ingår att:
• ha överblick över alla placeringar (utredningar, insatser och aktualiseringar) som finns inom teamet
• leda och fördela ärenden i gruppen, ansvara för att utredningstider och dokumentationskraven hålls
• ge stöd och agera bollplank samt vara kunskapsresurs för teamet.
• skapa gemensamma forum för utveckling och kompetensöverföring genom t.ex. behandlingskonferenser
• tillsammans med enhetschef och 1:e familjehemssekreterare driva kvalitets- och utvecklingsfrågor i verksamheten.
• hantera och föredra ärenden i Individutskott, Förvaltningsrätt och Kammarrätt
• delta i utvecklings- och samverkansforum, tex samråd och överlämningsmöten
• täcka upp för enhetschef och 1:e familjehemssekreterare vid frånvaro

Vem är du?
Du har en socionomexamen samt flerårig erfarenhet från utredningsarbete med barn och unga, och då gärna med familjehemsplacerade barn. Du har god kännedom om gällande lagstiftning och riktlinjer inom området.

Du har utbildning och erfarenhet kring förhållningssättet Signs of Safety och har en stark tro på människors egna resurser och förmåga att ta ansvar, och arbetar därför med transparens och delaktighet som ledord. Du har förmåga att sätta barnet i centrum och har god kunskap om barnkonventionen och barns rättigheter.

Du är trygg i din yrkesroll och har lika mycket kunskap i ryggmärgen som nyfikenhet och driv för att lära nytt. Du har lätt att ta ansvar men också att inspirera andra att ta för sig. Du har god samarbetsförmåga och har en ödmjuk inställning till dem vi möter.

Om Region Gotland


Region Gotland svarar för kommun- och landstingsuppgifter samt har det regionala utvecklingsansvaret på Gotland. Vi är nära 6700 engagerade medarbetare som genom våra 240 yrken tillsammans skapar ökad livskvalitet för öns invånare. Vill du också vara med och utföra Sveriges viktigaste jobb?


Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är över 61 000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler!Övrigt

Inom Region Gotland strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.


Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på http://gotland.com/flytta-hit/


På Instagram kan du via @viarregiongotland följa våra medarbetare i sina dagliga arbeten.

Sammanfattning

Liknande jobb


Vikarierande teamledare till resursenheten ungdom och familj

Vikarierande teamledare till resursenheten ungdom och familj

23 juni 2022

Vikarierande arbetsledare till arbets- och etableringsenheten

Vikarierande arbetsledare till arbets- och etableringsenheten

31 mars 2022

Teamledare till Barn- och ungdomskontoret

Teamledare till Barn- och ungdomskontoret

8 februari 2022

6 april 2020