Förstelärare, Sv, SvA, Gamlegårdsskolan

Arbetsbeskrivning

Förstelärare, Sv, SvA, Gamlegårdsskolan

BUF:2014:164

Se fullständig annons på vår hemsida, www.kristianstad.se/jobb

Barn- och Utbildningsförvaltningen

Gå gärna in och läs mer om Gamlegårdsskolan på vår hemsida,
http://www.kristianstad.se/gamlegardskolan

Arbetsuppgifter
Ditt uppdrag som förstelärare blir att förutom vara en skicklig pedagog i svenska och svenska A i ditt klassrum även förmedla dina kunskaper till dina kollegor.
Vid ämnesträffar ska din kunskap utifrån forskning i ämnena och din erfarenhet, leda och hjälpa de andra till utveckling i sin undervisning. Du ska kunna ta emot kollegor i ditt klassrum för att observera och därefter föra didaktiska samtal runt lektionen.
Har du kunskap om de nyanländas lärande blir det en integrerad del av det du förmedelar. Du utgår från elevdelaktighet och har ett formativt förhållningssätt i ditt arbetssätt.

Kvalifikationer
Du ska ha lärarlegitimation med behörighet att bedriva undervisning i årskurs 1-6 i svenska och svenska som andraspråk. Vidare är det meriterande om du har utbildning inom didaktik.

Du ska genom dokumentation kunna redovisa minst fyra års väl vitsordat arbete med undervisning i skolväsendet. Utifrån dina tidigare erfarenheter kan du påvisa en god förmåga att förbättra elevernas studieresultat och handledning av andra lärare. Du innehar god förmåga att ge utvecklande återkoppling till elever, vårdnadshavare och kollegor med förankring i vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Du har ett starkt intresse för att utveckla undervisningen på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och innehar gedigna kunskaper inom det ämnesområde du undervisar i. Som person har du en mycket god pedagogisk kompetens samt en förmåga att anpassa ditt arbete till olika gruppers och individers förutsättningar. Vidare ska du ha viljan att utveckla dig själv och lärmiljön samt inneha ett intresse av att delta i utvecklingsprojekt som leder till förbättrade elevresultat. Du har goda kunskaper kring hur man gör undervisningsobservationer, arbetar med spegling och feedback, leda gruppdiskussioner och ha samtal med enskilda kollegor.

Som person är du strukturerad och tydlig. Du ska kunna uppvisa en god empatisk förmåga och vara självgående i ditt arbete.


Anställningsvillkor
Tillsvidareanställning, 100% med tillträde 2014-08-12.

För mer information, ta kontakt med
Birgit Johansson Anställande Chef, 044 - 13 61 37

För facklig information, ta kontakt med
Alice Månsson, TCO, 0738 - 53 24 16
Lena Nilsson, SACO, 0738 - 53 24 28

Sista ansökningsdatum
2014-05-23

Till din ansökan skall du bifoga
För att vi ska kunna ta ställning till din ansökan vill vi att du bifogar examensbevis samt lärarlegitimation.

Övrigt
När sökande erbjudits anställning ska den som ska arbeta eller på andra sätt verka inom vissa skollagsreglerade verksamheter visa ett utdrag ur polisens belastningsregister enligt bestämmelser i 2 kap. 31-33 §§ skollagen.

Med hänsyn till medarbetares, kollegors, kunders och brukares hälsa tillämpar Kristianstads kommun rökfri arbetstid.

Är du intresserad
Du söker tjänsten via knappen-Sök tjänst-längst ner i annonsen. Du måste logga in.
Söker du via Arbetsförmedlingen går du in på www.kristianstad.se/jobb eller ansökan via extern webbplats.
Söker du internt måste du ha fyllt i din e-postadress i Heroma Självservice, under Personligt, Namn & Adress.
Behöver du hjälp när du ska lägga upp din ansökan, ta kontakt med Handläggare Magnus Ericson, ring 044-13 21 48.

Kontaktpersoner på detta företaget

Marie Ohlander, rektor
0733-13 43 38
Pia Hartman Melander, Förskolechef
0738-858191
Lena Rooth-Norén, enhetschef
044-13 54 24
Veronica Svensson, enhetschef
044-13 57 58
Elsie Sjöö, enhetschef
044-13 55 54
Mattias Jönsson, Rektor
0733-13 65 05
Agneta Ekner Carlsson
044-135863
Margareta Melin, enhetschef
044-13 62 17
Jan Herngren, rektor H1
0733-13 60 55
Ingrid Priemer, administrativ chef
044-13 59 21

Sammanfattning

Besöksadress

Västra Storgatan 12
None

Postadress

None
KRISTIANSTAD, 29180

Liknande jobb


28 maj 2010

Lärare i grundskolans tidigare år

28 september 2010

Grundskollärare 1-7 idrott, sv/so 30-50% (vik)

30 november 2010

9 september 2010