Handläggare/utredare

Arbetsbeskrivning

Vi på social- och omsorgsförvaltningen vill vara
Bäst på att bli bättre!
Vi ger våra medborgare förutsättningar till ett gott och värdigt liv genom att erbjuda professionellt och individuellt anpassat stöd.
Vi är en attraktiv arbetsplats där alla känner stolthet och glädje. Vår verksamhet ger ett stort värde för medborgarna.
Detta åstadkommer vi genom vårt kvalitetsarbete med fokus på dem vi är till för. Arbetet genomsyras av vår gemensamma värdegrund.
ARBETSUPPGIFTER
Arbetet som handläggare för kontaktpersoner, kontaktfamiljer och stödfamiljer innebär rekrytering, handledning och matchning. Vår uppgift är att verkställa dessa insatser på uppdrag av socialsekreterare på myndighetskontoret. Insatsen syftar till att ge meningsfullhet och samhörighet för klienten, det är därmed viktigt att du som handläggare har förmåga att se behov hos klienter i relation till våra resurser, för att skapa en meningsfull matchning.

Arbetet innebär även administrativa uppgifter, såsom att skriva avtal, sätta löner, arvodering och dokumentation.

Som handläggare för kontaktpersoner, kontaktfamiljer och stödfamiljer kommer du ingå i familjehemsgruppen. Arbetsgruppen har flera funktioner och vi samarbetar för att hitta meningsfulla resurser till våra klienter. Den nuvarande arbetsgruppen är relativt ny och det finns utrymme för nytänkande, utveckla arbetssätt och att driva verksamheten framåt.

Vi söker dig som är utåtriktad och lösningsfokuserad. Om du känner att detta låter utvecklande och meningsfullt är du välkommen att skicka in en ansökan till oss!


KVALIFIKATIONER
Socionomexamen eller annan adekvat utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.

ÖVRIGT
Mitt i Sverige, vid den vackra hälsingekusten, ligger Hudiksvalls kommun - eller kanske mer känt som Glada Hudik. Här lever 37 600 glada hudikbor, och mer än hälften av oss bor på landsbygden.

I Hudiksvalls kommun är avstånden korta till det mesta man vill göra och det man behöver, och du får tid över till det som är viktigt i livet. Här finns närhet till kontrastrika miljöer, ett aktivt föreningsliv och ett näringsliv med stor handlingskraft - många världsledande företag har sitt säte i vår kommun.

Hudiksvalls kommun är den största arbetsgivaren i kommunen. Tillsammans är vi 3 800 medarbetare inom 300 olika yrken som varje dag jobbar för att skapa värde för dem vi är till för - våra kommuninvånare. Det är ett stort och viktigt uppdrag som ska genomsyras av trygghet, öppenhet, delaktighet och jämlikhet. På så sätt hjälps vi åt att bygga ett samhälle där alla människor är lika mycket värda.

Läs mer om vad vi som arbetsgivare kan erbjuda dig: www.hudiksvall.se/jobbahososs

I och med att du ansöker om denna tjänst lämnar du också ditt samtycke till att Hudiksvalls kommun behandlar dina uppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter: https://www.hudiksvall.se/Ovrigt/Om-personuppgifter.html

Observera att vi endast tar emot ansökningar via www.offentligajobb.se

Sammanfattning

Liknande jobb


HR-handläggare

HR-handläggare

21 maj 2021

21 maj 2021

Handläggare säkerhetsavdelningens kansli

Handläggare säkerhetsavdelningens kansli

21 maj 2021