Förstelärare i Praktisk estetik Västra Göteborg

Arbetsbeskrivning

Stadsdelsförvaltningen Västra Göteborg omfattar Södra Skärgården, Tynnered och Älvsborg och är en kustnära stadsdel med ca 52 000 invånare. Stadsdelens främsta uppdrag är att erbjuda invånarna tjänster och service inom bl a förskola, skola, kultur, fritid, individ- och familjeomsorg samt omsorg för äldre och funktionshindrade. Förvaltningen har ca 3500 anställda. Vi arbetar utifrån synsättet att mångfald och jämn könsfördelning ökar kvaliteten på de tjänster som SDF Västra Göteborg erbjuder.ARBETSUPPGIFTER
Västra Göteborg söker ett antal förstelärare inom praktisk estetik.

Övergripande uppdrag för försteläraren är att bidra till skolutveckling och elevernas måluppfyllelse. Arbetsuppgifterna är huvudsakligen undervisning och uppgifter som hör till undervisningen.


Utifrån vald inriktning ska försteläraren stödja och coacha andra lärare för ökad spridning av
erfarenheter inom området. I uppdraget ingår det även att studera kollegors undervisningsmetoder med ett vetenskapligt förhållningssätt och att initiera och stimulera till ämnesutveckling.

Försteläraren ska tillsammans med kollegor utveckla de didaktiska delarna av undervisningen och ta fram stödverktyg och läromedel för att användas i undervisningen. I detta ligger också att följa forskning som är relevant för ämnet och skolan.

Det kan bli aktuellt med byte av skola beroende på verksamhetens behov.


KVALIFIKATIONER
Lärarlegitimation.

Som sökande ska du uppfylla skolverktes minimikrav att genom dokumentation redovisa minst fyra års väl vitsordat arbete med undervisning inom ramen för en eller flera anställningar inom skolväsendet.

-Ha visat en särskilt god förmåga att förbättra elevernas studieresultat och har ett starkt intresse för att utveckla undervisningen.

- Bedöms som särskilt kvalificerad för undervisning och uppgifter som hör till undervisningen

Du behöver ha en god IT-kompetens i form av att kunna arbeta med datorn både som ett pedagogiskt- och som ett kommunikationshjälpmedel.

Det övergripande uppdraget för försteläraren är att kunna bidra till skolutveckling och elevernas måluppfyllelse samt stärka det vetenskapliga förhållningssättet i verksamheten.

På skolan ska förstelärare huvudsakligen undervisa och arbeta med det som hör till undervisningen.
I ditt uppdrag ska du kunna tillföra entusiasm och energi i kollegiet och har en förmåga att skapa engagemang och goda relationer.
Du ska kunna stödja och coacha kollegor och utmana kollegors uppfattningar om lärande och vad som är god undervisning utifrån vetenskapligt dokumentation.
Som person är du drivande och initiativrik samt målinriktad och strukturerad.
Du behöver även vara lyhörd och kreativ för att driva utveckligen inom ditt ämnesområde framåt. Detkan bli aktuellt med byte av skola beroende på verksamhetens behov.

Kontaktpersoner på detta företaget

Annika Skoglund
031-3664656
Maria Eriksson
031-3664078
Susanne Gustafsson Feenstra
031-366 48 20
Mats Lind
031-499708
Birgitta Hultqvist
0706-979837
Olle Haglund

Ullakarin Näslund

Anna Lindh
031-3661521
Irene Andersson
031 701 55 10
Martin Jägesten
031-3661522

Sammanfattning

Besöksadress

Köpmansgsatan 20 GÖTEBORG
None

Postadress

None
Göteborg, 40482

Liknande jobb


28 maj 2010

Lärare i grundskolans tidigare år

28 september 2010

Grundskollärare 1-7 idrott, sv/so 30-50% (vik)

30 november 2010

9 september 2010