Handläggare fornlämningsärenden

Handläggare fornlämningsärenden

Arbetsbeskrivning

Arbetsplatsbeskrivning
Som handläggare vid Länsstyrelsen Stockholm erbjuds du ett stimulerande och varierande arbete med stort eget ansvar. Tjänsten är placerad vid enheten för investeringsstöd och kulturmiljö och ingår i kulturmiljöfunktionen som består av sex byggnadsantikvarier och sju fornlämningshandläggare. Länsstyrelsen har ansvar över kulturmiljövården i länet. Vårt uppdrag på kulturmiljöfunktionen är mångfacetterat och bottnar i många olika lagrum, förordningar och statliga mål varför arbetet även sker tvärsektoriellt. Vi har det praktiska ansvaret för tillämpningen av kulturmiljölagen i länet. Länsstyrelsen tillser bl.a. att kulturmiljölagen följs, prövar tillstånd samt lämnar råd och information gällande fornlämningar, kyrkor och byggnadsminnen. Vi arbetar även med bidrag till vård av särskilt värdefulla fornlämningar, byggnader och kulturlandskap.

Enheten handlägger också statliga investeringsstöd för bl.a. radonsanering, solceller, äldrebostäder samt stöd för nybyggnad, tillbyggnad eller ombyggnad av hyresbostäder och bostäder för studenter.

Arbetsuppgifter
Tjänsten innebär huvudsakligen handläggning av fornlämningsärenden enligt kulturmiljölagens andra kapitel i samband med samhällsplanering och markanvändning. I arbetet ingår att utreda och pröva tillståndsärenden, granska kommunala planer utifrån fornlämningsperspektiv samt att lämna råd om fornlämningar och arkeologi.

Du bidrar med din kompetens på interna beredningar där beslut behöver tas i ärenden inom ramen för bl.a. kulturmiljölagen, plan och bygglagen och miljöbalken. Du är delaktig i det övergripande arbetet med planering och vidareutveckling av länsstyrelsens kulturmiljöverksamhet. Andra arbetsuppgifter kan vara arbete med remisser från andra myndigheter och tidsbegränsade uppdrag från regeringen.

Som statstjänsteman på länsstyrelsen arbetar du nära samhällsutvecklingen och involveras med din kompetens i länsstyrelsens övergripande uppdrag inom exempelvis uppbyggnaden av det civila försvaret, samhällsplanering, miljö- och naturrelaterade frågor.

Kvalifikationer
Du ska ha:
• akademisk examen i arkeologi eller motsvarande utbildning (minst tre år) som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
• yrkeserfarenhet som inbegriper arkeologi och bedömning av fornlämningar
• god kunskap om fornlämningar och erfarenhet av att självständigt bedöma fornlämningar

Du ska vara:
• en god lagspelare och vara bra på att skapa samt bibehålla goda relationer med kollegor, medborgare och andra samhällsaktörer
• strukturerad och ha god förmåga att planera och genomföra dina arbetsuppgifter
• ansvarstagande, professionell och ha en god förmåga att kommunicera i tal och skrift
• en person som har erfarenhet av att göra prioriteringar och avväganden mellan olika intressen
• initiativrik och lösningsfokuserad
• bekväm med att fatta självständiga beslut

Det är meriterande om du har:
• erfarenhet av en liknande tjänst inom statlig och/eller offentlig verksamhet
• god erfarenhet av att arbeta med uppdragsarkeologi
• erfarenhet av handläggning av ärenden enligt 2:a kap Kulturmiljölagen
• goda kunskaper om kulturmiljölagen och kunskap om lagstiftningar så som miljöbalken, samt plan- och bygglagen
• B-körkort
• goda kunskaper i GIS

Arbetet är mångfacetterat och vi fäster stor vikt vid den personliga lämpligheten och ser det som självklart att du bidrar till ett gott arbetsklimat. Vi arbetar i centralt belägna lokaler i Stockholm och det kommer att finnas möjligheter att delvis arbeta på annan plats än på kontoret.

Anställning och ansökningsförfarande
Anställningsform: tillsvidare, provanställning kan tillämpas
Omfattning: Heltid
Sista ansökningsdag: 2022-05-29
Tillträde: Enligt överenskommelse
Diarienummer: 112-25269-2022

I den här rekryteringen ska du inte bifoga personligt brev utan det räcker med att du svarar på urvalsfrågor och bifogar ditt CV.

Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet, men tackar nej till dig som säljer rekryteringstjänster eller annonser.

Om Länsstyrelsen
Som regeringens företrädare är Länsstyrelsen i Stockholm en samlande kraft i länet. Med bred kompetens och helhetssyn arbetar vi för en långsiktig hållbar utveckling – där ekonomisk utveckling, miljö och social välfärd förenas. Vi är 500 medarbetare som strävar efter god samhällsutveckling. Många av våra uppdrag utför vi i samverkan med länets kommuner, näringsliv, ideella sektor och medborgare. Vårt gemensamma förhållningssätt till arbetet är präglat av ansvar, respekt, balans och engagemang. Den unika bredden i Länsstyrelsens verksamhet gör att vi kan erbjuda våra anställda intressanta och varierande arbetsuppgifter, med goda möjligheter till utveckling. Som anställd på Länsstyrelsen Stockholm kan du komma att bli en del av myndighetens krisledningsarbete. Läs mer på www.lansstyrelsen.se/stockholm.

Kontaktpersoner
Cecilia Lindqvist, enhetschef 073-043 61 81
Emma Andersson, SACO 010–2231366
Lisa Palmér, ST 010–2231698

Kontaktpersoner på detta företaget

Eva Lundgren Axell, Enhetschef
072-7154705
Elin Gradeén, ST
08-7854495
Curt-Åke Karlson, SACO
08-7854019
Birgitta Brehmer, Enhetschef
08-7855017
Therese Jernberg, Huvudregistrator
08-785 41 67
Åke Lente, ST
08-785 44 50
Susanne  Mellberg, SACO
08-785 44 37
Lisa Lundeberg,
08-452 33 67
Åsa Ryding, Avdelningschef
070-920 65 94
Susanna Grege, SACO
010-223 13 36

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Länsstyrelsen i Stockholm
  • 1 plats
  • Tills vidare
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 9 maj 2022
  • Ansök senast: 29 maj 2022

Besöksadress

Box 22067
None

Postadress

Hantverkargatan 29
Stockholm, 11221

Liknande jobb


6 juli 2022

1 juli 2022

Arkeolog med datavana

23 mars 2010

Arkeolog - vikarierande

22 mars 2010