Förstelärare till Teknikprogrammet på Bernadottegymnasiet

Arbetsbeskrivning

Vår vision är att Göteborg ska vara en internationellt ledande utbildnings- och kunskapsstad.
Utbildningsförvaltningen i Göteborg bedriver verksamhet inom kommunal gymnasieskola, vuxenutbildning, yrkeshögskola, gymnasiesärskola, särvux, studie- och yrkesvägledning, modersmål samt skolutveckling.
I vårt arbete har vi ett tydligt elevfokus som sätter kunskap och färdigheter i ett sammanhang där inre motivation, medskapande och lust att lära är viktiga ingredienser. Vi arbetar utifrån alla människors lika värde och rättigheter. Tillsammans skapar vi en arbetsmiljö där både elever och medarbetare är delaktiga och verkar för varandras framgång.


ARBETSUPPGIFTER
Huvuddelen av uppdraget är undervisning och klassrumsnära arbetsuppgifter i syfte att utveckla undervisningen för att nå högre måluppfyllelse. Därutöver är uppdraget att stödja och coacha andra lärare för ökad spridning av erfarenheter och goda exempel. Du initierar ämnesutveckling och utvecklar de didaktiska delarna av undervisningen tillsammans med dina kollegor. Du följer forskning som är relevant för skolan och bidrar till att din skola arbetar i enlighet med utbildningsförvaltningens kvalitetsprogram.


Vi söker en förstelärare som är intresserad av att driva utvecklingen av vårt nystartade Teknikprogram. Du skall ha lärarlegitimation i ett eller flera av följande ämnen; Matematik, Teknik, Kemi, Fysik och/eller Naturkunskap. På Bernadottegymnasiet kommer du att mötas av engagerade och kunniga kolleger och elever. Skolans samhällsvetenskapsprogram har under många år varit ett av Göteborgs stads populäraste program. Vi har en tydlig uniforms- och friluftsprofilering och du som söker bör ha vana och tycka om att vistas ute i naturen. Att du tycker att skolans demokratiuppdrag är lika viktigt som skolans kunskapsuppdrag ser vi som en självklarhet.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är legitimerad lärare. Du bedöms vara särskilt kvalificerad för undervisning och uppgifter som hör till undervisningen. Du kan redovisa minst fyra års väl vitsordat arbete med undervisning, inom ramen för en eller flera anställningar inom skolväsendet. Du är väl förtrogen med läroplanen och andra styrdokument.

Du har visat en särskilt god förmåga att förbättra elevernas studieresultat och har ett starkt intresse och engagemang för att utveckla undervisningen. Ditt strukturerade och målinriktade arbete kommer att bidra på ett avgörande sätt när du i den nya rollen arbetar med förändringar i form av att utveckla nya idéer och metoder. Du har ett gott anseende bland kollegor och är en uppskattad medarbetare av din rektor. Du har en väl utvecklad kommunikativ förmåga, vilket innebär att du skapar bra möten med både individer och grupper. Du tillför entusiasm och energi i kollegiet och har förmåga att skapa engagemang och goda relationer, vilket är en bra utgångspunkt för att som förstelärare kunna stödja och coacha kollegor. Du är väl medveten om dina personliga egenskaper och kan beskriva dina styrkor och utvecklingsområden. Genom din IT-kompetens kan du arbeta med datorn som kommunikations- och pedagogiskt hjälpmedel.

ÖVRIGT
Grundlönen ökas med 5 000 kr vid heltidsanställning.

Artiklar i detta ämnet

  1. Utbildningsmaterial för att skydda barns hörsel

Kontaktpersoner på detta företaget

Enhetschef Amor Segerhammar
031-367 04 61
Rektor Mats Altby
031-367 25 12
Rektor Eva Fredmark

Rektor Maria Nicolai
031-3670607
Rektor Rosa Holmberg
031-3673207,0707-332545
Rektor Ata Ala

Gymnasieskolenhetschef Per Lindberg

Medicinskt ledningsansvarig för skolsköterskor Susanne Lingefjärd Hedqvist
070-2239125
Rektor Maria Laasonen
031 708 92 29
Rektor Jan Carlsson
0768-048613

Sammanfattning

Besöksadress

Skånegatan 20
None

Postadress

Box 5428
Göteborg, 40229

Liknande jobb


Lärarstudenter

Lärarstudenter

1 mars 2021

Teaching for the future - Stockholm

Teaching for the future - Stockholm

1 mars 2021

Lärarstudenter

Lärarstudenter

1 mars 2021

Ämneslärarstudenter

Ämneslärarstudenter

1 mars 2021