Förstelärare i svenska som andraspråk till Borgsmoskolan

Arbetsbeskrivning

Känslan av att bidra. Möjligheten att påverka.
Det händer mycket i Norrköping. Alltfler företag väljer att etablera sig här och vi växer dagligen med nya invånare. Att arbeta i Norrköpings kommun betyder att du är med och skapar välfärden. Våra 10 000 medarbetare bidrar och gör skillnad. Varje dag. Vi erbjuder en kreativ och dynamisk arbetsplats för nyfikna och öppna människor som vill ha mer än ett jobb. Tillsammans skapar vi Norrköpings framtid.

VÅR VERKSAMHET

Borgsmoskolan ligger mellan Klockaretorpet och Skarphagen vid Norrköpings västra infart och i nära anslutning till skogen och Borgsmo idrottsplats. Skolan har cirka 270 elever i årskurs sju till nio. Det finns en förberedelseklass för nyanlända elever och en klass för elever med funktionsnedsättning inom autismspektrat. En klass i varje årsarbetslag arbetar med Montessoripedagogik.

På Borgsmoskolan pågår spännande utvecklingsarbete på en rad fronter. Resultaten ska bli bättre genom bland annat tydliga och välfungerande arbetslag, analyserande ämneslag och ett trygghetsteam som ger förutsättningar för en trygg och trivsam skola där det råder studiero.

För att stärka organisationen behöver vi nu rekrytera en förstelärare i svenska som andraspråk.

Läs gärna mer om hur det är att jobba som pedagog i Norrköpings kommun på: www.norrkoping.se/pedagogjobb

ARBETSBESKRIVNING

Förstelärarens huvudsakliga uppdrag är undervisning men som förstelärare ska du också driva och lyfta frågor som rör elevers lärande, utveckling och resultat. Du ska bidra till att undervisningen utvecklas, sprida goda erfarenheter och fungera som förebild för elever och kollegor.

Ditt uppdrag kommer förutom undervisning bland annat att innebära att handleda och coacha kollegor i planering och undervisning, initiera och leda utvecklingsarbete kring lärande, leda ämnesgrupper, team och arbetslag, vara stöd i rektors pedagogiska ledarskap, främja kollegialt lärande och undervisning även på annan skola.

DIN PROFIL

Du är legitimerad lärare i svenska som andraspråk och kan redovisa minst fyra års väl dokumenterat och väl vitsordat arbete med undervisning inom ramen för en eller flera anställningar inom skolväsendet. 

Du har djupa ämneskunskaper, ett öppet pedagogiskt förhållningssätt och höga förväntningar på att alla elever kan göra framsteg i sitt lärande.

Som person är du trygg, stabil och skiljer mellan det personliga och professionella. I ditt samarbete med andra förhåller du dig på ett lyhört och ödmjukt sätt.

Du motiverar andra och skapar engagemang och delaktighet. Du är en kunskapsresurs och har samverkan med kollegor i fokus. Du försöker hitta nya vägar tillsammans med dina kollegor för att främja elevers lärande. Du förblir motiverad trots bakslag. Du ser till hela verksamhetens bästa i ditt agerande och är särskilt skicklig på att skapa en god lärmiljö med arbetsro och trygghet för dina elever.

MER INFORMATION OCH ANSÖKAN

Vill du veta mer om tjänsten kontakta rektor Hans Sandberg, 011-15 31 01.

Din ansökan ska innehålla CV, personligt brev, lärarlegitimation och dokumenterad vitsord. Det personliga brevet ska vara högst 2 A4-sidor (storlek 12) och innehålla följande delar:


• Varför du söker den här tjänsten
• Beskriv ett tillfälle då du behövde motivera och hjälpa en elev. Var detaljerad. Vad handlade det om, hur du gick du tillväga. Hur blev det och skulle du ha kunnat hantera det annorlunda när du ser tillbaka på det idag?
• Beskriv också ett tillfälle då en kollega behövde ditt stöd i sitt arbete. Var detaljerad. Det kan handla om stöd i olika undervisningssituationer. Vad handlade det om, hur du gick du tillväga? Hur blev det och skulle du ha kunnat hantera det annorlunda när du ser tillbaka på det idag?

Din ansökan vill vi ha senast den 7 december.


Vi söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Norrköpings kommun tillämpar önskad sysselsättningsgrad.

När du söker jobb hos oss i Norrköpings kommun använder du dig av vårt rekryteringsverktyg. Du påbörjar din ansökan genom att klicka på ansök längst ner i annonsen.

Välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Norrköpings kommun
  • 1 plats
  • Tillsvidare
  • Heltid
  • Individuell lön
  • Heltid/ Ej specificerat
  • Publicerat: 22 november 2016

Liknande jobb


27 november 2020

27 november 2020

Lärare i teknik åk 7-9, vikariat 60%

27 november 2020