Grundskollärare Vallåsskolan åk 4-9

Grundskollärare Vallåsskolan åk 4-9

Arbetsbeskrivning

Halmstad är en expansiv kommun där vi arbetar för att våra 100 000 kommuninvånare ska trivas och få ut mer av livet. Här finns möjligheterna för dig som vill ha ett meningsfullt arbete och bidra med engagemang och nytänkande. Tillsammans med 8000 kollegor är du med och bygger hemstaden, kunskapsstaden och upplevelsestaden. Läs mer om oss https://www.halmstad.se/intro

Barn och ungdomsförvaltningen arbetar med cirka 15 000 barns och elevers lärande och utveckling. Vi är kommunens största förvaltning med cirka 3 000 anställda som tillsammans verkar inom förskola, grundskola, fritidshem, kulturskola, grundsärskola, teknikskolan KomTek och vårt resurscentrum Kärnhuset.

Vallåsskolan är en mångkulturell skola med cirka 710 elever i F-9-spannet. Arbetsplatsen kännetecknas av ett positivt utvecklingsklimat där organisationen stödjer skapandet av det lustfyllda lärandet, rutiner skapas för att de viktiga strukturerna ska fungera samt samverkan stärks mellan alla personalkategorier för att kunna verka professionellt och skapa en glädjefull vardag tillsammans. Här får du som anställd stor frihet att, tillsammans med sitt arbetslag, utforma arbetssätten utifrån just era förutsättningar och här ges utrymme för medledarskap och möjlighet att tänka utanför boxen. Sedan april 2020 arbetar två elevkoordinatorer i årskurserna 4-9 med att stötta pedagogerna med sociala frågor kopplade till eleverna.

ARBETSUPPGIFTER
Vi söker en grundskollärare åk 4-9 i ämnet musik till Vallåsskolan. Mentorskap ingår.

Som lärare är du med och utvecklar skolans pedagogiska verksamhet. Arbetet består av att tillsammans med arbetslaget planera, genomföra, utvärdera och utveckla undervisningen utifrån våra styrdokument och verksamhetens mål. Det pedagogiska ansvar som lärare har för att eleverna ska nå målen kräver ofta uppfinningsrikedom, kreativitet och flexibilitet.

Du är också mentor för en klass på mellanstadiet och genomför undervisning i matematik, svenska och idrott. Har du bredare behörighet kan undervisning bli aktuellt i andra ämnen.

KVALIFIKATIONER
Lärarlegitimation med behörighet i musik i årskurs 4-9. Ytterligare ämnesbehörighet är meriterande.

Vi söker dig som har god förmåga att analysera barnets behov och förmåga att använda en för eleven och gruppen väl anpassad metodik. Du har höga förväntningar på eleverna och kan genom att tydliggöra målen och kunskapskraven för eleverna motivera dem så att de når goda resultat i skolarbetet. Du samverkar med övriga kollegor på skolan i en prestigelös anda.

Vi lägger stor vikt vid dina tidigare erfarenheter och personlig lämplighet.

ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen hos Halmstads kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt.

Barn- och ungdomsförvaltningen värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande som bidrar till detta.

Om du erbjuds anställning inom Barn- och ungdomsförvaltningen är du skyldig att visa upp ett utdrag utan anmärkning från Polisens belastningsregister för arbete inom skola/förskola. Utdraget är kostnadsfritt och tar ca 2-3 veckor för polisen att handlägga. Beställ därför i god tid!

Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte tas i anspråk av övertalig personal.

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Varmt välkommen med din ansökan!

Sammanfattning

Liknande jobb


Lärare Svenska - Östervångsskolan, Lund

19 april 2021

NO-Lärare i Stockholm

NO-Lärare i Stockholm

19 april 2021

Lärare Matematik och NO - Östervångsskolan, Lund

19 april 2021