Förstelärare till Utbynässkolan (skolområde 5).

Förstelärare till Utbynässkolan (skolområde 5).

Arbetsbeskrivning

I grundskoleförvaltningen har vi en trygg och tillitsfull kultur. Vi bryr oss om våra elever och varandra. Vi finns till för eleverna, vi samarbetar med vårdnadshavarna och varandra, och vi är öppna för nya tankar och idéer. Här skapar vi bra förutsättningar för den pedagogiska utvecklingen.

Bli en av oss!
Nu söker vi dig som har ett stort engagemang för att utveckla en modern verksamhet där vi har fokus på att:
• öka kvaliteten i undervisningen för att öka elevers lärande.
• skapa tydligare ansvar, styrning och ledning för att öka elevers kunskapsresultat.
• öka likvärdighet mellan skolor för att alla elever ska få tillgång till undervisning av hög kvalitet samt kompensera för deras olika förutsättningar.

Göteborgs grundskoleförvaltning är en av de största skolförvaltningarna i Sverige. Vi ansvarar för stadens kommunala skolor från förskoleklass till årskurs nio, grundsärskolan, kulturskolan och fritidshemmen. I förvaltningen finns 162 kommunala grundskolor där nästan 61 000 elever varje dag går i skolan. Hela förvaltningen har cirka 9 700 medarbetare som gemensamt arbetar med att utveckla och ta hand om verksamheten - tillsammans banar vi väg för framtidens skola.

Följ gärna vår resa på Linkedin: https://www.linkedin.com/company/goteborgs-grundskoleforvaltning

ARBETSUPPGIFTER
Utbynässkolan är en F-3 skola med cirka 210 elever och ca 25 anställda inklusive professionerna inom EHT. Det är en liten och trygg skola med närhet till naturen. Lokalerna är nyrenoverade med en helt ny skolmatsal och idrottssal. Skolgården är också nyligen upprustad med nya lekredskap.

Nu söker vi en förstelärare för en tillsvidareanställning som ska arbeta med övriga förstelärare i skolområde 5. I uppdraget som förstelärare kommer du främst att verka i undervisning. Utöver detta kommer du att arbeta med skolutvecklande uppdrag som identifierats i skolans systematiska kvalitetsarbete. Kärnan i det systematiska kvalitetsarbetet är elevernas lärande och måluppfyllelse, arbetet som förstelärare är alltså i första hand inriktat mot att tillsammans med andra lärare på skolan utveckla undervisningen för att öka elevernas lärande.

Utifrån de områden som identifierats i skolans systematiska kvalitetsarbete arbetar du tillsammans med skolans lärare och ledningsgrupp. I ett kollegialt lärande har du en central
och viktig roll genom att handleda och coacha, samt genom att bidra med kunskaper om forskning och beprövad erfarenhet.

En viktig uppgift som förstelärare kan ha är handledning av lärarstudenter och mentorskap för nyutexaminerade lärare, i syfte att bidra till en bra introduktion i läraryrket.
Ett mer detaljerat uppdrag formuleras i samråd mellan förstelärare och rektor på skolan. I detta ska förutsättningar för och innehåll i uppdraget ingå, liksom tidpunkt när det ska ses
över och eventuellt revideras.

KVALIFIKATIONER
Försteläraren
• har visat en särskilt god förmåga att förbättra elevernas studieresultat och har ett
starkt intresse för att utveckla undervisningen.
Göteborgs Stad Grundskoleförvaltningen, Så jobbar vi med förstelärare i grundskoleförvaltningen 4 (6)
• bedöms av huvudmannen som särskilt kvalificerad för undervisning och uppgifter
som hör till undervisningen.
• är lärare med fyra års legitimerad undervisning.
• kan genom dokumentation redovisa minst fyra års väl vitsordat arbete inom
skolväsendet.
• har god förmåga att utifrån skolans systematiska kvalitetsarbete driva
skolutveckling.
• har utvecklad analytisk förmåga.
• har förmåga att vara drivkraft i en delakultur.
• har god förmåga att leda andra i kollegialt lärande på lokal och övergripande nivå.

För att du ska lyckas i ditt uppdrag är det viktigt att du har god förmåga att skapa förutsättningar för att lärande ska ske, både hos elever och hos kollegor. Du har förmåga att förklara problem och information för olika mottagare och ur olika perspektiv. Du uppmuntrar till dialog, delaktighet och engagemang. Du håller dig
uppdaterad genom omvärldsbevakning och du reflekterar regelbundet över vad som behöver utvecklas i din verksamhet.

Du kan överblicka ditt eget ansvarsområde samt sätta den egna verksamhetens betydelse i ett större sammanhang. Du kan på ett effektivt sätt identifiera och analysera kärnan i ett
problem samt föreslå möjliga lösningar. Du har förmåga att se samband och kan dra logiska slutsatser utifrån begränsad och/eller komplex information.

Stämmer beskrivningen in på dig?

Välkommen med din ansökan.

Tjänsten tillsätts under förbehåll att den inte tas i anspråk av redan tillsvidareanställd personal.

ÖVRIGT
Som anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd.

Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på Polisens hemsida.

Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.

Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.

Sammanfattning

Liknande jobb


Lärare åk 1-3 till Rosendalsskolan

Lärare åk 1-3 till Rosendalsskolan

2 december 2021

2 december 2021

Lärare i lågstadiet

Lärare i lågstadiet

2 december 2021

2 december 2021