Handläggare ID-kontroll, Solna

Arbetsbeskrivning

Skatteverket skapar samhällsnytta och har ett högt förtroende hos allmänhet och företag. Vi tänker nytt och befinner oss i ständig utveckling. Nyfikenhet och ständigt lärande är förutsättningar för att kunna göra ett bra jobb hos oss.

Vår grundsyn är att vi är till för medborgarna. Vi utgår från att alla vill göra rätt för sig, och vi betraktar varje möte som en möjlighet att ytterligare öka förtroendet för vår verksamhet. Alla som kommer i kontakt med oss ska uppfatta oss som offensiva, pålitliga och hjälpsamma.

Dina arbetsuppgifter som ID-kortshandläggare innebär att du självständigt utreder identitet och identitetshandlingars äkthet utifrån lagar, förordningar m.m. Du fattar beslut om att tillstyrka eller avslå ansökningar om ID-kort. Du ansvarar och genomför interngranskning och kvalitetsäkring utav handläggning av ansökningar om ID-kort som görs på våra Servicekontor i hela Sverige, rapporterar avvikelser och föreslår rättelser samt förbättringar. Det ingår också administrativa arbetsuppgifter som "spärrinfo", post- och brevhantering. Du kommer att ha kontakt med sökande och andra myndigheter vilket sker både per telefon och via brev.

ID-kontrollen består av ca 19 anställda och är en s.k. rikskoncentration och finns bara i Stockholm. Sektionen arbetar med kvalificerade utredningar av identitet och identitetshandlingar vid ansökningar om id-kort. Sektionen är också materiellt stöd till servicekontor som hanterar id-kort och har en jourlinje avsedd för materiella frågor. I sektionens uppdrag ingår även att regelbundet genomföra kvalitetskontroller av id-kortsärenden handlagda på servicekontor i hela landet.

Vi erbjuder dig en arbetsplats

- med samhällsviktiga, intressanta och utvecklande arbetsuppgifter
- som är till nytta för medborgare och företag
- med öppenhet, respekt, gott bemötande och mångfald
- som stimulerar till kreativitet, lärande och utveckling
- med en god balans mellan arbete och fritid.

Vi söker dig som


• har en högskoleutbildning inom juridik
• har utredningserfarenhet från statlig myndighet kopplat till lagar och regelverk
• har ett förtroendefullt bemötande
• har lätt för att kommunicera
• är drivande och vill uppnå resultat
• är noggrann
• kan fatta beslut
• ser helheter och är utvecklingsinriktad
• har mycket goda kunskaper i svenska och engelska.

Det är meriterande om du har utredningserfarenhet inom ID.

Du ska också uppfylla kriterierna i Skatteverkets medarbetarpolicy.

När vi anställer lägger vi stor vikt vid personliga egenskaper, förmågor och engagemang.

Tjänsten är tills vidare och på heltid. Provanställning kan komma att tillämpas.

Välkommen med din ansökan till oss!

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Skatteverket Solna
  • 1 platser
  • Tillsvidare
  • Heltid
  • Individuell lönesättning
  • Heltid/ Ej specificerat

Liknande jobb


5 juni 2020

15 maj 2020