Handläggare social hållbarhet, tidsbegränsad anställning

Handläggare social hållbarhet, tidsbegränsad anställning

Arbetsbeskrivning

Länsstyrelsen är regeringens representant i länet och arbetar för att främja Uppsala läns utveckling. Vi verkar som en samlande kraft för länet och har verksamhet inom samhällsplanering, lantbruk och landsbygd, krisberedskap, miljö och natur, sociala frågor, kulturmiljö, klimat och energi och allmän förvaltning. I dessa verksamheter har vi i vår ärendehantering ett ansvar att väga olika sakintressen mot varandra. Vi arbetar för att nationella mål ska få genomslag och samordnar olika samhällsintressen samt främjar samverkan mellan olika aktörer i länet. Vi ger bidrag och stöd till olika verksamheter och ser till att lagar och riktlinjer följs.

På länsstyrelsen i Uppsala län arbetar cirka 220 personer. Landshövdingen är chef för länsstyrelsen. Vi är en arbetsplats som präglas av kunskap, öppenhet och engagemang.

ARBETSUPPGIFTER
Enheten för social hållbarhet samordnar uppdrag inom områden som integration, mänskliga rättigheter, funktionshinder, föräldraskapsstöd, jämställdhet, vålds-, brotts- och missbruksfrågor m m.

En del av våra uppdrag ligger fast över ganska långa perioder medan andra tillkommer, förändras eller försvinner efter en tid. För en visstidsanställning till 15 februari 2022 söker vi nu en medarbetare med erfarenhet inom flera av våra verksamhetsområden och som är nyfiken på nya utmaningar.

Du ska både självständigt och i samverkan med kollegor kunna driva arbetet inom våra uppdrag, som integration, mänskliga rättigheter, föräldraskapsstöd, funktionshinder med mera. Du ska därför ha dokumenterad erfarenhet av att ha arbetat inom flera olika områden som berör social hållbarhet. Vi strävar efter ett nära samarbete inom enhetens olika sakområden och på myndigheten i stort. I tjänsten kommer du att arbeta nära de övriga medarbetarna på Enheten för social hållbarhet.

KVALIFIKATIONER
Du ska
• ha akademisk examen med samhällsvetenskaplig inriktning,
• ha aktuell erfarenhet av strategiskt arbete och samordning av uppdrag inom social hållbarhet,
• ha erfarenhet av att vara processledare,
• ha erfarenhet av att leda samverkan mellan olika samhällsaktörer,
• ha utbildning inom mänskliga rättigheter och erfarenhet av ett rättighetsbaserat arbetssätt,
• ha erfarenhet av arbete med frågor inom social hållbarhet i offentlig förvaltning
Det är meriterande om du
• är väl insatt i länsstyrelsens olika uppdrag inom social hållbarhet, som integration, jämställdhet, mänskliga rättigheter m m.

Då uppdraget förutsätter en god samverkan med olika aktörer ska du vara en person som är öppen och inger förtroende hos andra myndigheter och organisationer. Du ska även kunna arbeta mål- och resultatinriktat. Arbetet förutsätter även en god problemlösningsförmåga, pedagogisk förmåga och förmåga att snabbt kunna tolka och hantera oväntade händelser.

En förutsättning för arbetet är att du är lyhörd och bra på att samarbeta samt har en god förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift. Vi kommer även att ta hänsyn till erfarenheter och egenskaper som passar för att bygga upp en bred och hållbar kompetens i arbetsgruppen. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.


ÖVRIGT
Som anställd i staten förväntas du dela den statliga värdegrunden och bidra till att utveckla en god förvaltningskultur, präglad av demokrati, mänskliga rättigheter och rättssäkerhet, effektivitet och tillgänglighet.

Länsstyrelsen arbetar aktivt för att vara en myndighet fri från diskriminering och tar tillvara de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Läs mer på https://www.lansstyrelsen.se/dataskydd

Varmt välkommen med din ansökan!

Sammanfattning

Liknande jobb


6 maj 2021

6 maj 2021

6 maj 2021

Utredningsledare

6 maj 2021