Förstelärare Ma, No, Gamlegårdskolan

Arbetsbeskrivning

Förstelärare Ma, No, Gamlegårdskolan

BUF:2014:165


Barn- och Utbildningsförvaltningen
I en trygg, kreativ och demokratisk miljö som värnar alla människors lika värde arbetar vi för lärande, kunskap och omsorg.

Vi söker dig som vill vara med och forma framtiden!

Se fullständig annons på www.kristianstad.se/jobb

Näsby skola ligger i anslutning till Gamlegårdsområdet i Kristianstad. Den kulturella mångfalden är stor på området och så även på skolan. På skolan går i dagsläget drygt 200 elever från åk F-5. Eleverna är uppdelade i åldershomogena klasser. Vi tar även emot nyanlända elever till våra två förberedelseklasser. Gemenskapen på skolan är stor, en styrka hos oss. Vi stöttar och hjälper varandra i med- och motgång. Ett arbete på Näsby skola innebär många spännande utmaningar och möten med glada elever som tycker om sin skola. Här värdesätter vi olikheter och ser varandras möjligheter. Gå gärna in på vår hemsida och läs mer.

Arbetsuppgifter
Ditt uppdrag som 1:e lärare blir att förutom vara en skicklig pedagog I Ma och No och ev. Teknik i ditt klassrum även kunna förmedla dina kunskaper till dina kollegor.

Vid ämnesträffar ska din kunskap utifrån forskning i ämnen och din erfarenhet, leda och hjälpa de andra till utveckling i sin undervisning. Du ska kunna ta emot kollegor i ditt klassrum för att observera och därefter föra didaktiska samtal runt lektionen. Har du kunskap om de nyanländas lärande blir det en integrerad del av det du förmedelar. Du utgår från elevdelaktighet och ett formativt förhållningssätt i ditt arbetssätt.

Kvalifikationer
Lärarlegitimation med behörighet att bedriva undervisning i årskurs 1-6 i ämnena Ma och No i grundskolan. Lärarlegitimation med behörighet att bedriva undervisning i årskurs 1-6 i ämnet teknik samt utbildning inom didaktik är meriterande.

Arbetet kräver att du genom dokumentation kan redovisa minst fyra års väl vitsordat arbete med undervisning i Skolväsendet, har mycket god pedagogisk kompetens samt har gedigna kunskaper i det ämne, eller det ämnesområde, som du undervisar i. Du ska ha kunskaper kring hur undervisningsobservationer görs, hur man arbetar med spegling och feedback, hur man leder gruppdiskussioner samt kunna lägga upp samtal med enskilda kollegor.

Vidare ska du ha visat en särskilt god förmåga att förbättra elevernas studieresultat, samt ha förmåga att anpassa ditt arbete till olika gruppers och individers förutsättningar. Du ska även ha goda erfarenheter av handleda andra lärare och vara skicklig på att ge utvecklande återkoppling till elever, vårdnadshavare och kollegor med förankring i vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Som förstelärare ska du ha ett starkt intresse för att utveckla undervisningen samt både dig själv och lärmiljön, vilket kräver förmåga att kunna tänka utanför ramarna. Du ska även ha visat dig intresserad av att delta i utvecklingsprojekt som leder till förbättrade elevresultat.
Du är en självgående, strukturerad och tydlig person med empatisk förmåga.

Anställningsvillkor
Tillsvidare, 100% med tillträde 2014-08-12.

För mer information, ta kontakt med
Birgit Johansson, Rektor, 044-13 61 37
Alice Månsson, TCO, 0738-53 24 16
Lena Nilsson, SACO, 0738-53 24 28

Sista ansökningsdatum
2014-05-23

Är du intresserad
Du söker tjänsten på www.kristianstad.se/jobb eller ansökan via extern webbplats. Behöver du hjälp när du ska lägga upp din ansökan, kontakta Maria Hallgren på 044-13 58 07.

Kontaktpersoner på detta företaget

Marie Ohlander, rektor
0733-13 43 38
Pia Hartman Melander, Förskolechef
0738-858191
Lena Rooth-Norén, enhetschef
044-13 54 24
Veronica Svensson, enhetschef
044-13 57 58
Elsie Sjöö, enhetschef
044-13 55 54
Mattias Jönsson, Rektor
0733-13 65 05
Agneta Ekner Carlsson
044-135863
Margareta Melin, enhetschef
044-13 62 17
Jan Herngren, rektor H1
0733-13 60 55
Ingrid Priemer, administrativ chef
044-13 59 21

Sammanfattning

Besöksadress

Västra Storgatan 12
None

Postadress

None
KRISTIANSTAD, 29180

Liknande jobb


28 maj 2010

Lärare i grundskolans tidigare år

28 september 2010

Grundskollärare 1-7 idrott, sv/so 30-50% (vik)

30 november 2010

9 september 2010