Handläggare/ Miljö- djur- och livsmedelstillsyn

Arbetsbeskrivning

Länsstyrelsen i Västmanlands län är en spännande arbetsplats. Få arbetsplatser har en så stor bredd i sin verksamhet. I vår roll som regeringens regionala företrädare ingår att of-fensivt arbeta med utveckling av viktiga samhällsområden som regionalpolitik, näringsliv, miljö- och naturvård, kulturmiljövård, kommunikationer, bygg- och planfrågor, areella näringar, jämställdhet, socialtjänst m.m. Vår verksamhet sträcker sig från myndighetsut-övning till länsutveckling.

Länsstyrelsen söker en handläggare för Miljötillsyn och Djur- och livs-medelstillsyn
(tillsvidareanställning)

På Miljövårdsenheten arbetar ca 45 personer med natur- och miljöfrågor. Inom enheten finns funktionen Miljöskydd, som arbetar med prövning och tillsyn av miljöfarlig verk-samhet enligt miljöbalken. Du kommer organisatoriskt att tillhöra Miljöskyddsfunktionen men kommer på halvtid att arbeta inom Rättssekretariatet som handhar bl.a. frågor om djur- och livsmedelstillsyn samt andra veterinära frågor.

Arbetsuppgifter:
Du kommer att arbeta med såväl operativ tillsyn av tillsynsobjekt som tillsynsvägledning gentemot kommunerna i länet inom dels miljöskyddsområdet (50%) dels djurskydds- och livsmedelsområdet (50%). Även andra arbetsuppgifter inom områdena kan bli aktuella.

Kvalifikationer
Du har en högskoleutbildning inom miljö- och hälsoskydd eller annan lämplig högskoleut-bildning, gärna med inriktning mot livsmedelshygien och/eller djurskydd. Du har några års arbetslivserfarenhet inom nämnda områden från t ex kommunal verksamhet.

Du ska ha lätt för att samarbeta och skapa kontakter, vara initiativrik och ha god förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift. God datorvana och körkort är ett krav.

Vi erbjuder en bra arbetsmiljö med stimulerande arbetsuppgifter, kompetensutveckling friskvård och flexibel arbetstid. Vi satsar på jämställdhet och mångfald bland personalen avseende ålder, kön och kulturell bakgrund.

Sammanfattning

Besöksadress

Länsstyrelsen Västmanlands län 721 86 Västerås
None

Postadress

None
None

Liknande jobb


Säljare

22 januari 2009

Gör som Erik - bli säljare!

21 januari 2009

Au Pair åt Elina i vackra Phoenix

22 januari 2009

Telefonförsäljare

23 januari 2009