FoU-chef

FoU-chef

Arbetsbeskrivning

Regionhälsan är en förvaltning med verksamheter som har stor bredd och inriktning på regiongemensamma vårdverksamheter samt hälsofrämjande nära vård. Bli en del av oss och var med och utveckla vår verksamhet.Om oss

Inom Regionhälsans Regionområde FoUU finns Forskning och Utveckling (FoU) primärvård, Studierektorsenhet primärvård samt Allmänmedicinskt och Socialmedicinskt centrum.

FoU primärvård är en konkurrensneutral verksamhet som har i uppdrag att initiera och stödja patientnära forskning till nytta för patienter, personal och verksamhet samt att utveckla den vetenskapliga kompetensen hos personalen i offentlig och privat driven primärvård för att främja en god och säker vård. Inom FoU primärvård finns fyra FoU-centrum strategiskt placerade på fyra olika orter inom Västra Götalandsregionen (Göteborg, Skövde, Vänersborg, Borås).

FoU-chef sökts nu till FoU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän. Vid enheten arbetar en FoU-chef, två FoU-strateger, tre FoU-koordinatorer och för närvarande tio FoU-ledare för primärvård och folktandvård på varierande tjänstgöringsgrad. Via följande länk finns information om arbetsplatsen https://www.vgregion.se/f/regionhalsan/FoU-primarvard/fou-centrum2/fou-centrum-goteborg-och-sodra-bohuslan/

Vi söker nu dig som på heltid eller del av din tjänst vill verka för forskning och utveckling inom primärvård i Göteborg och södra Bohuslän såväl som inom Västra Götalandsregionen.

Om arbetet

Som FoU-chef är det din uppgift att driva utvecklingen inom området. Du har verksamhets-, ekonomi- och personalansvar för enheten och arbetsledande ansvar för de medarbetare som är förordnade till enheten. Som FoU-chef ansvarar du även för planering, ledning samt spridning av information om FoU primärvård och dess verksamhet.

Du rapporterar direkt till och i nära samarbete med Regionområdeschef för FoUU primärvård. Du ingår i ledningsgruppen för FoUU och arbetar tillsammans med övriga chefskollegor inom Regionområde FoUU med frågor kring forskning, utbildning, innovation och kompetensförsörjning, med såväl regionala som nationella och internationella perspektiv. Uppdraget innefattar samarbete med företrädare från andra delar av Västra Götalandsregionen samt universitet och högskolor inom Västra Götaland.

I arbetet ingår också att:

- vidareutveckla arbetet med primärvårdens universitetssjukvårdsenheter

- samla in idéer och stimulera till FoU-arbete

- handleda FoU-projekt

- hålla sig à jour med pågående FoU-projekt

- ge råd och handledning vid anslagsansökningar

- fånga upp och vägleda avseende utbildningsbehov inom FoU-området hos personal

- vara brobyggare mellan universitet, högskolor och primärvårdens anställda

- anordna FoU-seminarier, konferenser m.m

- leda FoU-centrums arbetsgruppsmöten

- sprida information om och medverka till att projekt läggs in i projektdatabasen

- föreläsa och handleda inom kurser i forskningsmetodik anordnade via enheten

- dels handleda och stimulera idéer som vuxit fram ur verksamheten, men också själv söka forskningsmedel och leda projekt där intresserade anställda kan delta t.ex. via projektanställning

- delta i och bevaka forskningskonferenser och seminarier på nationell och internationell nivå

Om dig

Vi söker dig som har relevant högskoleutbildning inom hälso- och sjukvård, erfarenhet av patientarbete och primärvårdens organisatoriska förutsättningar samt väldokumenterad forskningserfarenhet inom klinisk patientnära forskning. Du är disputerad, gärna docent och har bred handledningserfarenhet. Vi ser gärna att du har intresse och erfarenhet av att arbeta med utbildningsfrågor, även klinisk utbildning, samt är kvalitets- och utvecklingsorienterad. Det är en fördel om du har tidigare chefserfarenhet.

Som ledare är du trygg, tydlig, resultatinriktad, visar engagemang och vilja att leda och utveckla dina medarbetare. Kommunikation och förmåga att skapa delaktighet är några av dina starka sidor och du har lätt för att samarbeta med andra personer. Vidare är du en ansvarstagande person med ett strukturerat arbetssätt. Du är drivande och tar gärna egna initiativ, har helhetssyn och förmåga att arbeta i en organisation i ständig förändring och utveckling. Vikt läggs vid personlig lämplighet för uppdraget.

Om rekryteringsprocessen

Ett urval av sökande kommer ske snart efter att ansökningstiden gått ut. Intervjuer via digitala medier kommer ske 1-2 december.

Varmt välkommen med din ansökan!

Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.


Ansökan
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.


Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal.

Sammanfattning

Liknande jobb


Director MAX IV

Director MAX IV

21 december 2022