Handläggare/utförare för Ledsagare, avlösarservice samt kontaktperson LSS

Handläggare/utförare för Ledsagare, avlösarservice samt kontaktperson LSS

Arbetsbeskrivning

Lund skapar framtiden – med kunskap, innovation och öppenhet! Vi vågar tänka stort, visa handlingskraft och med tillit låta nya idéer växa till hållbara lösningar. Vill du vara med och skapa framtiden med oss?


Inom vård- och omsorgsförvaltningen arbetar ungefär 3 000 medarbetare för att äldre människor och personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett aktivt, socialt och meningsfullt liv på sina villkor. Vi ansvarar bland annat för kommunens äldreboenden, hemtjänst, stöd till personer med funktionsnedsättning, hemsjukvård och träffpunkter för seniorer. Vi arbetar efter vår värdegrund där individens behov står i centrum. Våra verksamheter kännetecknas av delaktighet, valfrihet, flexibilitet och kvalitet med respekt för den enskildes integritet och självbestämmande.Om oss
Som handläggare/utredare inom våra insatser arbetar du med ledsagarservice, avlösarservice och kontaktpersoner.

- Ledsagarservice ska underlätta för brukaren att ta sig till, och att delta i, fritids- och kulturaktiviteter.
- Avlösarservice är ett stöd för anhöriga (föräldrar eller make/maka) till en person med funktionsnedsättning som behöver avlösning i hemmet så att denne kan göra annat.
- Kontaktpersonen är en medmänniska och finns till för att öka det sociala nätverket.

Våra medarbetare bidrar till att bryta den isolering och utanförskap som personer med funktionsnedsättning ofta upplever. De ska arbeta utifrån den enskildes behov och intressen och följer upprättade genomförandeplaner. Våra verksamheter kännetecknas av delaktighet, valfrihet, flexibilitet och kvalitet med respekt för den enskildes integritet och självbestämmande.

Arbetsuppgifter
Som Handläggare/utredare svarar du för att verkställa insatserna ledsagar- och avlösarservice samt kontaktperson enl. LSS (Lagen om stöd och service för vissa funktionsnedsatta).

Arbetets innebörd är att ta emot beställning om behov av någon av insatserna, rekrytera kompetent medarbetare för insatsen och matcha denne med brukaren.
Brukaren är delaktig, därmed bygger vi och skapar vi viktiga relationer till både brukaren och till andra i dess närhet. Du upprättar genomförandeplan och gör kontinuerlig uppföljning så att brukaren får sina behov tillgodosedda enligt planen.

Du ska vara ett stöd för medarbetaren så att denna kan utföra sitt arbete med/hos brukaren och stimulera till full delaktighet i samhället. Detta gör du efter individuellt uppsatta mål i samverkan med anhöriga och gode män/förvaltare.

Vi har nära samarbete i arbetsgruppen och med Myndigheten, där besluten fattas, för ett gemensamt ansvar och arbete för brukarens kvalité.

Vi arbetar enligt IBIC modellen (Individens Behov I Centrum) och en naturlig del i arbetet är att dokumentera i Procapita och administrera bemanning.

Du ska medverka till att verksamheten håller en god kvalitet genom att arbeta utifrån angivna måldokument.

Vi söker dig som har ett stort engagemang och kan planera, organisera och prioritera ditt arbete på ett självständigt sätt. Du har god förmåga att arbeta med komplexa frågeställningar, samt har lätt för att uttrycka dig tydligt i såväl tal som skrift.

Vidare kan du bygga, bibehålla goda relationer och kontakter såväl externt som internt.

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Vi söker dig som
Har socionom examen, eller har annan utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant.

Du ska ha erfarenhet av dokumentation.

Du ska ha god administrativ förmåga.

Du ska ha god kunskap i det svenska språket både i tal och skrift.

För tjänsten är det meriterande med erfarenhet och kunskap inom aktuellt verksamhetsområde och kunskap inom LSS. Vi ser att du som söker även har kunskap och kompetens inom autismspektrum.

Inför anställning till tjänster där vård- och omsorgsarbete ingår behöver du kunna uppvisa ett godtagbart utdrag ur belastningsregistret https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/

Kontaktpersoner på detta företaget

Bemanningsenheten reception

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Vård- och omsorgsförvaltningen
  • 1 plats
  • Tillsvidare
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 17 februari 2021
  • Ansök senast: 10 mars 2021

Besöksadress

Storgatan 2
Heby

Postadress

Heby kommun
Heby, 74488

Liknande jobb


LSS-handläggare till barngrupp, vikariat

LSS-handläggare till barngrupp, vikariat

11 oktober 2021

LSS handläggare/konsult

LSS handläggare/konsult

11 oktober 2021

LSS-/biståndshandläggare med erfarenhet inom socialpsykiatri

LSS-/biståndshandläggare med erfarenhet inom socialpsykiatri

8 oktober 2021

LSS-/biståndshandläggare

LSS-/biståndshandläggare

8 oktober 2021