Förstelärare/lärare/speciallärare till LKC F-9, östra skolområdet

Arbetsbeskrivning

Förstelärare/lärare/speciallärare till LKC F-9, östra skolområdet 


Lyckeby Kunskapscenter (LKC) står nu inför en organisatorisk förändring där F-6 och 7-9 kommer att gå samman och kommer att finnas under en och samma skolledning. På grund av vårt ökande elevantal kommer LKC de närmaste två åren genomföra tillbyggnationer inom enheten. 
 
Vi söker nu grundskollärare i Sv och en speciallärare, med möjlighet till förstelärartjänst i båda uppdragen. På LKC 7-9 arbetar vi i två arbetslag och som lärare har du mentorsansvar för en grupp elever. Vi har regelbundet arbetslag och ämneslagsmöte där vi arbetar med skolans pedagogiska utveckling och i uppdraget ingår att aktivt delta i detta arbete. 
 
Vi tänker oss att Du har lärarutbildning och att du är insatt i Lgr 11, pedagogiska planeringar och bedömningsarbete. Vi ser att du är flexibel och har god social kompetens. Du bör vara serviceinriktad och ha en god samarbetsförmåga. 
 
Som förstelärare är du en särskilt yrkesskicklig lärare. Du arbetar med utveckling som utvecklar undervisningens kärna och grundar sig i skolans eller skolområdets analyserade och dokumenterade utvecklingsbehov. Försteläraruppdraget kan efter behov vara förlagt till annan skolenhet/skolenheter i skolområdet. På sikt kan du som förstelärare få ett mer förvaltningsövergripande uppdrag. Försteläraruppdraget ska rymmas inom ditt ordinarie uppdrag som lärare. Uppdragets innehåll utformas i dialog med rektor. 
Vi står inför en spännande höst – välkommen att möta den med oss! 
 
Kvalifikationer 
Legitimerad lärare (bifoga i ansökan) i de senare åren med lämplig inriktning respektive examen som speciallärare. Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper. 
 
Försteläraren… 
• är legitimerad lärare 
• kan genom dokumentation redovisa minst fyra års väl vitsordat arbete med undervisning 
• har visat särskilt god förmåga att förbättra elevernas studieresultat 
• har ett starkt intresse för att utveckla undervisningen 
• bedöms även i övrigt av huvudmannen som särskilt kvalificerad för undervisning och uppgifter som hör till undervisningen 
(Statsbidragsförordning 2013:70) 
 
Försteläraren uppvisar dessutom kvalifikationer: 
• att strukturerat leda ett kollegialt lärande på skolan/inom skolområdet som bidrar till en systematisk och kontinuerlig uppföljning av verksamheten i arbetet för ökad måluppfyllelse; ett arbete som utgår ifrån förvaltningens och skolans systematiska kvalitetsarbete. 
 
Om anställningarna 
Tillsvidare 100 %, möjlighet finns till förstelärartjänst. 
Tillträde med start ht-16. 
 
Kontaktperson 
Judit Berès Lagerquist, rektor, 0455-30 38 25
Charlott Swärdh, rektor, 0455-30 38 84
 
Fackliga representanter 
Maria Valtonen, Lärarnas riksförbund, 0733-97 98 65/maria.valtonen@edu.karlskrona.se 
Carina Svensson, Lärarförbundet, 0455-30 48 69/carina.svensson@edu.karlskrona.se 
 
Ansökan 
Du är välkommen med din ansökan senast den 31 augusti 2016. 
Tjänsten söks via Karlskrona kommuns rekryteringssystem, se länk nedan.OBS, rekrytering kan ske löpande under ansökningstiden.
 
För att vara aktuell som förstelärare ska Du förutom ditt CV och legitimation i din ansökan 
bifoga följande: 
- Ett vitsord från din nuvarande och/eller tidigare rektor. 
- En planering av en lektion eller ett tema som du genomfört. Vid eventuell intervju ska du vara beredd att föra ett samtal kring planeringen. 
 
Övrigt 
Karlskrona kommun använder kompetensbaserad rekrytering för att vara en arbetsgivare som är fri från diskriminering. 
Vi välkomnar sökanden oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. 
Vi har tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Därför undanber vi oss alla 
erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Kontaktpersoner på detta företaget

Mats Dahl
0455-30 36 23
Marianne Hansson
0455-303018
Birgitta Strelert

Maria Persson

AnnSofie Johansson

Sussie Rantil

Lena Dehlin

Henning Fuhrman

Henning Fuhrman
0455-30 47 57
Johan Johansson
0455- 30 36 87

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Karlskrona kommun
  • 1 plats
  • Tillsvidare
  • Heltid
  • .
  • . .
  • Publicerat: 9 augusti 2016

Besöksadress

Hamngatan 7 B
None

Postadress

Hamngatan 7 B
Karlskrona, 37183

Liknande jobb


23 oktober 2020

23 oktober 2020

Lärare i teknik

23 oktober 2020