Gruppchef till Rättsenhet Bergslagen, Rättsavdelningen

Gruppchef till Rättsenhet Bergslagen, Rättsavdelningen

Arbetsbeskrivning

Rättsavdelningen har ca 800 anställda. Avdelningen består av sju regionala enheter, tre enheter på nationell nivå samt ett kansli som lyder direkt under avdelningschefen.
Rättsenheten Bergslagen består idag av fem grupper, vilka är rättstillämpning, informations-förvaltning och tre förvaltningsrättsgrupper.
Verksamhetsområdet för informationsförvaltningen är registratur och arkiv. Information-förvaltningens uppgifter är bl.a. att diarieföra ärenden och inkommande handlingar som förs i allmänna och hemliga diarier, bevaka officiella e-postbrevlådor samt delta i postöppning, ansvara för arkivförvaring av pappersarkiv, ge stöd och utöva tillsyn inom ramen för diarieföring, dokumenthantering och arkivering, bidra till upprätthållande av förteckningar inom området, fatta tjänstemannabeslut gällande utlämnande av allmänna handlingar med tillhörande sekretessprövning i ärenden som finns i e-arkiv samt i ärenden som är äldre än tre år och som förvaras i rättsavdelningens arkiv.
Vi söker nu dig som vill arbeta som chef för gruppen Informationsförvaltning vid Rättsenheten Bergslagen, med tjänstgöringsort i Örebro, Falun eller Karlstad.
Som chef för gruppen Informationsförvaltning, Rättsenhet Bergslagen, Rättsavdelningen,
ska du
inom ramen för ditt ansvarsområde ansvara för att verksamhetens uppdrag utförs
tillsammans med dina medarbetare verka för verksamhetens långsiktiga förändrings-och utvecklingsarbete
ingå i Rättsenheten Bergslagens ledningsgrupp
ansvara för såväl utvecklingssamtal som lönesamtal/lönesättande samtal för dina medarbetare
ansvara och verka för en miljö som stimulerar till samarbete, kreativitet och ständiga förbättringar
företräda hela Polismyndigheten både externt och internt och arbeta för att stärka förtroendet för polisverksamheten.

är du
verksamhetsansvarig – genom dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter
arbetsgivare – du påverkar och tar ansvar för arbetsgivarpolitiken samt tillämpar den för verksamhetens bästa
ledare – utifrån uppdraget coachar, motiverar, stödjer och skapar du förutsättningar för dina medarbetare att nå sin fulla potential

har du
Minst 6 månaders sammanhängande erfarenhet av att ha arbetat som arbetsledare, projektledare eller liknande (den senaste femårsperioden)
gymnasiekompetens eller motsvarande utbildning som arbetsgivaren finner relevant
erfarenhet av att delta i förändrings- och utvecklingsarbeten

det är meriterande om du
har eftergymnasial utbildning som arbetsgivaren finner relevant
erfarenhet av arbete med digital ärendehantering i offentlig verksamhet

besitter du
förmåga att använda dig av kommunikation som medel för styrning och ledning av verksamheten
förmåga och att se den egna verksamhetens arbete i ett större sammanhang
förmågan att sätta mål och uppnå resultat som leder till önskvärda effekter
förmåga och vilja att initiera, motivera, driva och leda förändring utifrån såväl ett utifrån- som ett inifrånperspektiv
förmåga att tillvarata medarbetarnas potential i utveckling av verksamheten
förmåga att peka ut riktning, förklara varför samt skapa förutsättningar för att ta sig dit

Se fullständig kravprofil på www.polisen.se
När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som en del i urvalsprocessen kommer tester att användas.
Kontaktpersoner
Information om uppdraget lämnas av rekryterande chef Jessica Ölvestad, tfn 010-567 05 50.
Information om rekryteringsprocessen lämnas av: HR-konsult Charlotte Ryrberg, tfn 010-563 64 31.
Fackliga företrädare
Fredrik Bergh, Saco-S, tfn 010-563 91 37; Sofia Ask, Polisförbundet, tfn 010-563 87 10; Johan Gertz, Fackförbundet ST, tfn 010-567 70 92; Karna Tillheden, SEKO Polisen, tfn 010-561 66 27
Anställning
Tillsvidareanställning med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning
Anställningen kan komma att inledas med en provanställning
Geografisk placering i Örebro, Falun eller Karlstad

Säkerhetsklassning
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering och https://polisen.se/sakerhetsprovning
Välkommen med din ansökan bestående av personligt brev och CV (inga betyg eller intyg) senast den 12 oktober 2020 via e-post till jobb.na@polisen.se. Vi tar endast emot bilagor i pdf- eller doc-format. Märk din ansökan med ref.nr. A541.699/2020 i mailets ärendemening. Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan uppmärkt med ref.nr A541.699/2020 via papperspost till adressen: Polismyndigheten, Registratorskontoret, Box 122 56, 102 26 Stockholm.
Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Du kan läsa mer om vår hantering av personuppgifter på www.polisen.se/personuppgifter/rekrytering
Din intresseanmälan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.
Varmt välkommen med din ansökan!

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Polismyndigheten
  • 1 plats
  • Tillsvidare
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 25 september 2020
  • Ansök senast: 12 oktober 2020

Postadress

Polhemsgatan 30
Stockholm, 10226

Liknande jobb


19 oktober 2020

HR ansvarig

16 oktober 2020

HR Manager to Livekindly Nordics

16 oktober 2020

HR-chef sökes

HR-chef sökes

16 oktober 2020