Handläggare Infrastruktur

Arbetsbeskrivning

Vill du vara med och stärka Sveriges försvarsförmåga? Är du en person som tycker om att ta plats och skapa utrymme? Då är du den vi söker. Helikopterflottiljen är ett förband som ständigt är på rätt väg och då är du en nyckelperson för att förse förbandet med ändamålsenliga lokaler för sin verksamhet. Tillsammans skapar vi underlag för att bedriva verksamhet i rätt anläggningar och lokaler, på rätt plats och på ett säkert sätt i och utanför Sverige.

Arbetsuppgifter
Du är placerad på A4 i flottiljstaben där din huvuduppgift som Handläggare Infrastruktur är att stödja förbandschefen med lokaler och anläggningar som är anpassade för sin verksamhet och har rätta förvaringsbetingelser.

Du sammanhåller behovet av ny-, om- och tillbyggnation på Hkpflj samtliga verksamhetsplatser. En viktig uppgift är att ansvara för budgetering och överenskommelse med FortV avseende verksamhetsanpassning av Hkpflj byggnader och lokaler. Du deltar i möten med HKVPROD Infra, LplE, AnlE, FortV och civila entreprenörer. Kontakter förekommer också med kommuner och Länsstyrelser.


• Är Helikopterflottiljens kontaktperson gentemot HKV, LplE och FortV.
• Deltar i Försvarsmaktens årligen återkommande fastighetsberedningar.
• Sammanhåller och stödjer förbandets behov av anläggningar, lokaler och utrymmen.
• Samordnar lokalutnyttjandet inom Linköping garnison.
• Handlägger och svarar på remisser angående fastigheter och infrastruktur.
• Ansvarar för budgetering och överenskommelse med FortV avseende verksamhetsanpassningar
• Genomför samverkan med civila byggnadsentreprenörer, kommuner och Länsstyrelser.

Kvalifikationer


• Utbildning Byggnadsingenjör motsvarande.
• Utbildning och tjänstgöring inom fastighetsförvaltning.
• B-körkort.

Meriterande kvalifikationer


• Kunskap om FM anläggningar i det slutna beståndet.
• Kunskap i skyddsteknik mot vapenverkan och sabotage.
• Erfarenhet att arbeta med flygbasverksamhet.
• Tidigare officer eller motsvarande bakgrund i FM med mycket god kunskap om produktionsledningen i FM både ekonomiskt och hur uppdragsstyrningen fungerar.
• God kännedom om Försvarsmaktens verksamhet, anläggningar och lokaler.
• Erfarenhet av stabsarbete och bidra med sakkunskap vid drift och försvar av flygbas.
• Utbildning Objektledare i FM.
• Förmåga och erfarenhet av att planera, samordna och beställa tjänster inom fastighetsdrift.
• Goda kunskaper avseende militära och civila regler för byggnationer.
• God PC vana.
• Sammordnar lokalutnyttjandet inom Linköping garnison.
• Ansvarar för budgetering och överenskommelse med FortV avseende verksamhetsanpassningar
• Genomför samverkan med civila byggnadsentreprenörer, kommuner och Länsstyrelser.
• Handlägger och svarar på remisser angående fastigheter och infrastruktur.


--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Försvarsmaktens Helikopterflottilj, Hkpflj, är ett förband med både mark- och sjöoperativ inriktning som kan verka vid insatser i Sverige och internationellt. Helikopterstöd är efterfrågat av många. Till exempel för person-, materiel-, eller sjukvårdstransporter, ledning, spaning eller bevakningsuppdrag. Helikopterflottiljen deltar därför ofta i uppdrag och övningar med andra förband men också som stöd till samhället i olika krissituationer. Huvuddelen av Helikopterflottiljen är placerad i Linköping (Malmen), med två stora enheter i Luleå (Kallax) samt Ronneby (Kallinge). Flottiljen ansvarar även för Hemvärnet i Östergötland.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Försvarsmakten
  • 1 platser
  • Tillsvidare
  • Heltid
  • Individuell
  • Heltid/ Ej specificerat

Liknande jobb


Beslutshandläggare till Varberg

Beslutshandläggare till Varberg

9 juli 2020

Beslutshandläggare till Alingsås

Beslutshandläggare till Alingsås

9 juli 2020

Beslutshandläggare till Halmstad

Beslutshandläggare till Halmstad

9 juli 2020

Beslutshandläggare till Västervik

Beslutshandläggare till Västervik

9 juli 2020