Handläggare till Vattenmyndigheten

Arbetsbeskrivning

Handläggare till Vattenmyndigheten för Norra Östersjöns vattendistrikt

Vattenmyndighetens kansli samordnar, bereder ärenden och ger stöd till vattendelegationen. Kansliet skall även samordna arbetet inom distriktet mellan länsstyrelserna och ge vägledning till de olika aktörerna i distriktet. Kansliet består för närvarande av en kanslichef och en GIS-samordnare.

Vi söker nu handläggare till kansliet för att arbeta med uppgifterna inom vattenförvaltningen.

Vattenmyndigheten skall i samverkan med övriga länsstyrelser, kommuner och andra aktörer inom distriktet ta fram beslutsunderlag för kvalitetskrav (miljökvalitetsnormer), åtgärdsprogram samt förvaltningsplan. Även arbetet med områdesbeskrivningar och övervakningsprogram kommer att kräva större arbetsinsatser. Därutöver kommer databas- och GIS-hantering, information och samordning/samverkan att vara viktiga uppgifter för Vattenmyndigheten. De fem vattenmyndigheterna utvecklar gemensamma arbetssätt, dokument och policies, vilket kräver samarbete och samordning med många kontakter inom Sverige på central, regional och lokal nivå. Det förekommer även ett visst EU-samarbete. Ett litet kansli kräver också stor flexibilitet för att lösa uppgifterna.

Kvalifikationer

Arbetet inom vattenmyndigheten sträcker sig över en stor sakområdesbredd; från naturvetenskap, teknik och miljöekonomi till offentlig förvaltning och kommunikation. Vi söker personer med lämplig bredd och erfarenhet och vi tror att erfarenhet av vattenmiljöanknutet myndighetsarbete är en bra grund för att hantera dessa planer och program.

. Du bör ha erfarenhet av att informera och samverka i en miljö där många intressen skall beaktas.
. Du bör ha en akademisk examen inom naturvetenskap och gärna erfarenhet inom andra områden.
. Det är meriterande om Du har jobbat med vattenförvaltningen tidigare eller har arbetat med miljömål, miljökvalitetsnormer, åtgärds- och övervakningsprogram, databaser och GIS.
. Vi värderar dina personliga egenskaper högt. Ett personligt engagemang och vilja krävs för att vara pådrivande och kreativ inom ansvarsområdet för att bygga upp och utveckla uppdraget.
. Vi förutsätter att du har god datorvana, god förmåga att analysera och organisera arbetet samt god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift. B-körkort är ett krav.

Vi erbjuder en bra arbetsmiljö med stimulerande arbetsuppgifter, kompetensutveckling friskvård och flexibel arbetstid. Vi satsar på jämställdhet och mångfald bland personalen avseende ålder, kön och kulturell bakgrund.

Tjänsten är tillsvidare.

Sammanfattning

Besöksadress

Länsstyrelsen Västmanlands län 721 86 Västerås
None

Postadress

None
None

Liknande jobb


15 mars 2006

Vårdbiträde

19 juni 2006

Lokalvårdare

29 september 2006