Förstelärare i specialpedagogik till Rinkebygruppen

Förstelärare i specialpedagogik till Rinkebygruppen

Arbetsbeskrivning

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.Vill du vara med och utveckla en unik verksamhet för elever med särskilda behov i årskurs 1-6? Då är det här ett uppdrag för dig!Arbetsplatsbeskrivning

I augusti 2019 startades Rinkebygruppen, en särskild undervisningsgrupp för ett begränsat antal elever i omfattande behov av särskilt stöd i årskurs 1-6.

Rinkebygruppen bedrivs i samverkan mellan stadsdelsförvaltningen i Rinkeby-Kista och kommunala grundskolor i Rinkeby. Undervisningen sker i egna lokaler och ligger organisatoriskt under Askebyskolan.


Arbetsbeskrivning

Verksamheten syftar till att fånga upp elever i skolsvårigheter i ett tidigt stadium. Detta sker via ett systematiskt kartläggningsarbete samt förstärkt samverkan mellan skola och elevens övriga nätverk som tillsammans planerar, genomför och utvärderar stödåtgärder som leder till måluppfyllelse.Vidare är rörelse och fysisk aktivitet en naturlig del av skoldagens aktiviteter eftersom rörelse och hälsa hänger ihop med utveckling och lärande. Utgångspunkten för arbetet är att på olika sätt stärka elevernas möjligheter att lyckas i skolan och förmedla framtidshopp och en positiv självkänsla. I detta arbete kommer du som förstelärare i specialpedagogik ha en central roll. Uppdraget som förstelärare innebär, förutom att du kommer vara en av tre undervisande lärare, också kommer att vara pedagogiskt ansvarig och ha en central roll som verksamhetsutvecklare för Rinkebygruppen.Kvalifikationer

Du ska vara legitimerad lärare med vidareutbildning som specialpedagog och besitta goda kunskaper om kognitiva funktionsnedsättningar samt språkets betydelse för lärande. Du har också erfarenhet av att handleda lärare i grupp.Rinkebygruppen har sedan vårterminen regelbunden handledning av utomstående handledare.Då Rinkebygruppen/Askebyskolan bedöms ha särskilt svåra förutsättningar, kommer en nyanställd förstelärare ha ett tidsbegränsat lönetillägg om ytterligare 5000 kronor för ett läsår i taget.

Låt dig inspireras av vårt breda utbud av kompetensutveckling för utveckling av och stöd i undervisningen. Som lärare i Stockholms stads skolor har du även möjlighet till såväl handledning som coachning, och vi satsar på karriärtjänsterna förstelärare och lektorat.
Läs mer på www.pedagogstockholm.se

I Stockholms stad finns drygt 140 grundskolor och knappt 30 gymnasieskolor med olika inriktningar. Hos oss hittar du nya utmaningar utan att behöva byta arbetsgivare. Med Stockholms stad som arbetsgivare gör skickliga lärare skillnad på riktigt.

Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.

Sammanfattning

Liknande jobb


Speciallärare / specialpedagog till Tyresö Montessoriskola

16 april 2021

16 april 2021

Speciallärare/specialpedagog

16 april 2021