Grundskollärare till Botsmark- Flurkmark-, Bullmarks- skola

Grundskollärare till Botsmark- Flurkmark-, Bullmarks- skola

Arbetsbeskrivning

Vi samverkar för att barn och elever ska utvecklas och ha en trygg uppväxt. Vi lär barn att läsa, skriva och räkna. Vi bidrar till att utveckla barns fantasi och tro på sin egen förmåga. Vi stödjer barn och elever att leva ett självständigt liv. Vi har Sveriges viktigaste jobb - vårt uppdrag är att ge unga framtidstro.Bullmarks skola är en liten F-6 skola cirka 3 mil från Umeå.

På skolan går cirka 100 elever och pedagogerna jobbar nära tillsammans.

Flurkmarks skola ligger ca 2 mil väster om Umeå och är en F-6 skola ungefär 100 elever. Skolan nyinvigdes hösten 2015 efter en omfattande renovering och ombyggnation där både inne och utemiljö fick en uppfräschning. Skoleleverna och förskolebarnen har gemensam matsal och utemiljö.

Botsmarks skola F-3 och förskola ligger ca 5 mil norr om Umeå. Här finns engagerad personal och hög personaltäthet vilket ger en trygg miljö och bra förutsättning för lärande

Dina arbetsuppgifter
Du kommer att undervisa i årskurs 1-5 som i på de olika skolorna. I uppdraget ingår att vara mentor för en klass tillsammans med en annan lärare, samt att handleda enskilda elever. Som handledare ska du kunna väcka nyfikenhet hos eleverna och stimulera dem att själva söka kunskap. I samarbete med arbetslag och kollegor ansvarar du för att driva och utveckla det pedagogiska arbetet med läroplan och kommunala mål som riktmärke. Kontakt och samarbete med föräldrar är en viktig del i arbetet.

Botsmark undervisning för åk 1-3 måndagar och onsdagar 
Flurkmark undervisning för åk 1-3 torsdagar 
Bullmark undervisning åk 3 och 5 fredagar

Om dig
Vi söker dig som har behörighet att undervisa i årskurs 1-5. Du har lärarlegitimation/har ansökt om legitimation. Vi ser gärna att du har erfarenhet av undervisning i skolan i ämnena so, eng, ma, tk, mu och id. 

Du är väl förtrogen med skolans styrdokument och har förmåga att individualisera och variera undervisningen utifrån elevernas behov. Du är en tydlig ledare i klassrummet med förmåga att skapa struktur, sammanhang och goda relationer.

Du har kunskap kring bedömning och betygsättning. Vi tror också att du har erfarenhet att undervisa elever med behov av särskilt stöd.

Vi ser gärna att du bifogar personligt brev och cv.

Har du lärarlegitimation bifoga denna.

Till följd av lagen om lämplighetskontroll ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas vid anställning.

Övrigt 
Tjänsten är ett vikariat, deltid 80%, från och med 2021-01-11 till och med 2021-06-18. 

Hör gärna vår kollega Alexandra berätta om hur hon tycker det är att jobba som lärareOm Umeå kommun

Umeå kommun är regionens största arbetsgivare med 12 000 medarbetare. Våra jobb och vår värdegrund utgår från medborgarfokus, öppenhet, tillit och ständiga förbättringar. Umeå är en kulturstad i ständig utveckling. För att klara målet 200 000 invånare år 2050 behöver vi bli fler som arbetar för tillväxt och välfärd. Vi vet att olikheter berikar och välkomnar alla att söka jobb hos oss. De närmaste tio åren kommer vi att anställa omkring tusen medarbetare varje år. Vill du bli en av oss?

Som medarbetare hos oss i Umeå kommun kan du ta del av ett antal förmåner. Läs mer om våra förmåner här


Säljer du annonser eller erbjuder rekryteringsstöd? Var vänlig, kontakta inte kommunen om det! Vi väljer och kontaktar själva företag vi samarbetar med.

Sammanfattning

Liknande jobb


Lärare F-3, tillsvidare

Lärare F-3, tillsvidare

22 januari 2021

Lärare åk. 1-3, Smygeskolan

Lärare åk. 1-3, Smygeskolan

22 januari 2021

Lärare i idrott och hälsa åk F-6 Sandåkraskolan, läsårsvikariat

Lärare i idrott och hälsa åk F-6 Sandåkraskolan, läsårsvikariat

22 januari 2021

22 januari 2021