Förstelärare till Gullåkraskolan

Förstelärare till Gullåkraskolan

Arbetsbeskrivning

I Staffanstorp finns många kreativa tankar och idéer om hur vi vill utveckla vår kommun i framtiden – och viljan och förmågan att förverkliga detta! Staffanstorp är en ung och expansiv kommun med ca 26 000 invånare, ett utmärkt näringslivsklimat och attraktiva boendemiljöer. Våra ca 1200 anställda arbetar för att skapa en högkvalitativ service, trygghet och livskvalitet för våra invånare. I Staffanstorps kommun tänker vi utanför ramarna och långsiktigt.

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN
Utbildningsförvaltningen arbetar i 1 till 19-årspespektiv och omfattar förskola, skola och fritidshem. Vi arbetar systematiskt och inkluderande i våra processer med ett tydligt barn- och elevfokus, vilket är en av orsakerna till våra goda resultat i både förskola och skola. Är du en person som vill vara med och påverka framtidens generation tillsammans med oss?

GULLÅKRASKOLAN
Välkommen till Gullåkraskolan!
Gullåkraskolan är en F-6 skola i Staffanstorps norra skolområde. Skolan består av tre paralleller, 520 härliga elever och 80 engagerade pedagoger.
I januari 2022 flyttar vi in vår verksamhet i en helt nybyggd skolbyggnad, ett stenkast från vårt nuvarande geografiska läge. Den nya skolan är toppmodern och det har lagts stor vikt vid att skapa rum med goda pedagogiska förutsättningar.

På Gullåkraskolan arbetar vi efter mottot att varje dag är viktig och ingenting är försent. Vi ser möjligheter i utmaningar och arbetar tillsammans i team. Vi håller fokus på ledning och stimulans i vårt dagliga arbete. Det är viktigt för oss att varje elev erbjuds goda möjligheter att nå så långt hen bara kan efter den egna förmågan och att trygghet och trivsel genomsyrar skoldagen. Vi som arbetar på skolan har höga förväntningar på våra elever och på oss själva. Vi tror att ledning och stimulans är de stora nycklarna för att eleverna ska nå framgång.ARBETSUPPGIFTER
Du kommer att arbeta som lärare samtidigt som du driver ditt uppdrag som förstelärare. Tillsammans med de andra förstelärarna och skolledningen kommer du att leda det pedagogiska utvecklingsarbetet både gällande arbetsmetoder och undervisningskvalitet för ökad måluppfyllelse. I detta uppdrag ingår det att systematiskt följa upp och analysera skolans resultat i syfte att utveckla undervisningen och lärandet på vägen mot ökad måluppfyllelse. Du kommer även få planera för och driva det kollegiala lärandet på skolan.

I syfte att utveckla undervisningen och med målet att öka måluppfyllelsen kommer du som förstelärare arbeta med att utveckla skolans pedagogiska verksamhet. Utöver undervisning förväntas du i ditt uppdrag som förstelärare att:

• Stödja lärares utveckling och lärande kring ledarskap och utveckla undervisningen med syfte att höja måluppfyllelsen bland eleverna samt en högre kompetens hos lärarna.
• Tillsammans med skolledningen leda ett professionellt och kollegialt lärande med koppling till skolans systematiska kvalitetsarbete.
• Omvärldsbevaka samt hålla dig uppdaterad med aktuell forskning rörande skolutvecklingsfrågor samt verka för att den knyter an till skolans verksamhet och arbetet i klassrummen.

Exempel på vad som kan ingå i ditt uppdrag är: hålla i lärarkonferenser, gruppdiskussioner, vara samtalsledare vid våra ämnesnätverk, identifiering av olika lärandebehov, utveckling och utprovning av nya metoder/arbetssätt för att möta elevernas olika behov


KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är legitimerad lärare med inriktning på skolans mellanstadium och gärna med matematik som huvudämne. Du ska genom dokumentation kunna redovisa minst fyra års väl vitsordat arbete inom ramen för en eller flera anställningar inom skolväsendet. Via dokumentation ska det framgå att du i ditt läraruppdrag visat särskilt god förmåga att förbättra elevernas studieresultat samt visat ett starkt intresse för att utveckla undervisningen.

Förutom gedigna kunskaper inom dina ämnesområden behöver du ha goda didaktiska kunskaper och kunna anpassa undervisningen så att elevernas olika behov tillgodoses. Du ska kunna utvärdera din egen undervisning och dennas effekter på lärandet och ha goda förmågor att kommunicera och samarbeta kring detta med kollegor, elever och vårdnadshavare.


ÖVRIGT
Vänligen bifoga ditt CV och personliga brev. Därutöver får du gärna bifoga en kopia på till exempel examensbevis, legitimation, rekommendationsbrev från tidigare arbetsgivare, eller liknande.
En löpande urvalsprocess kan komma att användas och vi kan komma att anställa innan ansökningstiden löpt ut. Så vänta inte med att skicka in din ansökan.

Vill du veta mer om hur det är att arbeta i Staffanstorps kommun gå till: www.staffanstorp.se/arbete-och-naringsliv/kommunen-som-arbetsplats/

Staffanstorps kommun tillämpar rökfri arbetstid.

Inför rekryteringsarbetet har Staffanstorps kommun noggrant tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Du som bor och jobbar i Staffanstorps kommun har möjlighet att även arbeta som deltidsbrandman. Hör av dig till oss på Räddningstjänsten via kommunens växel om du är intresserad av detta.

Sammanfattning

Liknande jobb


Lärare SVA och engelska

Lärare SVA och engelska

15 november 2021

Slöjdlärare årskurs 3-6 sökes till Önneredsskolan

Slöjdlärare årskurs 3-6 sökes till Önneredsskolan

15 november 2021

Teacher, Swedish, Ages 10 - 12

Teacher, Swedish, Ages 10 - 12

15 november 2021