Förstelärare till Bjurslättsskolan

Arbetsbeskrivning

Lundby är en snabbt växande stadsdel. Här byggs mycket nytt och stadsdelen får en allt tydligare citykaraktär. Våra drygt 51 000 invånare har oftast bara några minuter in till centrala Göteborg tack vare utmärkta kommunikationer. Förvaltningens 2 800 medarbetare arbetar tillsammans för att möta invånarnas behov av service. Vårt mål är att skapa en sammanhållen stadsdel, där människor har goda och rättvisa levnadsvillkor och upplever delaktighet.

ARBETSUPPGIFTER
Vi söker en förstelärare som har fokus på matematik och NO. Har du även teknikämnet i din kompetens är detta välkommet.

Vi söker förstelärare som är intresserad av att arbeta antingen på vårt låg eller mellanstadium.

Bjurslättsskolan är en växande skolenhet mitt i hjärtat av Lundby på Hisingen. Vi är 380 elever från förskoleklass tom åk 6. Hos oss arbetar 40 engagerade pedagoger och nu har du möjlighet att bli en av dem! Bjurslättsskolan är en modern arbetsplats för elever och medarbetare där vi tar hjälp av digitala och nätbaserade verktyg. Skolan har förberedelseklasser för nyanlända.

Du som vill arbeta hos oss kommer att få ett stort ansvar att bedriva och utveckla undervisningen. Tillsammans med dina kollegor ingår du i ett arbetslag där ni tillsammans planerar och diskuterar undervisningen.

Huvudsaklig arbetsuppgift: Mentorskap/klasslärare och undervisning vid sidan av andra delar av försteläraruppdraget.

• Huvuddelen av tjänsten är undervisning och att arbeta klassrumsnära i syfte att utveckla undervisningen och nå högre måluppfyllelse för eleverna.
• Driva skolutveckling och utveckla ledarskapet i klassrummet.
• Initiera och stimulera till ämnesutveckling och tillsammans med kollegor utveckla de didaktiska delarna av undervisningen.
• Utveckla arbetet med den formativa bedömningen.
• Bedriva ett aktivt värdegrundsarbete.
• Kunna studera kollegors undervisningsmetoder med ett vetenskapligt förhållningssätt.
• Följa forskning som är relevant för skolan.
• Bidra till att utveckla mötesplatser för pedagogiska diskussioner på skolan.
• Ingå i stadsdelsövergripande nätverk.
• Handleda och coacha lärare på skolan för ökad spridning av erfarenhet och kunskap.

KVALIFIKATIONER
Dessa kvalifikationer söker vi hos dig som förstelärare:

• Legitimerad lärare.
• Läraren bedöms av huvudmannen som särskilt kvalificerad för undervisning och uppgifter som hör till undervisningen.
• Kompetens inom styrdokumenten och läroplanen.

• Kan genom dokumentation redovisa minst fyra års väl vitsordat arbete med undervisning inom ramen för en eller flera anställningar inom skolväsendet.
• Erfarenhet av arbete med olika metoder och verktyg inom lärande.

• Har visat en särskilt god förmåga att förbättra elevernas studieresultat och har ett starkt intresse för att utveckla undervisningen.
• Tillför entusiasm och energi i kollegiet och förmåga att skapa engagemang och goda relationer.
• Utmanar kollegors uppfattningar om lärande och vad som är god undervisning utifrån vetenskaplig dokumentation.
• Kritiskt förhållningssätt och förmåga att återkoppla på ett konstruktivt sätt.
• Är en bra kommunikatör.
• Kan skapa ett engagemang hos eleverna och ser en utmaning i att få eleverna att vilja lära.
• Ser möjlighet till förändringar och bidrar till att skapa situationer där nya idéer och förslag kan utvecklas.
• Förmåga och vilja att driva och utveckla nya metoder.
• Förmåga att omsätta teori i praktik
• Intresse för omvärldsbevakning.
• Drivande och initiativrik
• Målinriktad och strukturerad
• Lyhörd och kreativ
• Nyfiken
• IKT-kompetens i form av att kunna arbeta med datorn och andra IKT-verktyg som pedagogiskt- och kommunikationshjälpmedel
• Ämnesbehörig i Ma och NO (alternativt ett antal av NO-ämnena). Behörighet i Teknik är välkommet. Dokumenterad erfarenhet av undervisning i ovanstående ämnen.

Är väl medveten om sina personliga egenskaper och kan beskriva sina egna styrkor och utvecklingsområden

Bifoga Cv och beskrivning av dina kvalifikationer.

ÖVRIGT
Din bifogade ansökan ska bestå av följande:
1. Ett kortfattat CV.
2. I din ansökan ska du också ge exempel från din yrkespraktik. Max 500 ord per område.
• Beskriv hur du arbetat för att förbättra elevernas studieresultat.
• Beskriv hur du utvecklat undervisningen.
• Beskriv hur du arbetar med formativ bedömning.
• Beskriv hur du anpassar undervisningen till elevernas olika kunskapsnivåer.
• Beskriv samband mellan dina undervisningsstrategier och dina elevers resultat.
Vi ser mångfald som en framgångsfaktor för en högre kvalitet gentemot de vi är till för och i vårt interna utvecklingsarbete.

Friskvård är viktigt för oss. Vi har rökfri arbetstid och alla anställda har tillgång till ett brett utbud av tränings- och kulturaktiviteter.

När du söker jobb hos oss vill vi att du använder vårt e-rekryteringsystem. På så sätt blir hanteringen av din ansökan effektiv, snabb och säker.

Med hänvisning till lag SFS 2000:873 måste den som erbjuds denna tjänst uppvisa utdrag ur belastningsregistret innan anställningsavtal kan upprättas.

Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Göteborgs Stad har upphandlade avtal.

Kontaktpersoner på detta företaget

Johan Gilberth, Rektor
031-366 73 20
Jim-Alex M. Hirschi, Administrativ chef
031-366 75 45
Henrik Alriksson, Verksamhetsutvecklare IT/Teaml
031-366 79 51
Per-Gunnar Lundén, Enhetschef
031-366 73 58
Olena Ostrovska, Rektor

Cecilia Molander Jarlöv, Biträdande rektor
072-516 44 37
Gerd Elmander, Rektor
031-366 78 10
Ola Sundberg, Rektor
031-366 72 82
Torbjörn Broomé, Rektor
070-785 66 97
Yvonne Börjesson, Rektor
031-366 73 39

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Göteborgs stad., SDF Lundby
  • 1 plats
  • Tillsvidare
  • Heltid
  • Enligt avtal.
  • Heltid. Tillsvidareanställning, tillträde: Tillträde enl. överenskommelse.
  • Publicerat: 21 november 2016

Besöksadress

Wieselgrensgatan 11
None

Postadress

Box 22006
Göteborg, 40072

Liknande jobb


Lärare till tvålärarsystem åk 6 Björkhagens skola

Lärare till tvålärarsystem åk 6 Björkhagens skola

28 november 2020

Grundskollärare 4-6

Grundskollärare 4-6

27 november 2020

27 november 2020