Förste socialsekreterare till Boendeenheten socialförvaltning Nordost

Förste socialsekreterare till Boendeenheten socialförvaltning Nordost

Arbetsbeskrivning

Socialförvaltningen Nordost arbetar för att ge invånare i nordöstra Göteborg en likvärdig och effektiv välfärd med möjlighet att leva trygga och självständiga liv. Förvaltningen ger stöd till individer och familjer enligt Socialtjänstlagen. Vi erbjuder också aktiviteter och mötesplatser som kan ge barn och ungdomar en meningsfull fritid. Dessutom arbetar förvaltningen aktivt med krisstöd, trygghetsfrågor, föreningsliv, folkhälsa samt kontakter med invånare och civilsamhälle.
Välkommen till en helt ny förvaltning i ett dynamiskt stadsområde - här jobbar vi för gemenskap och öppenhet med fokus på dem vi är till för!

ARBETSUPPGIFTER
Avdelningen Vuxna och försörjningsstöd i socialförvaltningen Nordost består av tretton enheter med sammanlagt cirka 350 medarbetare. Boendeenheten arbetar med nödbistånd (tak över huvudet eller ekonomiskt bistånd till akutboende), kvarboende (vräkningsförebyggande), tränings- och referensboende och kommunala kontrakt. Enheten arbetar även med boendelösningar vid våld i nära relationer samt hedersrelaterat våld och förtryck. På enheten finns mottaget för både Boendeenheten och Vuxenenheten. I förvaltningen finns utförarverksamhet särskilt riktad till Boende- respektive Vuxenenheten. Vi har ett mycket gott samarbete med våra utskottspolitiker. Vi samarbetar även med Kronofogdemyndigheten och de olika fastighetsägarna i stadsdelen.

Vi söker dig som vill arbeta som förste socialsekreterare hos oss och vara med och utveckla arbetet samt enheten vidare!

Som förste socialsekreterare består det dagliga arbetet i att leda och fördela arbetet inom arbetsgruppen, fungera som ett stöd för socialsekreterarna, hjälpa till att prioritera vid hög arbetsbelastning samt att medverka som stöd i särskilt svåra möten. Andra arbetsuppgifter är att metodhandleda och säkerställa att socialsekreterargruppen arbetar i enlighet med det politiska uppdraget, gällande regelverk samt att trygga och upprätthålla rättssäkerheten inom myndighetsutövningen. I det uppdraget ligger att hålla sig uppdaterad med aktuell rättspraxis och forskning vad gäller metoder och omvärldsförhållanden, säkerställa bra bemötande gentemot våra brukare och att dokumentation håller god kvalitet.

Mer specifika arbetsuppgifter består bland annat i metod- och kompetensutveckling, implementering av metoder, hålla i teamhandledning, ärendegenomgångar, fördelning av ärenden, introduktion för nyanställda och samarbete internt och externt, företräda nämnden i domstol och individutskottet, uppföljning, statistik och verksamhetsutveckling. Som förste socialsekreterare är man också tillsammans med enhetschef delaktig i enhetens och verksamhetens utveckling inom ramen för verksamhetens mål.

Vi erbjuder dig ett varierande arbete på en enhet med engagerade kollegor, där vi arbetar tillsammans för att göra skillnad för våra brukare. Vi arbetar i ett område där du med din kunskap och erfarenhet inom boendefrågor gör en viktig insats. För att få stöd i det arbetet du utför så har förste socialsekreterare extern processhandledning.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är utbildad socionom. Då du förväntas kunna handleda och metodstödja socialsekreterarna och arbeta självständigt, är det av stor vikt att du är trygg i din yrkesroll som förste socialsekreterare/socialsekreterare. Du behöver ha gedigen erfarenhet inom yrket, specifikt av boendefrågor samt myndighetsutövning. Vi tror därför att du har jobbat minst 5 år som socialsekreterare med myndighetsutövning och boendefrågor. Vi ser gärna att du har erfarenhet som förste socialsekreterare.

God kunskap om aktuell lagstiftning inom området är ett krav. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete med verksamhetssystemet Treserva. Då Göteborg stad är på väg in i en digitaliseringsfas är det av stor vikt att du även har gedigna kunskaper inom IT.

Som förste socialsekreterare hos oss behöver du vara lugn och stabil även i pressade situationer. Du trivs med att arbeta tillsammans med en arbetsgrupp emot gemensamma mål och lägger vikt vid att skapa ett gott arbetsklimat. Du känner entusiasm för ditt arbete och tar initiativ och ansvar för att arbetet går framåt emot verksamhetens mål. Du har förmåga att engagera andra, är flexibel och har lätt för att anpassa dig och ditt arbetssätt utifrån ändrade förutsättningar och ny information. Som förste socialsekreterare behöver du vara tydlig i din kommunikation och ha god pedagogisk förmåga. Du arbetar systematiskt, organiserat och metodiskt och har intresse för utvecklingsfrågor.

Välkommen med din ansökan!

ÖVRIGT
Vi arbetar utifrån en kompetensbaserad intervjumetodik för att säkerställa en rättvis, likvärdig och jämlik rekryteringsprocess. De kandidater som vi bedömer uppfyller tjänstens kravprofil kommer att få genomföra arbetspsykologisk testning, och blir då kontaktade per mejl med i samband med att ansökningstiden har gått ut.

I socialförvaltning Nordost vill vi att medarbetarna ska vara delaktiga i att skapa arbetsplatser som genomsyras av respekt, jämställdhet, medinflytande och arbetsglädje. Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt motverka diskriminering. Arbetsmiljön i vår förvaltning ska vara god och hälsofrämjande. Som en av Sveriges största arbetsgivare erbjuder Göteborgs Stad en trygg anställning med goda anställningsvillkor.

Sammanfattning

Liknande jobb


Socialsekreterare

Socialsekreterare

23 september 2021

23 september 2021

Handläggare vuxen missbruk samt socialpsykiatri

Handläggare vuxen missbruk samt socialpsykiatri

23 september 2021

Socialsekreterare till familjehemsenheten

Socialsekreterare till familjehemsenheten

23 september 2021