Förste socialsekreterare till barn och unga

Förste socialsekreterare till barn och unga

Arbetsbeskrivning

Eksjö kommun är en trygg och levande kommun som välkomnar alla. Här finns stad och landsbygd med både historia och framåtanda. Här verkar den lilla entreprenören och de stora företagarna. Här finns en närhet som ger möjlighet till en meningsfull fritid. Kommunen är en av de största arbetsgivarna och med din hjälp vill vi att våra invånare ska kunna leva ett gott liv. Det når vi genom att samarbeta, arbeta hållbart och ta vara på din kompetens och ditt engagemang.


Vill du bli en del i vårt team?

På Biståndsenheten Barn och Unga arbetar ett stabilt, glatt gäng med bred kompetens och god sammanhållning. Vi har ett öppet klimat där vi hjälps åt att finna lösningar för vår målgrupp. Som verksamma i den lilla kommunen är vår styrka korta beslutsvägar och flexibilitet. En naturlig del i arbetet är samverkan med andra aktörer, både internt och externt. Som anställd hos oss kommer du att ingå i ett team av medarbetare, förstekollegor och chef där vi stöttar varandra.
På enheten finns administratörer till hjälp samt möjlighet till juridiskt ombud vid förhandling i förvaltningsdomstol.


Till enheten barn och unga söker vi nu ännu en förste socialsekreterare som ett led i att förstärka arbetet inom området.
Huvudsakliga arbetsuppgifter är nära arbetsledning inom myndighetsutövning barn och unga tillsammans med ytterligare en förste socialsekreterare där ni kommer ha utrymme att själva planera för hur samarbetet ska se ut.
Den förste socialsekreterare som finns på plats idag arbetsleder socialsekreterare som ryms inom två mindre grupper. Den ena gruppen består av fem socialsekreterare som utreder barn och unga enligt SoL och LVU och den andra gruppen av tre socialsekreterare som följer upp placerade barn. I den senare ingår även två familjehemssekreterare.
Gruppen som utreder barn och unga ska förstärkas med ytterligare socialsekreterare och rekrytering pågår. Denna rekrytering sker inom ramen för ett nytt arbetssätt, Familjefokus, riktat mot familjer med särskilt komplexa behov där utredande socialsekreterare ska arbeta i team med andra aktörer inom kommunen. Syftet är att intensivt kunna kartlägga behov, tidigt pröva åtgärder för att landa i mer träffsäkra bedömningar. Tillsammans ska teamet utifrån sina olika roller arbeta både utredande, behandlande och kompensatoriskt.
Det nya arbetssättet kommer att utvecklas i takt med att nya socialsekreterare kommer på plats och där även arbetsledare får en given roll.

Hösten 2023 satsade kommunen på en förstärkt mottagningsgrupp kopplat till både barn/unga och missbruk, socialpsykiatri och våld i nära relationer. Satsningen syftade till att skapa en god arbetsmiljö likväl som att förbättra kvalitén i arbetet. Detta innebär att socialsekreterare inom barn och unga har ett utökat stöd vad gäller hanteringen av skydds- och förhandsbedömningar kopplat till de anmälningar och ansökningar som inkommer.
Mottagningsenheten har en egen förste socialsekreterare som arbetar nära sin motsvarighet inom barn och unga.ARBETSUPPGIFTER

I arbetet som förste socialsekreterare arbetsleder och coachar du socialsekreterare i ärendeprocesser kopplat till SoL och LVU, individuellt såväl som i grupp.
Du samordnar det vardagliga arbetet, prioriterar och fördelar ärenden och medverkar som stöd i svårare ärenden. Du bedriver metodutveckling och medverkar i att introducera nya medarbetare.
Tillsammans med enhetschef delar du ansvar att delta vid förhandling i förvaltningsdomstol och att föredra ärenden i socialnämnd.
I ditt arbete är du delaktig i att kvalitetssäkra arbetet och säkerställa att vi följer gällande lagstiftning, riktlinjer och rutiner samt rapporterar till och samverkar med enhetschef i löpande förbättringsarbete.
KVALIFIKATIONER

Vi söker dig som har

- socionomexamen
- B-körkort
- god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift
- flerårig erfarenhet inom myndighetsutövning barn och unga
- BBIC-kompetens

För att trivas i rollen som förste socialsekreterare ser vi att du har god samarbetsförmåga, eget driv och är balanserad i utmanande situationer. Arbetet är mångfacetterat med ett stundtals högt tempo som ställer krav på ett strukturerat arbetssätt där du kan sålla och prioritera bland en stor mängd information. Du är flexibel och kan snabbt anpassa dig till nya förutsättningar i möten, situationer och arbetsdagar. Du är handlingskraftig och kan både bromsa och agera utifrån vad sammanhanget kräver. Vidare har du fingertoppskänsla och kan balansera ett tillitsbaserat ledarskap med din kvalitetssäkrande roll.
Du är kommunikativ och kan både ta emot och förmedla information. Du har en samverkande inställning till medarbetare och övrig ledning samt verkar för ett gott arbetsklimat. Du trivs med att coacha andra och har strategier och färdigheter för att möta olika personlighetstyper i en arbetsgrupp. Du är både inlyssnande men kan också komma fram till beslut.

Vi förutsätter att du utifrån målgruppen som är i fokus har ett starkt barnperspektiv där du verkar för barns delaktighet genom hela handläggningsprocessen.


ÖVRIGT
Om du är den vi söker och du tycker att tjänsten är intressant, så ser vi fram emot din ansökan. Du ansöker lättast via länken i annonsen.

Blir du kallad till intervju behöver du kunna styrka din identitet på något av följande tre sätt:
- Pass
- Nationellt ID-kort som visar medborgarskap
- ID-kort kombinerat med personbevis där
medborgarskapet framgår.
Är du medborgare i land utanför EU/EES behöver du även visa upp ett giltigt uppehållstillstånd och/eller arbetstillstånd i Sverige

Eksjö kommun har före annonsering redan gjort val av annonseringskanaler och undanber oss därför kontakt från rekryteringsfirmor och annonsförsäljare.

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Eksjö kommun
  • 1 plats
  • Tills vidare
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 17 juni 2024
  • Ansök senast: 1 augusti 2024

Liknande jobb


Gruppledare till Kriscentrum-Kruton, Stockholms stad

Gruppledare till Kriscentrum-Kruton, Stockholms stad

17 juli 2024

17 juli 2024

10 juli 2024

1:e socialsekreterare

1:e socialsekreterare

20 juni 2024