Grundskollärare åk F-6

Grundskollärare åk F-6

Arbetsbeskrivning

Sandvikskolan, den lilla skolan med de stora möjligheterna, är en F-6 skola i Viksjö med ca 340 barn/elever och 85 medarbetare. I vår verksamhet ryms förutom förskola och skola även grundsärskola, kommungemensamma AST-platser, fritidshem och fritidsklubb. Vi tror på att alla barn och elever kan och vill utvecklas om de får rätt förutsättningar, vilket gör att vi ständigt ser över och reflekterar gemensamt kring tillgängligheten i vår lärmiljö.

Samarbete och kollegialt lärande är något vi tror gynnar våra barn och elever, dessutom gör det vårt arbete både roligare och mer utvecklande. Vi är även övertygade om att ett sådant arbetssätt bidrar till att våra medarbetares tankar och idéer får möjlighet att växa.

Vi är organiserade i arbetslag där skollärare, lärare i fritidshem, barnskötare och resurspedagoger samverkar för att elevernas hela dag ska bli bra. Vi tror på att samarbetet mellan skola och fritidshem är en förutsättning för att eleven ska få en utbildning av bästa slag och vara väl förberedd i livet nu och i framtiden, att det goda samarbetet är navet för att båda verksamheterna ska lyfta och nå sin fulla potential.

Under läsåret 22/23 fortsätter vi prioritera vårt påbörjade arbete inom följande områden:
• Tillgänglig undervisning, där vi har startat upp ett differentierat arbetssätt och kooperativt lärande
• Effektiva team/grupper
• Digital kompetens
• Betyg och bedömning/pedagogisk dokumentation

Vi är ett glatt gäng som ser möjligheter och arbetar efter devisen "Vi vill varandra väl, vi gör varandra bra!", vilket bland annat innebär att vi ger varandra professionell feedback och arbetar utifrån en lösningsinriktad pedagogik, s.k LIP. Våra lärare är legitimerade och behöriga i sina respektive ämnen/områden. Vårt elevhälsoteam består av specialpedagog, speciallärare, skolsköterska, skolkurator och skolpsykolog. Elevhälsoteamet arbetar främjande, förebyggande och åtgärdande genom bland annat handledning av personal och arbetslag.


ARBETSUPPGIFTER
Vi söker en skicklig, erfaren, driven, lösningsinriktad och ansvarsfull klasslärare med behörighet att undervisa i låg- och mellanstadiet då några av våra skollärare kommer att gå ner i arbetstid. Vi söker dig som vill vara med och utveckla undervisningen och vår verksamhet.

Du bidrar aktivt i arbetslaget för att skapa en god arbetsmiljö och att utveckla ett kollegialt lärande där ni bygger på det som fungerar bra.

På ett systematiskt sätt reflekterar du både enskilt och tillsammans med kollegor över det pedagogiska görandet samt håller dig uppdaterad och tar tillvara på ny forskning och händelser i omvärlden.

Genom nyfikenhet och lyhördhet för elevernas behov och intressen planerar, genomför och utvärderar du undervisningen och det pedagogiska arbetet, utifrån skolans styrdokument. Du anpassar undervisningen och lärmiljön så att den stimulerar och utmanar elevens nyfikenhet, utveckling och lärande. Detta görs både enskilt och tillsammans med ditt arbetslag, ur ett hela dagen-perspektiv på såväl individ- som gruppnivå, med fokus på tillgänglighet och måluppfyllelse för alla våra elever.

Du använder dig av digitala verktyg i ditt pedagogiska arbete. Våra förväntningar på dig är att din undervisningen präglas av ett tydligt pedagogiskt ledarskap och att du arbetar med inkluderande lärmiljöer för en stimulerande skolgång med väl avvägda utmaningar, för att göra eleverna rustade på bästa sätt inför framtiden.

Du ser individens rätt till en tillgänglig och inkluderande undervisning som en självklarhet! Vidare arbetar du aktivt med verksamhetens värdegrund och ställer dig bakom Järfälla kommuns handlingsplan "Trygghet och arbetsro".

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har erfarenhet av, samt är behörig att undervisa i grundskolans lägre åldrar (åk F-6). Vi utgår från ett klasslärarsystem vilket gör att du förväntas undervisa i samtliga teoretiska ämnen.

Som person är du lågaffektiv, stabil, ansvarstagande, flexibel och strukturerad. Du har lätt för att samarbeta och bygga relationer med både elever, vårdnadshavare och kollegor. Du kan entusiasmera barn och elever och du har eleven i centrum och tar hänsyn till elevernas olika behov och förutsättningar.

Vidare är du nyfiken och inlyssnande i syfte att förstå andra människors behov. Du söker aktivt efter andras synpunkter och perspektiv samt är mottaglig för dem genom att visa respekt, hänsyn och omtanke. Du har förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra för att utföra uppgifter och nå mål. Genom att vara intresserad och skapa förståelse för andra verkar du för ett positivt och respektfullt arbetsklimat.

Uppdraget kräver god förmåga att kommunicera och samarbeta med många olika aktörer såväl internt som externt, exempelvis övriga arbetslag på enheten, elevhälsan och vid behov habiliteringen.

Du ser möjligheter i utveckling och förändring och bidrar gärna aktivt själv till en sådan. Du har lätt för att bygga relationer till och samarbeta med elever, kollegor och vårdnadshavare. Personlig mognad, förmåga att skapa engagemang och delaktighet samt en vilja att utvecklas tillsammans i ett team är egenskaper vi sätter stort värde på.

Om du har erfarenhet av att utveckla en NPF-säkrad verksamhet är detta meriterande då vi har flera elever med NPF-diagnoser. Extra meriterande är det om du är van vid betygsättning samt har handledarutbildning.

Du ska kunna kommunicera väl på svenska i tal och skrift.

För oss är det viktigt med en bra gruppdynamik i vår arbetsgrupp och vi kommer därför lägga stor vikt vid personlig lämplighet.

ÖVRIGT
Järfälla har norra Stockholms mest spännande geografiska läge och växer snabbt. Vi erbjuder en arbetsplats med stor variation, goda utvecklingsmöjligheter och arbetar efter visionen Järfälla för alla framåt. Läs mer om hur det är att jobba hos oss på www.jarfalla.se/ledigajobb

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på Polisens hemsida.

Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.

Kontaktpersoner på detta företaget

Carina Svahn
08-58029790
Marie Hellberg
08-58029726
Annelie Sandell
08-58029765
Inger Jonsson
08-580 288 04
Biträdande Rektor Annelie Sandell
08-58029765
Rektor Carina Svahn
08-58029790
Lärare Britt-Inger Byström
08-58029783
Biträdande Rektor Ingela Svanberg-Walker
08-58029765
Utvecklingsledare förskolan Anette Falk
580 297 26
Rektor Carina Svahn
08-580 297 90

Sammanfattning

Besöksadress

17780
None

Postadress

.
JÄRFÄLLA, 17780

Liknande jobb


Sv/Sva lärare F-6 skola S:t Per

Sv/Sva lärare F-6 skola S:t Per

1 juli 2022