Handläggare /Vattenmiljö

Arbetsbeskrivning


Länsstyrelsen i Västmanlands län är en spännande arbetsplats. Få arbetsplatser har en så stor bredd i sin verksamhet. I vår roll som regeringens regionala företrädare ingår att of-fensivt arbeta med utveckling av viktiga samhällsområden som regionalpolitik, näringsliv, miljö- och naturvård, kulturmiljövård, kommunikationer, bygg- och planfrågor, areella näringar, jämställdhet, socialtjänst m.m. Vår verksamhet sträcker sig från myndighetsut-övning till länsutveckling.

Länsstyrelsen söker en handläggare för arbete med skydd av värdefulla vattenmiljöer
(Projektanställning fyra månader)

På Miljöenheten arbetar ca 50 personer med natur- och miljöfrågor. Inom enheten finns funktionen Miljöanalys som arbetar med miljöövervakning, miljömål, åtgärdsprogram och vattenförvaltning.

Arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta inom Miljöanalysfunktionen och även samarbeta med handläggare från Naturvårdsfunktionen. Arbetet består i att peka ut och långsiktigt skydda områden med limniska naturvärden, vilket är ett av delmålen inom det nationella miljömålet "Le-vande sjöar och vattendrag".

Kvalifikationer
Du bör ha:
* Högskoleutbildning inom biologiområdet med minst magisterexamen
* Goda kunskaper inom limnologi
* God datorvana och erfarenhet av att jobba i GIS
* Ett självständigt arbetssätt och god organisationsförmåga
* Körkort för bil

Erfarenhet av liknande arbete inom statlig eller kommunal myndighet är meriterande.

Vi erbjuder en bra arbetsmiljö med stimulerande arbetsuppgifter, kompetensutveckling friskvård och flexibel arbetstid. Vi satsar på jämställdhet och mångfald bland personalen avseende ålder, kön och kulturell bakgrund.

Sammanfattning

Besöksadress

Länsstyrelsen Västmanlands län 721 86 Västerås
None

Postadress

None
None

Liknande jobb


15 mars 2006

Vårdbiträde

19 juni 2006

Lokalvårdare

29 september 2006