Fritidspedagog/fritidsledare

Arbetsbeskrivning

Ängsdals skola är en fristående skola i Bunkeflostrand med för närvarande 254 elever i årskurserna F-9. Vi är inne på vårt femtonde verksamhetsår. Vi har en klass i varje årskurs och arbetar med att kunna erbjuda elever och vårdnadshavare en röd tråd genom hela skolgången. Företaget ägs av personalen och driver även tre förskolor. Som anställd har du förmåner som friskvård, sjukförsäkring, personlig Mac-dator och goda möjligheter till fortbildning.

Ängsdals skolas vision
På Ängsdals skolor får varje barn och elev möjlighet att utvecklas i en trygg miljö utifrån sina egna individuella förutsättningar. Vår personal verkar alltid utifrån barnets bästa och ser möjligheter och lösningar istället för hinder och problem. Alla barn och elever hos oss tillåts att lyckas.

Vi bedriver en verksamhet som ständigt utvecklas. Vi är stolta över vad vi erbjuder men vill ständigt bli bättre. Ängsdals skolor ska bidra till samhällsutvecklingen, inte anpassa sig efter den.

De barn och elever som lämnar oss ska vara rustade för att kunna fortsätta lyckas.

Mer om Ängsdals
Verksamheten och arbetet med eleverna utgår från våra ledord kreativitet, stolthet, lust och självständighet. Vi har ett pågående utvecklingsprojekt med fokus på entreprenöriellt lärande. Eleverna i åk 4-9 arbetar i en 1:1-miljö, vilket lett till en medveten och långsiktig satsning på digitala verktyg även i de lägre åldrarna. En utveckling som Ängsdals skola ämnar fortsätta och utöka, eftersom vi upplever de vinster det ger för elevernas lärande.

Vårt skolbibliotek har en viktig roll i det pedagogiska arbetet och vi försöker på olika sätt främja elevernas läs- och skrivutveckling. Detta, tillsammans med tidig kartläggning, ger oss goda förutsättningar att sätta in tidiga och förebyggande åtgärder, vilket gynnar elever som kan behöva lite extra stöd för sitt lärande. Vår utgångspunkt är att eleverna ska ges rätt förutsättningar att lyckas utifrån sina behov och möjligheter.

Hos oss ges stora möjligheter att arbeta i nära samarbete med övriga lärare, pedagoger och ledning. Vi tror på och uppmuntrar det kollegiala lärandet, som en resurs för fortbildning och utveckling. Utgångspunkten ska vara "vi" i större utsträckning än "jag".

Vi söker fritidspedagog (100 %).
I tjänsten verkar du i första hand inom skolans fritidsverksamhet samt är knuten som resurs för skolans klasser i de tidiga skolåren. Du kommer att ha ett nära samarbete med övriga lärare och pedagoger.

Du är utbildad fritidspedagog och är väl förtrogen med riktlinjerna i Lgr 11 och nyfiken på att arbeta med ett modernt pedagogiskt tänkande och digitala verktyg.

Du tror på att öppenhet och samarbete gynnar elevernas och skolans utveckling och att goda relationer mellan pedagog, elever och vårdnadshavare samt ett formativt arbetssätt, främjar lärandet.

Du är en god kommunikatör och ser samarbete med kollegor som självklarhet i det dagliga arbetet. Samarbetet med andra lärare och fritidspersonal bidrar till att främja arbetet med eleverna och det gemensamma ansvaret för verksamheten.

Du har erfarenhet och en grundtrygghet som du förlitar dig på, men som också tillåter att du utmanar dig själv samt är öppen för utveckling och nya intryck.


Intervjuer kommer påbörjas löpande.

Kontaktpersoner på detta företaget

Biträdande rektor Johan Risborn
0708 16 54 98
Spec. pedagog Stefan Fornestedt
0708-165496
Biträdande rektor Johan Risborn
0708-16 54 98
Förskolechef Susann Pedersen
040-155066
Förskolechef Elsmari Ingemansson
040-363451
Rektor Johan Risborn
0708-165498

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Ängsdals skolor AB BUNKEFLOSTRAND
  • 1 plats
  • Tillsvidare
  • Heltid
  • Publicerat: 8 augusti 2016

Besöksadress

Ängsdalsvägen 20
None

Postadress

None
BUNKEFLOSTRAND, 21831

Liknande jobb


Fritids- och rastansvarig och del av ledningsgrupp

Fritids- och rastansvarig och del av ledningsgrupp

23 oktober 2020

23 oktober 2020

Lärare i fritidshem till Raoul Wallenbergskolan Järvastaden

Lärare i fritidshem till Raoul Wallenbergskolan Järvastaden

23 oktober 2020

Lärare i fritidshem

Lärare i fritidshem

23 oktober 2020