Förvaltningsledare, Socialtjänstens digitaliseringsenhet

Förvaltningsledare, Socialtjänstens digitaliseringsenhet

Arbetsbeskrivning

Socialtjänstens digitaliseringsenhet består av verksamhetsutvecklare, systemförvaltare och It-tekniker som arbetar med att utveckla och stödja socialtjänsten inom området digitalisering, såväl strategiskt, taktiskt, som operativt.

Vi tillhör Enheten för stöd och utveckling som är Socialtjänstens gemensamma utvecklingsenhet för Äldreomsorg och Stöd och omsorg.

Som förvaltningsledare har du ansvaret att verkställa förvaltningsplanen samt leda det verksamhetsnära förvaltningsarbetet. Förvaltningsobjektet omfattar de system som nyttjas inom socialtjänstens verksamheter för såväl Stöd och omsorg som Äldreomsorg. För närvarande består den verksamhetsnära delen av förvaltningsorganisationen av åtta systemförvaltare/objektsspecialister med olika ansvarsområden. Förvaltningen sker enligt PM-3 där ansvaret fördelas mellan verksamhetsnära och It-nära systemförvaltning.Dina arbetsuppgifter
I rollen som förvaltningsledare är du ansvarig för att utarbeta förvaltningsplanen och utifrån denna leda och fördela arbetet inom systemförvaltningen i syfte att verkställa förvaltningsplanens mål på ett kostnadseffektivt sätt. Du ansvarar för att stöden som tillhandahålls till verksamheterna är ändamålsenliga, aktuella och relevanta med tillhörande avtalsförvaltning i syfte att kvalitetssäkra drift, support och service för berörda IT-komponenter.

I arbetet ingår att delta i säkerhetsarbete som rör förvaltade IT-komponenter samt att delta i olika former av utvecklingsarbeten genom att bistå med förvaltningsperspektiv i dessa. Stor del av uppdraget omfattar samverkan såväl med leverantörer av IT-komponenter som samordningen gentemot andra objekt och projekt, inklusive mot förvaltningsledning på IT. Vidare ingår att upprätta och administrera förvaltningsdokumentation och rutiner inklusive registervård samt avvikelsehantering. Som förvaltningsledare sammankallar du och föredrar på systemförvaltningsmöten samt styrgruppsmöten.

Om dig
Vi söker dig med relevant högskoleutbildning samt erfarenhet från arbetsledande befattning. Du har med fördel arbetat med systemförvaltning, gärna utifrån förvaltningsmodellen PM-3. Du och har god kännedom om socialtjänstens verksamheter inklusive relevant lagstiftning inom socialtjänst och informationssäkerhet.

Du besitter grundläggande kunskaper om projektmetodik, ekonomisk planering och uppföljning och har erfarenhet av verksamhetsutveckling/förändringledning. Vidare ser vi gärna att du har erfarenhet av leverantörsstyrning och avtalshantering.

Som person har du väl utvecklad förmåga att driva igenom fattade beslut och leda och planera aktiviteter. Du besitter goda ledaregenskaper i form av tydlig struktur i ditt arbete, välutvecklad prioriterings- och beslutsförmåga och förmåga att delegera samt följa upp mål och aktiviteter. Du har helhetssyn, är resultat- och målinriktad samt drivande i utvecklingsarbete med tydlig kommunikation och utvecklad pedagogik.

Vi söker dig som vill engagera, leda och inspirera alla berörda parter. I rollen har du många kontakter externt och internt och det är viktigt att du är lyhörd och har förmåga att hantera skiftande behov och förutsättningar. Vi strävar efter en organisation som kännetecknas av jämställdhet och mångfald i alla avseenden. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Om Umeå kommun

Umeå kommun är regionens största arbetsgivare med 12 000 medarbetare.  Kommunen har ca 440 chefer och verksamheten är indelad i 8 förvaltningar. Våra jobb och vår värdegrund utgår från medborgarfokus, öppenhet, tillit och ständiga förbättringar. Umeå är en kulturstad i ständig utveckling. För att klara målet 200 000 invånare år 2050 behöver vi bli fler som arbetar för tillväxt och välfärd. Vi vet att olikheter berikar och välkomnar alla att söka jobb hos oss. De närmaste tio åren kommer vi att anställa omkring tusen medarbetare varje år. Vill du bli en av oss?

Som medarbetare hos oss i Umeå kommun kan du ta del av ett antal förmåner. Läs mer om våra förmåner här

Säljer du annonser eller erbjuder rekryteringsstöd? Var vänlig, kontakta inte kommunen om det! Vi väljer och kontaktar själva företag vi samarbetar med.

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Umeå kommun, Stöd och omsorg
  • 1 plats
  • Tills vidare
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 28 juli 2021
  • Ansök senast: 11 augusti 2021

Liknande jobb


Scrum Master

Scrum Master

3 september 2021

3 september 2021

Tjänst, Företag

Tjänst, Företag

2 september 2021